Рефераты по социологии

Название работы Дата
901. Визначення вибіркової сукупності при проведені соціологічного дослідження в системі програмування національної економіки (41,5 кБ) Реферат 20.04.2015

Аналіз використання методу вибірки. Характеристика основних понять, пов’язаних з його організацією. Сукупність математичних засобів і обґрунтувань процесу застосування вибіркового спостереження. Соціологічна проблеми застосування системи вибірки.

902. Визуализация и качественные методы моделирования (18,5 кБ) Реферат 20.04.2014

Табличная форма представления информации. Типы эффектов в столбцах таблицы. Использование качественных суждений для анализа причинно-следственных связей. Анализ когнитивной карты и оценка входов и выходов модели, перечень неконтролируемых факторов.

903. Визуально-коммуникативные особенности представителей молодежной субкультуры металлистов (286,95 кБ) Диплом 21.02.2017

Соотношение понятий "культура" и "субкультура". Типы и виды неформальных молодёжных группировок. Эмпирическое исследование молодежной субкультуры (на примере металлистов города Владивостока). Выявление коммуникативных и организаторских особенностей.

904. Використання арттерапії в роботі з дітьми старшого дошкільного віку як засобу активізації їх мовленнєвої та розумової діяльності (536,17 кБ) Диплом 20.11.2019

Розвиток мовленнєвої та розумової діяльності дітей старшого дошкільного віку. Обґрунтування та перевірка ефективних умов активізації мовленнєвої та розумової діяльності підлітків-шкільників, завдяки використанню арт-терапії та рекомендації для педагогів.

905. Використання діалогових технологій в роботі соціального працівника з учнівською молоддю як засобу розвитку їх соціальних навичок (528,28 кБ) Диплом 21.02.2017

Психічний та соціальний розвиток учнівської молоді. Організація роботи щодо розвитку соціальних навичок учнівської молоді завдяки використанню діалогових технологій. Поняття "соціальні навички" та їх значення для становлення особистості молодої людини.

906. Використання екзистенційної моделі у соціальній роботі з молоддю (52,82 кБ) Курсовая 21.02.2017

Екзистенційний напрямок філософії XIX-XX ст. як теоретичне підґрунтя екзистенційної моделі в соціальній роботі. Принципи і методи дослідження використання екзистенційної моделі у соціальній роботі з молоддю. Використання логотерапії при роботі з молоддю.

907. Використання конфліктологічного методу для аналізу "Помаранчевої революції" (22,15 кБ) 20.08.2020

Загальна характеристика соціології соціальних змін. Спроби використання базових елементів теорії конфлікту для аналізу подій в Україні в 2004 року, коли чергові вибори Президента України, в силу різних причин, перетворились на "Помаранчеву революцію".

908. Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні спецкурсу "Соціологія культури" (18,47 кБ) 21.02.2017

Поняття соціальних інститутів, їх структура, функції та види. Дослідження соціального устрою суспільства на прикладі художніх творів, визначення ціннісних орієнтацій, особливостей національного менталітету, народних традицій та стилю виховання дітей.

909. Виктимология: учение о жертве (53,56 кБ) Курсовая 21.02.2017

Современная виктимология: определение и направления развития. Общая характеристика виктимности. Понятие жертвы преступления. Виктимные девиации: классификация жертв преступлений. Виктимность: пути решения проблемы. Виктимологическая статистика.

910. Вильфредо Парето (15.07.1848 — 20.09.1923 гг.) (3847,91 кБ) 21.02.2017

Осуждение национализма, империализма, расизма, антисемитизма в "Трактате" итальянского инженера, экономиста и социолога Вильфредо Парето. Теория социального поведения. Теория элит Г. Моска и В. Парето. Характерные черты представителей правящей элиты.

911. Вимоги до соціального консенсусу та основні його види (24,78 кБ) 20.09.2027

Соціально-філософський аналіз чинників комунікативних засад, зумовлюючих процеси інтеграції. Протилежні погляди на роль консенсусу в суспільному розвитку. Країни з докорінно відмінними консенсусними традиціями. Питання консенсусу мікрорівня організації.

912. Виникнення і формування профспілкового руху (28,15 кБ) Реферат 21.02.2017

Історія формування та характерні риси й напрямки профспілкового руху за кордоном. Вплив на них з боку роботодавців та держави. Основні форми прояву профспілкового монополізму, їх законодавча база. Особливості та історія профспілкового руху в Росії.

913. Виникнення соціальної роботи як професії (24,96 кБ) Реферат 12.07.2012

Виникнення соціальної роботи як професії План 1. Соціально - економічні й політичні передумови 2. Організована добродійність і сетльменти 3. Виникнення й розвиток шкіл підготовки соціальних працівників 4.Наукові дослідження соціальної роботі в період

914. Виникнення соціології як науки (42,36 кБ) Курсовая 20.03.2018

Соціально-культурні і наукові передумови виникнення соціології як науки. Огляд соціологічної концепції Е. Дюркгейма. М. Вебер і його соціологічна доктрина. Завдання, види та складові соціологічних досліджень, їх допоміжні документи та методи проведення.

915. Виникнення та еволюція соціальної роботи (22,21 кБ) Реферат 12.07.2012

Реферат на тему Виникнення та еволюція соціальної роботи ПЛАН 1. Проблеми періодизації історії соціальної роботи 2. Передісторія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності 3. Соціальна діяльність Нового часу. Використана література. Система соціальної

916. Виникнення та формування соціологічної думки (22,61 кБ) Реферат 20.09.2018

Розгляд офіційної історії соціології, основних теоретичних поглядів видатних соціологів, починаючи з О. Конта і до наших днів. Вклад у соціологію Герберта Спенсера (виведення законів соціальної еволюції). Алексіс де Токвіль, Карл Маркс, Фрідріх Енгельс.

917. Виникнення хіпі як субкультури (24,56 кБ) Реферат 20.05.2006

Суть філософії хіпі. Пошук шляху до миру через любов і терпимість. Відмова від створення власної системи влади та турбування про екологію. Створення нових стилів у моді та вживання символів східної езотерики. Сексуальна революція та вживання наркотиків.

918. Виртуализация общества (19,8 кБ) Реферат 25.10.2011

Виртуализация общества Принято думать, что развитие сети Интернет - это решающий шаг на пути к информационному обществу. Социологи постепенно привыкают к этой мысли и приучают к ней всех остальных. Однако, если разобраться в смысле расхожего понятия информационное

919. Виртуализация общества как глобальная угроза (32,21 кБ) Контрольная 21.02.2017

Причины возникновения процесса виртуализации общества, его проявление в развитии экономики. Виртуализация политики на примере проведения предвыборных агитационных компаний. Политические технологии виртуальной реальности. Методы дистанционного обучения.

920. Виртуальная культура как социокультурный феномен общества постмодерна (20,89 кБ) Реферат 12.07.2012

Последние десятилетия ХХ века отмечены процессами, существенным образом трансформировавшими современную социокультурную реальность. Развитие средств массовой коммуникации и полномасштабное внедрение новых информационных технологий, привело к тому, что

Последние запросы

Облако тегов