Название работы Дата
361. Світогляд М. Коцюбинського (726,79 кБ) Реферат 18.08.2009

Світогляд М. Коцюбинського” Вчитель Ліщук С. А ПЛАН 1. Народження Івана. 2. Неспокійне дитинство. 3. Ворожі сім’ї. 4. Бійка двох сімей. 5. Смерть батька. 6. Знайомство з Марічкою. 7. Іван кохає Марічку. 8. Літування в полонині. 9. Повернення з полонини.

362. Селинджер. "Девять рассказов" (32,13 кБ) Реферат 22.08.2008

«В поисках смысла…» Независимо от того, что каждый человек пытается найти для себя в хорошей книге, большинство вполне устраивает наличие в ней интересного сюжета, разворачивающегося действия с непременной кульминацией и завершением, понятность действий

363. Сент-Илер, Кювье и бальзак (36,31 кБ) Реферат 11.06.2010

Научное познание мира в «Человеческой комедии» Бальзака 1 глава. Наука в Париже начала 19 века и замысел “Человеческой комедии» Бальзака Расцвет универсальных научных теорий в Париже эпохи Бальзака. Спор Кювье и Сент-Илера. Научная обоснованность в предисловии к «Человеческой комедии» 2 глава.

364. Символ у новелі Василя Стефаника "Камінний хрест" (48,37 кБ) Курсовая 18.08.2009

Символ У НовелІ Василя Стефаника «КАМІННИЙ Хрест» 6. 030500 – спеціальність українська мова і література, так комп’ютерна лінгвістика Курсова робота студентки 2 – Г курсу денна форма навчання ННІ української філології та соц. комунікацій Науковий керівник

365. Система образов романа Томаса Мэлори "Смерть Артура" (156,52 кБ) Курсовая 22.08.2008

1 Глава I. Структурообразующие элементы системы образов романа Томаса Мэлори Смерть Артура П.1. Фольклорные и мифологические источники системы образов романа Томаса Мэлори Смерть Артура 10 П.2 Концепция рыцарского идеала Мэлори и ее отражение в системе образов романа 17 Глава II.

366. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр. (54,71 кБ) Реферат 19.08.2009

Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1903 рр. 1. Загальні особливості української культури у ХХ ст. Загальною закономірністю суспільного розвитку є тісний взаємозв язок основних сфер життя суспільства - економіки, політики, культури. Що

367. Социодинамика культуры (14,18 кБ) Реферат 22.08.2008

“Социодинамика культуры” - так называлась книга французского культуролога Абраама Моля , вышедшая в Париже в 60-х гг. Сейчас этот термин и эта книга прочно вошли в научный обиход исследователей культуры -прежде всего приложением теоретико-информационного

368. Соціально-філософські погляди І.Франка (42,26 кБ) Курсовая 19.08.2009

Соціально-філософські погляди І.Франка. ЗМІСТ Вступ 3 1. Філософський світогляд І. Франка 5 2. Позитивізм у соціальній філософії І.Франка 15 3. Проблема суспільного прогресу в працях І. Франка 19 Висновок 27 Список використаної літератури 29 Вступ Розпад

369. Специфика Скандинавской литературной сказки (24,86 кБ) Курсовая 19.08.2009

3 1. Особенности скандинавской литературной сказки 4 2. Сказки в творчестве Т. Янссон 8 Заключение 14 Литература 17 Введение Литературная сказка в наши дни многолика. Ее называют «фантастическая книга», «фантастическая повесть», «фантастический рассказ»,

370. Специфика хронотопа в рассказе Фридриха Горенштейна "С кошелочкой" (13,95 кБ) Реферат 19.08.2009

1. Понятие хронотопа в литературоведении Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению специфики хронотопа в рассказе Фридриха Горенштейна «С кошелочкой», определим само это понятие – что такое хронотоп? М. Бахтин называет хронотопом существенную

371. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса (20,96 кБ) Реферат 19.08.2009

„СпецифІКА АНГЛІЙського РЕАЛІЗМУ ТА ЙОГО ВТІЛення В ТворчостІ Ч. ДІКкенса” ПЛАН 1. Ретроспектива Особистого ДОСВІДУ В ТворчостІ Ч.ДІКкенса. 1.1 Труднощі дитинства Ч.Діккенса та їхній вплив на творчість письменника. 1.2 Загальна характеристика періодів та мотивів творчості Ч.

