Рефераты по технологии

Название работы Дата
381. Автоматизація процесу виготовлення гелю (74,36 кБ) Диплом 20.10.2007

Аналіз технологічного процесу виготовлення гелю, типи та характеристики технологічного обладнання, особливість об’єкта та технологічних середовищ. Рішення по автоматизації об’єкту, компонування приладів і засобів автоматизації на щитах та їх монтаж.

382. Автоматизація процесу виготовлення еритроміцину (2335,37 кБ) Диплом 20.02.2017

Техніко-економічне обґрунтування проектованої системи автоматизації. Характеристика продукту виробництва еритроміцину, опис його технології. Розрахунок та проектування системи автоматичного керування технологічним процесом. Організація охорони праці.

383. Автоматизація процесу випалювання скловиробів на ВАТ "Рокитнівський склозавод" (5400,07 кБ) Диплом 20.02.2017

Доцільність використання системи автоматичного керування в печі для випалювання склотари. Характеристика продукції ВАТ "Рокитнівський склозавод". Скалярне регулювання швидкості асинхронного двигуна. Розробка та реалізація проекту АСКТП в Trace Mode.

384. Автоматизація процесу виробництва в ПАТ "Концерн Хлібпром" (296,75 кБ) 20.02.2017

Схема автоматизації технологічного процесу виробництва та її опис. Технічні характеристики приладів і засобів автоматизації, методики проведення ремонтних та налагоджувальних робіт. Заходи з протипожежної безпеки та екології, заходи з енергозбереження.

385. Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки (45,06 кБ) Реферат 20.01.2005

Вивчення закономірностей термопластичного деформування гільз циліндрів. Визначення закону управління швидкістю переміщення гільзи відносно джерела тепла. Побудова математичної моделі. Створення системи автоматичного управління процесом відновлення гільз.

386. Автоматизація процесу керування багатокомпонентним ваговим дозуванням на основі ідентифікації параметрів віброживильника (660,96 кБ) Реферат 20.07.2030

Основна характеристика методів підвищення швидкодії електромеханічних систем дискретного вагового дозування. Визначення залежності динамічної похибки зважування від висоти падіння і продуктивності віброживильника з урахуванням транспортного запізнення.

387. Автоматизація процесу керування зольністю концентрату в пінній флотації вугілля (96,84 кБ) Реферат 20.07.2012

Опис методу автоматичного керування процесом флотації. Характеристика системи автоматичного керування зольністю концентрату в пінній флотації вугілля, розробка програмного симулятора технологічного процесу. Одержання зольності концентрату й відходів.

388. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві (44,57 кБ) Курсовая 20.02.2017

Критерії оцінки, основні вимоги до персоналу. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства, стан нормування і продуктивності праці. Аналіз пропозиції щодо вдосконалення методів оцінки персоналу мережі магазинів "Мобілочка", експертні оцінки.

389. Автоматизація процесу очистки води у другому контурі блоку №3 Рівненської АЕС (4063,1 кБ) Диплом 20.02.2017

Проектування і реалізація окремих елементів САУ процесу очистки води у другому контурі блоку №3 Рівненської АЕС. Розробка ФСА дослідженого технологічного процесу і складання карти технологічних параметрів. Проектування основних заходів з охорони праці.

390. Автоматизація процесу подачі долота при бурінні нафтових свердловин (2379,98 кБ) Курсовая 20.02.2017

Технологічний процес заглиблення свердловин. Вимірювання ваги бурового инструменту та осьового навантаження на вибої свердловини. Вибійні пристрої і автоматичні регулятори подачі долота. Пневматичне керування буровими установками, шинно-пневматичні муфти.

391. Автоматизація процесу пошиття швейного виробу (2075,6 кБ) Диплом 20.02.2017

Вибір автоматизованого електроприводу і пускозахисної апаратури з метою розробки класифікатора конструкції деталей верхнього одягу. Розрахунок монтажної схеми щита керування. Підбір інструментів та пристосувань налагоджувальних та монтажних робіт.

392. Автоматизація процесу регулювання рівня в деаераторі підживлення в системі продування-підживлення 1-го контуру (1900,5 кБ) Диплом 20.02.2017

Технологія регулювання рівня в деаераторі підживлення системи продування-підживлення 1-го контуру, її головні етапи та принципи реалізації. Визначення параметрів контролю, сигналізації, блокування, регулювання. Математична модель системи регулювання.

393. Автоматизація процесу сушіння цементу в барабанній сушарці періодичної дії (693,81 кБ) Курсовая 20.02.2017

Обґрунтування і вибір параметрів контролю, реєстрації, дискретного управління, програмного регулювання, захисту, блокування та сигналізації. Розроблення розгорнутої функціональної схеми автоматизації. Розрахунок програмного забезпечення проекту.

394. Автоматизація систем мікроклімату. Проект комплекту вентиляційного обладнання для корівника "Клімат-4" (466,1 кБ) Курсовая 20.02.2017

Регулювання мікроклімату у корівниках і пташниках; автоматизація вентиляційних установок"Клімат 4". Технологічні і технічні параметри об’єкта; розрахунок продуктивності установки; вибір силового кабелю; побудова механічних характеристик вентилятора.

395. Автоматизація схеми керування автомобілерозвантажувачем (20,01 кБ) Контрольная 20.02.2017

Автоматизація процесу розвантаження зерна з автомобільного транспорту. Комплекс програмних засобів, призначених для управління технологічним обладнанням. Електрична схема автоматизації. Вибір пуско-захисної апаратури. Розрахунок провідників і кабелів.

396. Автоматизація технологічних процесів у металургії (59,3 кБ) Реферат 07.10.2010

1. Вступ За останні десятиріччя автоматизація промислових процесів знайшла широке застосування в усіх галузях промисловості ставши необхідним та невідємним елементом нової техніки. Автоматика сприяє підвищенню результатів праці і економії енергоносіїв.

397. Автоматизація технологічного процесу пневмопосточання в умовах шахти "Щегловська-Глубока" (3766,38 кБ) Курсовая 20.02.2017

Аналіз технологічного процесу пневмопостачання, критичний огляд відомих технологічних рішень за автоматизації компресорної установки та обґрунтування напряму автоматизації. Алгоритмізація системи автоматизації, її структурна схема. Експлуатаційні вимоги.

398. Автоматизація управління великими гідроенергетичними системами з каскадами водосховищ (58,78 кБ) Реферат 20.08.2029

Характеристика основних методів підвищення якості і безпеки функціонування гідроенергетичних систем. Особливості розробки комплексу математичних моделей вдосконалення методів автоматизованого керування каскадами водосховищ за умов дії зовнішніх збурень.

399. Автоматизирование проектирование конструкции и технологического процесса изготовления детали "Ролик" в среде SPRUT (3767,03 кБ) Курсовая 20.02.2017

Автоматизированное проектирование конструкции и технологического процесса изготовления ролика в среде SprutCAD, SprutTP, SprutCAM 2007 и SolidWorks. Физические, химические свойства стали 20, применяемой как основной материал производства стальных фланцев.

400. Автоматизирование рабочего места технолога (1455,15 кБ) Курсовая 20.02.2017

Использование систем автоматизированного проектирования в швейной промышленности. Создание и внедрение в практику оснащенных современных электронно-вычислительных машин с развитыми терминальными устройствами. Конструирование одежды с элементами САПР.

Облако тегов