Рефераты по социологии

Название работы Дата
781. Вербальні та невербальні засоби спілкування (78,97 кБ) Курсовая 21.02.2017

Структура вербального спілкування: мова - універсальний засіб, її види; голосові характеристики усного мовлення. Класифікація невербальних видів комунікації: жести і пози; кінесика, проксеміка, контакт очей; паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби.

782. Верификация прогнозов в социальном прогнозировании (22,66 кБ) Контрольная 21.02.2017

Верификация прогноза как метод повышения эффективности решений. Восемь основных методов верификации прогноза, их сущностная характеристика. Этапы проверки прогноза на точность и достоверность. Последовательность операций разработок рекомендаций.

783. Вероятностный мир. Опыт философско-педагогических хроник (13,57 кБ) Реферат 24.10.2011

Вероятностный мир. Опыт философско-педагогических хроник Лобок Александр Идея вероятностного образования – образования, которое целиком и полностью строилось бы на непрограммируемой, неплановой основе – идея, не являющаяся новой в педагогике. Вольные

784. Взаємовідносини у малій соціальній групі (17,48 кБ) Реферат 20.02.2003

Структура взаємовідносин на прикладі малих соціальних груп. Головна характеристика неофіційних громад – міжособистісне спілкування, що базується на неформальній організації та контролі. Головні потреби, що зумовлюють вступ людини до подібної групи.

785. Взаємовідносини у малій соціальній групі (17,48 кБ) Реферат 20.02.2003

Структура взаємовідносин на прикладі малих соціальних груп. Головна характеристика неофіційних громад – міжособистісне спілкування, що базується на неформальній організації та контролі. Головні потреби, що зумовлюють вступ людини до подібної групи.

786. Взаємодія культури, особистості й природи (23,09 кБ) Реферат 11.07.2012

Взаємодія культури, особистості й природи Проблема вивчення взаємин культури, особистості й природи складається із двох щодо самостійних частин. Перша являє собою аналіз формування теорій про взаємодію культур і їхнього природного оточення. Друга відбиває

787. Взаємодія принципів соціальної роботи (141,41 кБ) Реферат 20.01.2003

Принципи етики соціальної роботи як основні вимоги до поведінки соціального працівника, толерантність у його діяльності. Необхідність в етичній регламентації професійної поведінки. Категорії етики соціальної роботи, сприяння ствердженню прав людини.

788. Взаємодія принципів соціальної роботи (141,41 кБ) Реферат 20.01.2003

Принципи етики соціальної роботи як основні вимоги до поведінки соціального працівника, толерантність у його діяльності. Необхідність в етичній регламентації професійної поведінки. Категорії етики соціальної роботи, сприяння ствердженню прав людини.

789. Взаємодія соціального працівника і клієнта у вимірі соціально-психологічних теорій (40,55 кБ) Реферат 20.10.2027

Основні моделі теоретичного обґрунтування практики суспільної роботи: психологічна, соціологічна та комплексно-орієнтована. Зміст взаємодії соціального педагога і клієнтів. Виникнення рольової теорії Якоба Морено та її використання в психіатрії.

790. Взаємодія соціального працівника і клієнта у вимірі соціально-психологічних теорій (40,55 кБ) Реферат 20.10.2027

Основні моделі теоретичного обґрунтування практики суспільної роботи: психологічна, соціологічна та комплексно-орієнтована. Зміст взаємодії соціального педагога і клієнтів. Виникнення рольової теорії Якоба Морено та її використання в психіатрії.

791. Взаємодія соціального та духовного в сучасному бутті людини (28,41 кБ) Контрольная 20.12.2018

Розгляд життя суспільства як складного, цілісного процесу активно-творчої діяльності людей, спрямованої на засвоєння та перетворення світу. Характеристика основ фундаментальних духовних потреб. Вивчення особливостей боротьби духовного та соціального.

792. Взаємодія соціального та духовного в сучасному бутті людини (28,41 кБ) Контрольная 20.12.2018

Розгляд життя суспільства як складного, цілісного процесу активно-творчої діяльності людей, спрямованої на засвоєння та перетворення світу. Характеристика основ фундаментальних духовних потреб. Вивчення особливостей боротьби духовного та соціального.

793. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі (26,19 кБ) Реферат 11.07.2012

Реферат на тему Взаємодія у процесі професійного спілкування в соціальній роботі ПЛАН 1.Вступ. 2. Обговорення проблеми, яка цікавить і є актуаль-ною тощо. 3. Розв язання проблеми. 4. Завершення контакту (вихід із нього). 5. Міжособистісне розуміння 1.Вступ.

794. Взаємозв'язки соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами (21,18 кБ) Реферат 11.07.2012

Реферат на тему Взаємозв язки соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами. ПЛАН 1. Вступ. 2. Загальна характеристика взаємозв язків соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами 3. Соціологія і соціальна робота 4.

795. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою (18,85 кБ) Реферат 11.07.2012

Реферат на тему Взаємозв язок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою ПЛАН 1. Педагогіка і соціальна робота 2. Соціальна робота і історія 3. Соціальна політика і соціальна робота 4. Використана література. 1. Педагогіка і соціальна

796. Взаємозв’язок дефініцій соціальної педагогіки та соціальної роботи (132,92 кБ) 20.10.2010

Соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка досліджує соціальне виховання в контексті соціалізації. Основні шляхи розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи. Питання необхідності розмежування соціально-педагогічної та соціальної роботи.

797. Взаємозв’язок дефініцій соціальної педагогіки та соціальної роботи (132,92 кБ) 20.10.2010

Соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка досліджує соціальне виховання в контексті соціалізації. Основні шляхи розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи. Питання необхідності розмежування соціально-педагогічної та соціальної роботи.

798. Взаимодействие государства и некоммерческих организаций (505,48 кБ) Диплом 21.02.2017

История формирования гражданского общества в России. Сущность межсекторного взаимодействия как социальной категории, его элементы, принципы и формы. Цели некоммерческих организаций, примеры их взаимодействия с государственными и муниципальными органами.

799. Взаимодействие государственных и негосударственных институтов в воспроизводстве здоровья населения (65,13 кБ) Курсовая 21.02.2017

Воспроизводство населения и проблемы народонаселения. Режим воспроизводства населения. Социально-экономические модели здравоохранения. Государственная и частная медицина. Государственное регулирование системы здравоохранения Республики Беларусь.

800. Взаимодействие института образования с другими социальными институтами (14,72 кБ) Реферат 21.02.2017

Значение образования как единой социальной системы. Особенности, направления взаимодействия института образования с институтом государства. Специфика его взаимосвязи с институтом рынка труда. Роль института семьи в деле формирования личности обучающегося.

Облако тегов