372. Специфіка неповних речень у творах Юрія Мушкетика (28,46 кБ) Курсовая 19.08.2009

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Поняття про неповне речення 1.1. Класифікація неповних речень Розділ ІІ. Типи неповних речень у творах Юрія Мушкетика 2.1. Контекстуальні та ситуативні неповні речення в романі Яса 2.2. Специфіка еліптичних неповних речень в творах

373. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса (21,29 кБ) Реферат 19.08.2009

„СпецифІКАЦІЯ ТА Виокремлення Особливостей Художнього Методу В ТворчостІ Ч. ДІКкенса” ПЛАН 1. Аналіз стилю та індивідуальності манери письма Ч. Діккенса. 2. Проблема добра і зла в романах Ч. Діккенса „Пригоди Олівера Твіста” та „Ніколас Нікльбі”. 3. Аналіз

374. Сравнительная характеристика литературы Эпохи Просвещения и Сентиментализма (28,08 кБ) Реферат 19.08.2009

3 1. Характеристика литературы эпохи Просвещения 4 2. Сентиментализм и его характеристика 9 Заключение 15 Список литературы 16 Введение Объектом литературы всегда была и остается, говоря словами Пушкина, «судьба человеческая, судьба народ¬ная». О человеке

375. Степан Васильченко (8,36 кБ) Реферат 19.08.2009

Степан Васильченко ( 1879 - 1932 ) Степан Васильович Васильченко (Панасенко) Народився 8 СІЧНЯ 1879 Р. В МІСтечку ІЧИЯ НА ЧЕРНІГІВШИНІ В БІДНІЙ СІМ Ї РЕМІСника. Трудова Атмосфера, В ЯКІЙ Зростав Васильченко, Навчання В КоростишІВСЬКІЙ СЕМІНАРІЇ ТА ГЛУХІВському

376. Стилистическая функция сенсориальных образов в романе Бориса Виана "Пена дней" (143,4 кБ) Диплом 19.08.2009

Глава I. Место романа Б. Виана Пена дней в литературном процессе 1.1 Общая характеристика общественной и культурной жизни послевоенных лет во Франции и Европе 1.2 Роман Б. Виана Пена дней как произведение послевоенной литературы Глава II. Сенсориальные

377. Стилистическая функция сквозных повторов в произведениях Сэлинджера (31,6 кБ) Реферат 22.08.2008

Данная работа посвящена рассмотрению одной из проблем стилистики - использование повторов в художественной прозе. Следует заметить, что многие ученые, филологи, стилисты обращались к данной теме (Гальперин, Арнольд, Кухаренко, Виноградов и другие). Ими

378. Столкновение идеального и реального миров и образ писателя в киносценарии Патрика Зюскинда и Хельмута Дитля "Россини", или Убийственный вопрос, кто с кем спал" (29,56 кБ) Диплом 19.08.2009

Глава 1. Мир идеальный и мир реальный в киносценарии Патрика Зюскинда и Хельмута Дитля ««Россини», или Убийственный вопрос, кто с кем спал» Глава 2. Образ писателя в киносценарии Патрика Зюскинда и Хельмута Дитля ««Россини», или Убийственный вопрос, кто

379. Стылёвыя асаблівасці лірычнай прозы Ул. Караткевіча (40,2 кБ) Курсовая 19.08.2009

Мова і стыль лірычнай прозы Ул. Караткевіча Курсавая работа студэнткі 3 курса 2 гр. Настассі Занько Навуковы кіраўнік 8722 кандыдат філалагічных навук дацэнт П. П. Жаўняровіч Мінск 2008 Змест Уводзіны 1. Лірычная проза праблемы вызначэння 1.1. Дэфініцыя

380. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії" (43,22 кБ) Курсовая 19.08.2009

ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона 5 1.1. Визначення суб’єктивізму та об’єктивізму в науці та літературі 5 1.2. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона 7 1.3. Тема часу та поетика опису Клода Сімона

Облако тегов