Рефераты по технологии

Название работы Дата
481. Автоматизована система вимірювання удою молока (134,3 кБ) Курсовая 20.02.2017

Розробка автоматизованої системи вимірювання удоїв і управління доїльними апаратами в складі шістнадцяти блоків доїння та лічильника загального удою. Електрична структурна та принципова схеми автоматизованої системи. Розрахунок похибки вимірювання.

482. Автоматизована система експрес-діагностики луно-методом бетонних паль і стовпів у ґрунті (167,01 кБ) Реферат 20.08.2029

Розробка моделі, що імітує процеси збудження хвилі стиску, її проходження і затухання у тілі конструкції, взаємодії з дефектом. Опис алгоритму реєстрації, аналізу хвильових процесів. Створення програмного забезпечення системи експрес-діагностики паль.

483. Автоматизована система керування газоповітряного тракту котлоагрегату енергоблоку №3 Криворізької ТЕС (3334,69 кБ) Диплом 20.02.2017

Технологічий опис котла. Характеристики палива. Розподіл тепла, підведеного до котлоагрегату. Технічна характеристика існуючого устаткування пиле-газоповітряного тракту. Програма функціонування контролера. Розроблення кулонометричного газоаналізатора.

484. Автоматизована система керування гранулоутворенням сипучих матеріалів (448,17 кБ) Реферат 20.09.2028

Параметри вимірювача вологості високої точності для залізорудних сипучих матеріалів, що надходять на огрудкування. Управління процесом гранулоутворення і принципи автоматизації системи, аналіз роботи механічного обладнання при виробництві сирих окатишів.

485. Автоматизована система керування заводу по виготовленню цегли (960,1 кБ) Курсовая 20.02.2017

Вибір системи регулювання температури в тунельній печі при випаленні керамічної цегли. Технічні засоби автоматизації, послідовність розрахунку електричних, гідравлічних і пневматичних виконавчих пристроїв. Розрахунок автоматизованої системи управління.

486. Автоматизована система керування технологічним процесом виготовлення карамелі з фруктовою начинкою (3964,49 кБ) Диплом 20.02.2017

Модернізація системи керування технологічною лінією виробництва карамелі з фруктовою начинкою на базі ТОВ ТД "Луцьккондитер". Характеристика продукції і сировини. Розрахунок річного фонду заробітної плати. Оцінка економічної ефективності автоматизації.

487. Автоматизована система керування технологічними процесами випікання хліба (2410,15 кБ) Диплом 20.02.2017

Проблема введення нових технологій на підприємстві, які знижують витрати матеріальних, сировинних і енергетичних ресурсів та підвищують продуктивність і обсяг готової продукції. Розрахунок доцільності використання автоматизації процесу випікання хліба.

488. Автоматизована система керування технологічними процесами огрудкування металургійної сировини (1189,91 кБ) Реферат 20.08.2028

Розробка ефективних систем керування дозуванням шихти, огрудкуванням у конкретному огрудкувачі, систем узгодження продуктивностей відділень огрудкувачів і випалу. Дослідження технології виробництва сирих котунів, режимів дозволоження шихтових матеріалів.

489. Автоматизована система неруйнівного контролю порушень суцільності металу при виготовленні деталей циліндричної форми (78,55 кБ) Реферат 20.07.2028

Дослідження методу неруйнівного контролю відповідальних деталей гідронасоса. Розробка структурної, принципової схеми вихорострумового дефектоскопа як основного вимірювального блоку автоматизованої системи. Математична модель первинного перетворювача.

490. Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв (на прикладі виробництва формаліну) (85 кБ) Реферат 20.11.2011

Аналіз існуючих засобів і підходів до підвищення безпеки й запобіганню виникнення аварійних ситуацій на хімічних виробництвах. Побудова моделей та алгоритмів організації контролю параметрів і локалізації поступових відмов, шляхи їх практичної реалізації.

491. Автоматизована система процесу виготовлення пивного затору на виробництві (593,2 кБ) Курсовая 20.03.2011

Виготовлення пивного затору в процесі виготовлення пива на ПАТ "Бердичівський пивзавод". Опис технологічного процесу та його складових. Розробка структурної та функціональної схеми керування дозуванням компонентів, рівнем та температурою в заторному чані.

