Рефераты по социологии

Название работы Дата
421. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді" (2470,12 кБ) 20.02.2017

Соціологічне дослідження стосовно ставлення молоді (студентства) до системи освіти на сучасному етапі. Дослідження важливості здобуття освіти для студентів 1-го курсу. Визначення готовності студентів до змін та реформ в системі сучасної освіти.

422. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді" (30,67 кБ) Контрольная 05.07.2012

Название документа Аналіз результатів соціологічного дослідження Освіта в житті молоді . Аналіз результатів соціологічного дослідження «Освіта в житті молоді» Результати дослідження Метод дослідження Анкетне опитування цільової групи (студентів) Вибірка

423. Аналіз системи соціального захисту на ринку праці України (155,91 кБ) Курсовая 20.02.2017

Сутність і механізми соціального захисту на ринку праці, його державне регулювання. Стан активної і пасивної політики сприяння зайнятості населення. Соціальний захист незайнятої молоді. Пропозиції щодо підвищення ефективності системи соціального захисту.

424. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення (60,15 кБ) Курсовая 20.02.2017

Сутність програмного регулювання соціальної сфери. Класифікація державних соціальних програм та методологія їх розробки. Загальні підходи до оцінки ефективності соціальних програм. Порівняльний аналіз міських цільових програм міст Одеси та Луганська.

425. Аналіз соціального розвитку та соціального складу персоналу у ВАТ "Укртелеком" (784,52 кБ) Диплом 20.04.2006

Соціальна політика підприємства та її вплив на розвиток корпоративної культури. Рівень якості життя населення. Фактори розвитку соціального середовища та фінансування соціальної сфери ВАТ "Укртелеком". Використання соціального та компенсаційного пакетів.

426. Аналіз стану послуг, що надаються департаментом соціальної політики (24,4 кБ) Реферат 20.03.2028

Ознайомлення з причинами звернень громадян, що надходили до департаменту соціальної політики: недостатнім життєвим рівнем малозабезпечених верств населення, невеликих розмірів пенсій і соціальних допомог. Аналіз заходів, проведених департаментом.

427. Аналіз стану соціальної політики в Україні (33,63 кБ) Курсовая 05.07.2012

Название документа Аналіз стану соціальної політики в Україні . 29 МІНІСтерство ОСВІТИ УКРАЇНИ Азовський Регіональний Інститут Управління при З.Д.У. Кафедра економіки підприємства на тему “Аналіз стану соціальної політики в Україні” Виконала Прийняв Бердянськ

428. Аналіз стану та тенденції розвитку релігійної ситуації і державно-церковних відносин у Донецькій області (28,56 кБ) 20.09.2020

Особливості релігійної мережі у Донецькій області, її кадрове та матеріальне забезпечення: основні сучасні тенденції, динаміка змін, перспективи подальшого розвитку. Стосунки релігійних організацій та держави. Міжнародна діяльність релігійних організацій.

429. Аналіз сучасних проблем дитячої безпритульності (60,94 кБ) Курсовая 20.02.2006

Сирітство в Україні, як соціальне явище та його розповсюдження у сучасному суспільстві. Психологічні особливості дітей-сиріт та малеч, позбавлених батьківського піклування. Характеристика громадської роботи з підлітками, які залишилися без турботи.

430. Аналіз сучасної демографічної ситуації в Україні (32,81 кБ) Реферат 20.02.2017

Демографічна ситуація в Україні та її регіональні особливості. Особливості населення та його вплив на розвиток розміщення продуктивних сил. Фактори, що впливають на відтворення населення. Значення демографічних умов у розміщенні продуктивних сил.

431. Аналіз форм взаємодії людини і суспільства (50,2 кБ) Курсовая 20.02.2017

Соціологічний підхід до вивчення питання взаємодії людини та суспільства, зміст і характерні ознаки соціальної взаємодії. Співвідношення людини та суспільства. Соціальній конфлікт та соціальне співробітництво як форми взаємодії людини та суспільства.

432. Анархизм как учение о безгосударственном устройстве общества (41,97 кБ) Курсовая 20.02.2017

Основные направления анархизма: анархо-индивидуализм, мутуализм. Вклад творчества и деятельности Штирнера в развитие идеологии. Методологическая основа политических и правовых взглядов М.А. Бакунина 1860-х – 1870-х годов. Сущность принципа власти.

433. Анархізм в Польщі на зламі ХХ і ХХІ століть (25,79 кБ) 20.08.2027

Виникнення, розвиток та діяльність анархістських рухів у Польщі. Відродження польської анархістської думки. Формування різних течій усередині польського анархізму та їх порівняння. Бачення подальшого розвитку ідей анархізму з ідеологічного погляду.

434. Анимационная деятельность в социальной работе зарубежных стран (52,21 кБ) Курсовая 20.02.2017

Понятие и виды анимации. Формы и технологии современной социокультурной анимационной деятельности. Подготовка специалистов досуговой сферы в зарубежных странах. Особенности и опыт организации анимационной деятельности лиц пожилого возраста в Европе.

435. Анимация в социокультурной сфере (21,11 кБ) Реферат 20.09.2019

Особенность определения досуга психологическими качествами ученым Ж. Дюмазедье. Характер формирования современной анимации. Основные подходы к определению концепций социокультурного лидерства. Сущность социального явления педагогического стремления.

436. Анкета по социологии. Выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию (7,25 кБ) Реферат 04.04.2003

Анкета по социологииВыявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию Saul 299 te АнкетаКомпания Saul 299 te основной распространитель алкогольной продукции в стране N. Основная цель даннойанкеты выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию.

437. Анкета по социологии: Проблемы алкоголизма и наркомании в студенческой среде (4,95 кБ) Реферат 15.07.1998

Уважаемый респондент Мы, группа студентов горного факультета,приглашаем вас ответить на вопросы анкеты. Данная анкета является социологическим исследованием,проводимым нами с целью изучения проблемы алкоголизма и наркомании в студенческой среде.Нас интересует Ваше отношение к данной проблеме.

438. Анкета социологического исследования, ее основные части и содержание (53,61 кБ) Курсовая 20.02.2017

Характеристика метода анкетирования как письменной формы опроса, сущность, содержание, структура, виды, правила составления и проверки анкет, обработка материала и оформление выводов. Социологическое исследование вредных привычек, имеющихся у молодёжи.

439. Анкета, ее строение, особенности вопросов (22,57 кБ) Реферат 20.03.2027

Проведение социологических исследований и причины принятия управленческих решений, направленных на то, чтобы перевести объект управления из одного состояния в другое. Опрос по анкете и его фиксированный порядок. Выявление субъективных мнений и оценок.

440. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження (25,77 кБ) Контрольная 06.07.2012

Название документа Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження . Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження. Зміст контрольної роботи 1.Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження. Технологія підготовки анкети.

Облако тегов