Рефераты по социологии

Название работы Дата
1181. Вплив соціально-психологічних факторів на вибір партнера для створення сім’ї (28,87 кБ) 20.08.2027

Огляд сучасних тенденцій функціонування інституту сім’ї. Соціально-психологічні фактори, що впливають на вибір партнера для створення вибору сім’ї. Етапи формування подружньої пари. Образ ідеального партнера, який корелює з факторами вибору партнера.

1182. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях (67,58 кБ) Диплом 21.02.2017

Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. Напрямки сучасної сім’ї. Типологія та різновиди сімей, їх відмінні особливості. Загальні напрямки та зміст соціальної роботи із сім’єю. Технології роботи з молоддю, як підготовка до сімейного виховання.

1183. Вплив телебачення на підлітків: соціологічний аналіз (1379,41 кБ) 21.02.2017

Теоретичні проблеми виховання підлітків засобами телебачення. Дослідження ефекту насильства в засобах масової інформації, його вплив на поведінку і пізнавальну діяльність неповнолітніх. Дослідження концепцій та рейтингу сучасних українських каналів.

1184. Вплив технічного прогресу на формування комунікативних умінь (121,34 кБ) 20.07.2031

Телебачення як потужний аудіовізуальний засіб масової комунікації. Особливості впливу технічного прогресу на формування комунікативних умінь. Аналіз проблем підготовки людей життя та діяльності в абсолютно нових умовах інформаційного суспільства.

1185. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи у Польщі та Греції) (47,19 кБ) Реферат 20.08.2014

Визначення основних сімейних ролей, що виступають складовими сімейного рольового набору особистості й ґрунтуються на ключових сферах сімейної діяльності. Складові формальні та неформальні виміри трудової міграції, характер її впливу на сімейні ролі.

1186. Вплив урбанізації на демографічну ситуацію в Україні (17,02 кБ) Реферат 20.12.2022

Значення урбанізації для чисельності і складу населення України. Особливості і зміст розвитку процесу урбанізації в нашій країні. Розміщення міського і сільського населення по окремих регіонах. Вплив урбанізації на складання демографічної ситуації.

1187. Вплив фемінізму на формування сучасної сім’ї: культурно-антропологічний аналіз (161,73 кБ) 21.02.2017

Фемінізм як феномен культури: соціальна практика. Специфіка українського феміністичного руху. Нова модель жіночої гендерної поведінки у фемінізмі та її вплив на сучасні культурні процеси. Аналіз впливу фемінізму на культурні стереотипи сімейних стосунків.

1188. Врач-терапевт (33,3 кБ) Реферат 21.02.2017

Общие сведения о профессии врача-терапевта. Характеристика процесса и места работы врача-терапевта. Особенности правового регулирования рабочего времени медицинских работников. Санитарно-гигиенические условия труда. Психолого-физиологические требования.

1189. Вредные привычки в студенческой среде (17,55 кБ) 20.11.2021

Социологическое исследование распространения вредных привычек (табакокурение, алкоголь, наркомания) в среде современной молодёжи. Проведение анкетирования среди молодежи возрастом от 15 до 23 лет, анализ и оценка полученных результатов исследования.

1190. Вредные привычки молодёжи в зеркале социологии (19,62 кБ) 21.02.2017

Молодёжь как социально-демографическая группа, ее признаки. Анализ проведения досуга. Осмысление проблемы распространения вредных привычек среди российской молодёжи с социологической точки зрения и возможные пути ее решения, усиление роли государства.

1191. Всеобщий закон развития народонаселения (234,29 кБ) Контрольная 21.02.2017

Центральная роль определения народонаселения как воспроизводящегося субъекта и объекта трудовой деятельности. Дискуссии по поводу определения ведущего фактора в развитии народонаселения в демографии. Основные исторические типы воспроизводства населения.

1192. Вступ до соціології (230,6 кБ) 21.02.2017

Соціологія як наука. Об’єкт і предмет соціології. Пізнавальні та практичні функції соціології. Основні рівні соціологічного знання. Структура теоретичної соціології. Закони соціології. Місце соціології в системі наук. Класифікація соціальних законів.

1193. Вступление в социальную политику (93,35 кБ) Шпаргалка 20.07.2025

Социальная политика: сущность, функции, направления, принципы, подсистемы, социальные программы, адресность, здравоохранение, пенсионная система, жилищная политика, страхование, обеспечение, формирование среднего класса, беженцы, демография, бедность.

1194. Вторичная занятость студента дневного отделения ВУЗА (47,76 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основные социологические подходы к изучению трудоустройства молодежи. Исследование особенностей трудоустройства студентов, совмещающих работу с учебой. Анализ отношения работающих студентов к вторичной занятости на примере сферы общественного питания.

1195. Второе дыхание теории конвергенции (38,78 кБ) Реферат 18.10.2011

Второе дыхание теории конвергенции. Л. Евстигнеева, доктор экономических наук, Р. Евстигнеев. доктор экономических наук Постановка проблемы Идея конвергенции, то есть сближения и последующего слияния в смешанное общество капитализма и социализма, оказалась в центре внимания после появления в 1961 г.

1196. Вулична соціальна робота з дітьми: особливості здійснення (235,2 кБ) 20.05.2001

Дослідження специфіки вуличної соціальної роботи з безпритульними дітьми в Україні. Узагальнення її різновидів; визначення ролі Центру соціально-профілактичної роботи з дітьми вулиці у вуличній роботі з безпритульними та бездоглядними неповнолітніми.

1197. Вуличні діти як об’єкт соціальної роботи (60,88 кБ) Курсовая 21.02.2017

"Діти вулиці": визначення, особливості соціального становища, причини появи. Шляхи вирішення проблем дитячої безпритульності на державному рівні. Напрямки соціальної роботи з кризовими сім`ями як профілактики бездоглядності і безпритульності підлітків.

1198. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи (27,14 кБ) Реферат 21.02.2017

Аналіз необхідності удосконалення освіти та системи гарантії якості освіти в Україні. Передумови входження України до єдиного освітянського простору Європи. Особливості реформування вищої освіти України в контексті приєднання до Болонського процесу.

1199. Выбор брачного партнера в исламе (11,19 кБ) 20.04.2013

Выбор спутника жизни в традициях ислама. Роли мужчины и женщины в мусульманской семье. Принципы многоженства на условии уважения достоинства женщины в браке. Отношения с родственниками жены, воспитывавшими ее до замужества. Роль детей в семейной жизни.

1200. Выбор места отдыха в зависимости от социального положения (36,61 кБ) 20.03.2024

Методологический раздел социологического исследования: обоснование актуальности, проблемность ситуации, интерпретация и операционализация ключевых понятий. Цели, задачи, объект и предмет исследования. Методы сбора первичной социологической информации.

Облако тегов