Рефераты по социологии

Название работы Дата
1361. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях (21,35 кБ) Реферат 27.07.2012

Глобалізація й поняття суспільство у новітніх соціологічних дискусіях Кінець XX століття й початок XXI століття в соціології як науці - і ширше - у соціологічному аналізі історичного життя з являється в досить заплутаному й навіть парадоксальному виді.

1362. Глобалізація світового новинного дискурсу (47,59 кБ) Реферат 20.08.2013

Визначення впливу Інтернету як глобального соціокомунікативного середовища на особливості подачі новинної інформації. Визначення впливу процесів комерціалізації, концентрації, інтеграції на медіаіндустрію. Розкриття поняття конвергентності новітніх медіа.

1363. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера (16,76 кБ) Реферат 27.07.2012

Глобалізація, НТП і приватна сфера Вступ. Незважаючи на десятиріччя дебатів, чільні експерти світу так і не дійшли згоди щодо єдиного визначення приватної сфери. Першопрохідник у цій царині американець Алан Вестін так визначив приватну сферу “Дрібка філософії, дрібка семантики і море пристрасті”.

1364. Глобальнi проблеми людства (3767,11 кБ) 20.05.2030

Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни та миру, подолання відсталості країн, що розвиваються, освоєння Світового океану. Екологічна, сировинна і енергетична, демографічна та продовольча проблема. Використання альтернативних джерел енергії.

1365. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України (72,02 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика ступеня впливу світової фінансової кризи на економіку України. Соціологічне дослідження думки респондентів, щодо впливу фінансової кризи на їх матеріальне становище. Динаміка основних макроекономічних показників в період поширення кризи.

1366. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України (72,02 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика ступеня впливу світової фінансової кризи на економіку України. Соціологічне дослідження думки респондентів, щодо впливу фінансової кризи на їх матеріальне становище. Динаміка основних макроекономічних показників в період поширення кризи.

1367. Глобальні проблеми бідності (1395,79 кБ) Курсовая 20.07.2018

Найважливіші загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Бідність як одна з найважливіших соціальних проблем. Динаміка природного руху населення в історико-географічних регіонах світу. Проблема бідності в Україні.

1368. Глобальні проблеми людства (4322,05 кБ) 21.02.2017

Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема освоєння Світового океану. Сировинна та енергетична проблема. Альтернативні джерела енергії. Проблема подолання відсталості країн. Демографічна, продовольча проблеми. Раціональне використання води.

1369. Глобальні проблеми людства (4322,05 кБ) 21.02.2017

Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема освоєння Світового океану. Сировинна та енергетична проблема. Альтернативні джерела енергії. Проблема подолання відсталості країн. Демографічна, продовольча проблеми. Раціональне використання води.

1370. Глобальное общество (21,37 кБ) Реферат 20.02.2027

Глобальное общество как новый социологический концепт, который связан с процессами глобализации, происходящими в настоящее время и осмысленными в своих парадигмальных основаниях. Этническая идентичность и folk-society. Права человека и его идеология.

1371. Глобальное прогнозирование современности (научный и социальный аспекты) (25,82 кБ) Контрольная 21.02.2017

Проблемы прогностических исследований и моделирования в социальной сфере. Социальное прогнозирование как метод научного исследования. Характеристика особенностей научного и социального прогнозирования современности. Проектирование в социальной работе.

1372. Глобальные и региональные проблемы в работах Иммануила Валлерстайна (52,35 кБ) 20.12.2014

Анализ и краткое содержание статьи И. Валлерстайна "Глобализация или век перехода? Один долгосрочный взгляд на траекторию мир-системы". Валлерстайн и горизонты исторической социологии. Основа и концептуальная составляющая работ Иммануила Валлерстайна.

1373. Глобальные изменения современного мирового сообщества (216,05 кБ) Диплом 21.02.2017

Высокие темпы экономического роста на основе использования достижений научно-технической революции как причина глобальных изменений. Потребность в интеграции социологических и технико-экономических знаний для решения глобальных проблем человечества.

1374. Глобальные изменения современного мирового сообщества (216,05 кБ) Диплом 21.02.2017

Высокие темпы экономического роста на основе использования достижений научно-технической революции как причина глобальных изменений. Потребность в интеграции социологических и технико-экономических знаний для решения глобальных проблем человечества.

1375. Глобальные последствия НТР (28,4 кБ) Реферат 20.11.2013

Понятие научно-технической революции, характеристика ее современного состояния. Исследование направлений и причин цикличности развития науки, техники и технологий. Анализ позитивных процессов и негативных последствий НТР для общества и окружающей среды.

1376. Глобальные проблемы в системе "человек-общество" (20,51 кБ) Реферат 20.02.2025

Проблема существования человечества. Комплекс острейших социоприродных противоречий, затрагивающих мир в целом и отдельные регионы и страны. Глобальные проблемы и их отличие от региональных, локальных и частных. Ограниченность природных ресурсов.

1377. Глобальные проблемы современного общества (30,18 кБ) Реферат 20.04.2003

Экологические проблемы: озоновые дыры, потепление климата, опустынивание, гибель и вырубка лесов. Энергетическая и сырьевая проблема человечеств. Загрязнение вод мирового океана, его негативные последствия. Проблемы и перспективы освоения космоса.

1378. Глобальные проблемы современности (17,45 кБ) Реферат 27.07.2012

«Основы Философии» ТЕМА Глобальные Проблемы Современности Во второй половине ХХ столетия перед человеческой цивилизацией встали проблемы, получившие название глобальных. Имея тенденцию к обострению, эти проблемы уже сейчас превратились в серьёзное препятствие на пути исторического прогресса.

1379. Глобальные проблемы современности (30,39 кБ) Курсовая 27.07.2012

Красноярское государственное бюджетное образовательное учреждение Начального профессионального образования Профессиональный лицей №35 Реферат По предмету Обществознание На тему Глобальные проблемы современности Проверил Сдал Зеленогорск 2010 г. Содержание

1380. Глобальные проблемы современности и будущее человечества (22,46 кБ) Реферат 21.02.2017

Сущность, многообразие глобальных проблем. Философия о перспективах будущего человечества. Общепланетарные проблемы современной эпохи, затрагивающие интересы человечества в целом: экологические, демографические и проблема войны и мира. Сценарий будущего.

Облако тегов