Рефераты по социологии

Название работы Дата
1241. Гендер и этничность как факторы социальной дифференциации (21,24 кБ) Реферат 27.07.2012

Тема реферата Гендер и этничность как факторы социальной дифференциации Содержание 1 Гендерные различия в современном обществе. 2 Современные этнические проблемы. 3 Национально-этнические конфликты и пути их разрешения. Список литературы 1. Гендерные

1242. Гендер і соціальна стратифікація (93,42 кБ) Диплом 20.10.2008

Поняття теорії конструювання гендеру. Методики діагностики та оптимізації гендерного становлення людини в соціумі. Процес засвоєння соціостатевих ролей і відтворення типів поведінки, очікуваних суспільством від чоловіків та жінок. Соціальна стратифікація.

1243. Гендер у мережі: становлення теоретичної парадигми (31,33 кБ) 20.06.2025

Прояв гендерного параметру в Інтернеті. Види електронного дискурсу за С. Херрінг. Використання емотикону для передачі позитивних і негативних емоцій в електронному спілкуванні. Альтернативні моделі опису чоловічої й жіночої вербальної поведінки в мережі.

1244. Гендерна культура сучасного демократичного суспільства (19,79 кБ) 20.07.2030

Дослідження гендерної культури сучасного демократичного суспільства. Вплив біологічної природи, культурного фактору на поведінку чоловіка та жінки. Тенденції до збільшення кількості жінок з андрогинною орієнтацією. Посилення ролі жінок у сфері економіки.

1245. Гендерна культура та способи її формування (43,83 кБ) Курсовая 21.02.2017

Гендер як соціальна конструкція системи соціостатевих стосунків. Гендерна нерівність та статус жінки в сучасному українському суспільстві. Статусні, соціально-психологічні, політичні та соціокультурні фактори. Гендерні підходи, стереотипи та конфлікти.

1246. Гендерна політика в Україні: стан, розвиток та перспективи (16,53 кБ) Реферат 20.09.2011

Вплив тендерної політики на соціальні, культурні та державотворчі процеси в Україні. Гендерні аспекти історії українського народу. Гендер як соціокультурна категорія, перевід біологічних відмінностей статей на мову соціальної та культурної диференціації.

1247. Гендерна політика у світі в другій половині ХХ–на початку ХХІ ст. (164,68 кБ) 21.02.2017

Визначальні віхи розвитку феміністичного руху. Формування основ гендерної паритетності в економічній та соціальній сферах розвитку людства. Особливості та проблеми репрезентації жінок у міжнародному політичному просторі. Юлія Тимошенко як жінка-політик.

1248. Гендерна рівність – запорука розвинутого суспільства (31,14 кБ) Реферат 20.03.2015

Характеристика поняття гендеру та гендерної політики. Гендерний показник серед працівників в освітніх організаціях. Участь жінок і можливість їх самореалізації в суспільно-політичному житті. Державна політика України стосовно гендерної рівності.

1249. Гендерна соціалізація особистості (582,45 кБ) 21.02.2017

Гендер – це набір соціально-статевих характеристик, що визначає поведінку людини в суспільстві, а також сприйняття цієї поведінки оточуючими. Механізм здійснення гендерної соціалізації. Фемінність як сукупність характеристик, пов`язаних із жіночою статтю.

1250. Гендерна соціалізація: соціологічні концепції та практики (53,79 кБ) Реферат 20.07.2012

Теоретичні соціологічні підході щодо соціалізації та ідентичності особистості. Інститути соціалізації у продукуванні гендерної ідентичності. Особливості формування гендерної ідентичності у процесі гендерної соціалізації підлітків в українському соціумі.

1251. Гендерная асимметрия и женские роли в современной России (22,4 кБ) 20.11.2024

Общедемократический принцип равенства мужчин и женщин на самореализацию и профессиональный рост. Трудовые права женщин и модели гендерного взаимодействия в публичном пространстве. Дискриминативность женщин в отношении самореализации и жизни в целом.

1252. Гендерная дискриминация в политике России (26,13 кБ) Контрольная 21.02.2017

Дискриминация — ограничение прав и обязанностей человека по определённому признаку. Гендерные различия в уровне дохода; дискриминация зарплаты. Политическая структура России, проблема представительства женщин в государственном управлении, органах власти.

1253. Гендерная дифференциация оплаты труда в Российской Федерации (742,75 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблема гендерной дифференциации заработной платы как формы дискриминации на рынке труда, ее экономические и социальные последствия. Российская модель реализации государственной политики гендерного равенства с учетом ее специфических признаков.

1254. Гендерная концепция организационной культуры (57,82 кБ) Реферат 20.03.2010

Исследование гендерных аспектов организационной культуры. Эффективность управления, конкурентоспособность организации, ее творческий и деловой потенциал. Противоречия между потребностями личности в осуществлении своей субъектности в социальном плане.

1255. Гендерная культура как феномен управления (25,13 кБ) 20.08.2014

Базовое измерение социальной структуры общества. Система управления и контроля за поведением индивидов. Элементы гендерной культуры. Формирование гендерного сознания индивидов в ходе социализации. Биологическая и социальная программа наследования.

1256. Гендерная обусловленность социального интеллекта (75,99 кБ) Курсовая 27.07.2012

Содержание Введение Глава 1.Социальный интеллект в контексте гендера 1.1 Состояние проблемы социального интеллекта в современной науке 1.2 Психологическая характеристика социального интеллекта, обусловленного гендером Глава 2. Эмпирическое исследование

1257. Гендерная политика в Республике Казахстан (48,28 кБ) Реферат 21.02.2017

Особенности концепции гендерной политики в Республике Казахстан, становление принципа гендерного равенства. Характеристика концепции правовой политики Республики Казахстан, ее профилактика. Структура Национальной комиссии, статус и формирование.

1258. Гендерная сегрегация на рынке труда и ее влияние на дифференциацию доходов (1027,18 кБ) Реферат 20.07.2025

Характеристики рынка труда и гендерная сегрегация. Формы и виды гендерной сегрегации. Концепции, обосновывающие принципы гендерного разделения труда. Причины существования гендерной сегрегации на рынке труда. Уровень экономической активности женщин.

1259. Гендерная социализация (19,7 кБ) 21.02.2017

Социализация как одно из центральных понятий. Биологический пол и гендерная идентичность, стереотипы мужского и женского поведения в различных культурах. Теории и механизмы социализации, влияние взаимоотношений родиителей на процесс идентификации.

1260. Гендерная социология (18,11 кБ) Реферат 27.07.2012

Содержание понятия гендер, разница между гендером и статью. Гендер - это понятие которое обозначает социальный пол человека, в отличие от биологического пола, социально ролевой статус, который относительно социальных возможностей каждой в образовании, проф.

Последние запросы


сходство и различие систем Занкова и Давыдова-Эльконина вихревой центробежный насос цели и задачи дисциплины Исследование некоторых особенностей народов мира по этнопсихологии цели и задачи дисциплины основные теоретические положения и понятия цели и задачи дисциплины основные теоретические положения петя ростов Россия и Западная Европа в 16-17 цели и задачи дисциплины основные теоретические положения и понятия познание природы информации Методика проведения ревизии операций с основными средствами Индивидуальный карьерный план и варианты его выполнения руководителем производства цели и задачи дисциплины основные теоретические положения и понятия обж реферат очистка воды абу али ибн сина магнитоэлектрические приборы Средневековье Западная Европа XI - XV вв дидактические игры в дошкольном образовательном учреждении построение корпоративной системы управления проектами в компании чистяков художник героиство в литературе

Облако тегов