Рефераты по технологии

Название работы Дата
361. Автоматизація водогрійного котла ПТВМ-30 (3545,8 кБ) Курсовая 20.02.2017

Вибір первинних вимірювальних перетворювачів та виконавчих механізмів. Опис технологічного процесу. Розробка принципових електричних схем зовнішніх з’єднань мікропроцесорних засобів та програми функціонування вибраних засобів автоматизації котла ПТВМ-30.

362. Автоматизація гірничо-технологічних процесів та АСУВ шахти (14,25 кБ) Реферат 20.07.2018

Головні задачи автоматизованих систем управління в гірничих процесах. Характеристика автоматизованих систем, які керують усима виробничими процесами на шахті. Опис автоматизованого табельного обліку робітників "Сатурн". Автоматизація систем безпеки.

363. Автоматизація керування процесом аерозольного нанокаталізу в системах утилізації відходів хлорорганічного синтезу (38,26 кБ) Реферат 20.07.2012

Розробка і реалізація методів автоматизованого керування процесом аерозольного нанокаталізу в системах утилізації відходів хлорорганічного синтезу. Знешкодження хлору для підвищення якості вихідного продукту. Імітаційне моделювання системи автоматизації.

364. Автоматизація конвертеру (865,45 кБ) Курсовая 20.02.2017

Сутність киснево-конвертерного процесу із верхньою продувкою. Контрольовані параметри конвертерної плавки. Інформаційні і управляючі функції, вимоги до роботи конвертера. Автоматизація контролю температури охолоджуючої води кисневої фурми, подачі кисню.

365. Автоматизація котельні на ТЗВ "Волинь-Шифер" (4902,77 кБ) Диплом 20.02.2017

Технічні характеристики процесу пароутворення на ТЗВ "Волинь-Шифер"; розробка системи автоматизації керування: контролю, регулювання технологічних параметрів, сигналізації; капітальні витрати, економічна ефективність; охорона праці при експлуатації.

366. Автоматизація котла (575,23 кБ) Контрольная 20.02.2017

Економічність роботи парового котла ДКВР-4/13 ГМ та система його автоматизації. Технічна характеристика котла. Основні рішення по автоматизації технологічних процесів, матеріально-технічні засоби. Техніка безпеки і охорона навколишнього середовища.

367. Автоматизація котлової системи (143,57 кБ) Диплом 20.04.2018

Комплекс засобів які дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Характеристика парового котла та процесів, що відбуваються в котельній установці. Основні рішення автоматизації технологічних процесів.

368. Автоматизація на підприємствах (4012,99 кБ) Реферат 20.03.2017

Автоматизовані лінії виробництва. Універсальні роботи-маніпулятори, роботи-збирачі, роботи-різьбярі, роботи-маляри, згинальні роботи, роботи-сортувальники, роботи для роботи з небезпечними речовинами. Програмне забезпечення для промислової автоматики.

369. Автоматизація насосних установок (690,96 кБ) Курсовая 20.02.2017

Автоматизація систем керування міським водопостачанням, станції керування. Побудова розподілених радіомереж телеметрії. Методи і схеми телевимірювання. Загальні відомості та призначення, принцип дії пристрою. Прогнозування графіка водоспоживання.

370. Автоматизація нелінійного розрахунку складних просторових систем споруд методом скінченних елементів (60,44 кБ) Реферат 20.08.2010

Розробка загального методу автоматизації нелінійного аналізу просторових систем споруда-основа у всьому діапазоні силових і деформаційних навантажень на основі методу скінченних елементів. Обґрунтування достовірності запропонованої математичної моделі.

371. Автоматизація парогенератора типу ПЕК–350–260 (66,81 кБ) Диплом 20.02.2017

Обґрунтування вибору відбіркових пристроїв, первинних перетворювачів, приладів контролю та засобів автоматизації парогенератора типу ПЕК–350–260. Розрахунок звужуючого пристрою та регулятора. Вибір параметрів, які підлягають контролю та сигналізації.

372. Автоматизація підприємства (1249,28 кБ) Курсовая 20.12.2026

Використання автоматизованих дробарок (щокових, конусних, валкових) на дробильно-збагачувальних фабриках різних галузей промисловості. Функціональні схеми автоматизації технологічного процесу. Технічні характеристики, опис і принцип дії дробарок.

373. Автоматизація пневмопостачання (986,73 кБ) Курсовая 20.02.2017

Система пневмопостачання як об’єкт автоматизації. Вимоги до системи автоматизації турбокомпресорної станції, контроль і принципи захисту, принципи технічного обслуговування. Головні характеристики обладнання, що використовується в даному процесі.

374. Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва (95,47 кБ) Реферат 20.10.2014

Розробка методів і моделей функціонування системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому проектуванні структур технологічної підготовки суднобудівного виробництва. Розроблення математичної та інформаційної моделі об’єктів предметної області.

375. Автоматизація промислових процесів розливу сталі (103,55 кБ) Курсовая 20.03.2030

Стислий опис технологічного процесу. Основні матеріальні потоки процесу, їх параметри і допустимі відхилення. Технічна характеристика нагрівальних колодязів. Характеристика технологічного об’єкта з точки зору автоматизації. Чотири самостійних колодязя.

376. Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень (173,36 кБ) Реферат 20.07.2015

Редукційна модель відтворення лінійно-регресійних залежностей, метод її швидкого параметричного синтезу в процесі структурних змін, що дозволяє знизити рівень трудомісткості та підвищити рівень автоматизації синтезу оптимальної структури залежності.

377. Автоматизація процесів у роботі гідроелектростанцій (639,76 кБ) Диплом 20.03.2014

Опис теплової схеми станції, вибір і компоновки основного устаткування й газового господарства. Розрахунок автоматизації теплових процесів, вибір тягодутних машин, насосів та деаератора живильної води. Облік витрат по проекту та оцінка його ефективності.

378. Автоматизація процессу сушки деревини (4351,87 кБ) Диплом 20.02.2017

Особливості процесу сушіння деревини. Камерне й атмосферно-камерне сушіння. Лісосушильна камера як об’єкт регулювання. Розрахунок контуру регулювання температури. Вибір та обґрунтування структури системи управління. Система команд мікроконтролера.

379. Автоматизація процесу абсорбції природного газу (663,17 кБ) Курсовая 20.02.2017

Аналіз технологічного процесу як об’єкту керування. Розробка системи автоматичного керування технологічним процесом. Проектування абсорберу з шаром насадок для вилучення сірководню із природного газу. Вибір координат вимірювання, контролю, сигналізації.

380. Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей (2597,67 кБ) Курсовая 20.02.2017

Автоматизація роботи підприємств по виготовленню бетонних ростворів, автоматичне управління технологічним процесом. Теоретичні основи технологічного процесу в окремих технологічних апаратах і машинах. Розроблення системи автоматичного керування.

Облако тегов