492. Автоматизована система розкрою листового прокату в суднобудуванні (57,47 кБ) Реферат 20.04.2025

Викладення процесу удосконалення технологічної підготовки суднобудівного виробництва під час розкроювання листового прокату на основі розроблення методів і засобів автоматизованого формування планів розкрою та призначення маршруту вирізування деталей.

493. Автоматизована система управління генеративним технологічним процесом по тепловому стану затверділого шару (76,83 кБ) Реферат 20.09.2028

Підвищення якості виготовлених виробів за рахунок введення в систему управління, контуру стабілізації вихідних показників процесу. Спосіб непрямого виміру регульованої величини за допомогою радіаційного пірометра. Регулювання відхилень форми поверхні.

494. Автоматизована система управління технологічними процесами (164,08 кБ) Реферат 20.02.2017

Дослідження цілей автоматизації технологічних процесів. Аналіз архітектури розподіленої системи управління технологічним процесом. Характеристика рівнів автоматизації системи протиаварійного автоматичного захисту і системи виявлення газової небезпеки.

495. Автоматизоване проектування технологічного процесу виготовлення деталі ІТМ 37.12.224 – Вилка (2936,84 кБ) Курсовая 20.02.2017

Характеристика виробничого процесу виготовлення деталі "Вилка" з використанням автоматизованого та універсального металообробного устаткування. Вибір і проектування заготовки. Проектування керуючої програми для верстата з програмним управлінням.

496. Автоматизоване управління брагоректифікаційною установкою на основі сценарного підходу (133,61 кБ) Реферат 20.09.2029

Вирішення задачі прогнозування параметрів стану брагоректифікаційних установок та реалізація підсистеми прогнозування із використанням нейронних мереж. Розробка сценаріїв управління, які забезпечують організацію ефективних стратегій управління.

497. Автоматизоване управління дифузійною станцією з підсистемою підтримки прийняття рішень (70,05 кБ) Реферат 20.08.2014

Алгоритм логічного виведення рекомендованих рішень для коригування технологічних параметрів у системі управління дифузійною станцією. Структура, програмне забезпечення підсистеми підтримки прийняття рішень для коригування технологічних параметрів.

498. Автоматизоване управління складними технологічними об’єктами та комплексами харчової промисловості з використанням методів оперативної ідентифікації (116,62 кБ) Реферат 20.11.2011

Дослідження найбільш суттєвих змінних технологічного комплексу очистки дифузійного соку, необхідних для розробки методів оперативної ідентифікації. Розробка алгоритму селекції сигналів на основі вейвлет-перетворення та системи самонастройки регулятора.

499. Автоматизоване управління технологічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів (53,2 кБ) Реферат 20.11.2011

Виробництво високофруктозних сиропів з точки зору задач автоматизованого управління. Створення автоматизованої системи управління технологічним комплексом виробництва сиропів з використанням ефективних критеріїв управління, математичних моделей.

500. Автоматизоване управління технологічним комплексом виробництва пива (4005,38 кБ) Реферат 20.07.2012

Комплекс математичних моделей процесів приготування та бродіння пивного сусла з позицій синергетики. Розробка структура автоматизованої системи управління пивоварним виробництвом з використанням інтелектуального механізмів та принципів самоорганізації.

Последние запросы


Симптомы ветряной оспы любовь это счастье божественный дар вдохновение Какова роль притчи о двух грешниках в поэме Н А Некрасова Кому на Руси жить хорошо таможенный контроль курсовая Немецкий курсова 1 НАУ заочно процесс изготовления дверного крючка язык и мышление Понятие гражданского процессуального права и предмет его регулирования Отражение трагических противоречий эпохи Ахматова в творчестве театрализация литературных произведений старшими дошкольниками финансовые отношения с контрагентами дипломная работа безопасность жизнедеятельности психологические перегрузки патриот россии здоровый образ жизни студентов спо Вне игры в футболе первобытное сознание человека накопление рациональных знаний о природе виды взаимодействия реферат по физике виды трансформаторов виды музыкальной деятельности устройство лесозаготовительной техники

Облако тегов