Название работы Дата
321. Полисемия (26,17 кБ) Курсовая 16.06.2010

1. Die Mehrdeutigkeit einer kategoriellen Form in der Auffassung verschiedener Linguisten. 1.1 Die Mehrdeutigkeit einer kategoriellen Form in der Auffassung Weisgerbers. Die Mehrdeutigkeit der Grammeme wird von den Sprachforschern verschieden beurteilt.

322. Практикум з стилістики англійської мови (161,62 кБ) Книга 25.09.2008

Contentsforeword 2 Preliminary Remarks 3 Chapter I. Phono-Graphical Level. Morphological Level 13 Sound Instrumenting. Craphon. Graphical Means 6 Morphemic Repetition. Extension of Morphemic Valency .11 Chapter II. Lexical Level . 14 Word and its Semantic Structure.

323. Практикум з стилістики англійської мови (161,62 кБ) Книга 25.09.2008

Contentsforeword 2 Preliminary Remarks 3 Chapter I. Phono-Graphical Level. Morphological Level 13 Sound Instrumenting. Craphon. Graphical Means 6 Morphemic Repetition. Extension of Morphemic Valency .11 Chapter II. Lexical Level . 14 Word and its Semantic Structure.

324. Практический английский язык (9,53 кБ) Контрольная 25.09.2008

Тема «Английский язык» Выполнил студент I курса группы 52-ЗЭИ Зачетная книжка №506020 Братулин Евгений Петрович Проверил Минск 2006 Вариант V I. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое и определите его видо-временную форму и залог.

325. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові (49,62 кБ) Диплом 26.09.2008

) Рекомендовано до захисту. Євпаторія - 2006 ЗМІСТ Вступ 3 Розділ I Протилежність форма і зміст 6 1.1. Трактування значення «протилежність» з погляду філології 6 1.2. Критерії та класифікація антонімів 12 1.3. Види “протилежності” і шість типів із протилежним

326. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України (60,79 кБ) Курсовая 28.02.2017

327. Проміжні рівні мови (30,99 кБ) Реферат 26.09.2008

Проміжні рівні мови ПЛАН 1. Морфонологічний проміжний рівень мови 2. Словотвірний проміжний рівень мови 3. Фразеологічний проміжний рівень мови Використана література Основні рівні мови — фонологічний, морфологічний, лексико-семантичний і синтаксичний — не існують ізо¬льовано один від одного.

328. Разработка урока и теста по страноведению США (9,93 кБ) Реферат 16.02.2009

Remarkable moments of the War for Independence and the American Revolution The purpose of the given lesson lies in studying of two remarkable events of the United States history the battle of Lexington and the battle of Concord and the “Boston Teaparty”

329. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову (41,01 кБ) Диплом 26.09.2008

ЗМІСТ Вступ Розділ I Реалія в системі безеквівалентної лексики Розділ II Визначення реалії, її структури та класифікації Розділ III Способи перекладу реалій Розділ IV Аналіз реалій з повісті Дж. Селінджера “Над прірвою у житі Висновки Список використаних

330. Світове мовознавство на початку ХХ ст. (22,38 кБ) Курсовая 29.09.2008

Реферат на тему Світове мовознавство на початку ХХ ст (Казанська лінгвістична школа. Соціологічна лінгвістика. Казанська лінгвістична школа) План 1. Казанська лінгвістична школа, і. О. Бодуен де Куртене. 2. Соціологічний напрям. 3.Лінгвістична концепція

331. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові (31,13 кБ) Курсовая 29.09.2008

Зміст Вступ 1. Семантика як розділ мовознавчої науки 2. Семантичні засоби комічного в художньому тексті 3. Мовна гра та гумор у рекламному тексті 4. Літературні цитати та ремінісценції на газетних шпальтах Висновки Список використаної літератури Вступ Слова в мові існують не ізольовано.

332. Складні випадки керування в ділових паперах (9,58 кБ) Реферат 29.09.2008

Складні випадки керування у ділових паперах Керування рос. управление - один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми іншо¬го слова, тобто керує формою іншого слова. Наприклад, пошире¬на в транспортному сервісі

333. Стародавній Рим новимі очами (6,37 кБ) Реферат 28.05.2010

Життя столиці У перші століття існування Рим не відзначався благоустроєм і красою, а був схожий на решту другорядних міст Стародавнього світу з непоказними одноповерховими будинками, брудними й захаращеними вулицями. Із завоюванням елліністичних держав

334. Стилі мовлення (26,06 кБ) Курсовая 30.09.2008

ЗМІСТ. ЗМІСТ. 1 Вступ. Поняття літературної мови та мовної норми. 2 РОЗДІЛ 1. Поняття стилів мовлення. 4 РОЗДІЛ 2. Розмовний стиль. 6 РОЗДІЛ 3. Художній стиль. 7 РОЗДІЛ 4. Науковий стиль. 8 РОЗДІЛ 5. Публіцистичний стиль. 9 РОЗДІЛ 6. Епістолярний стиль.

335. Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців (340,1 кБ) Диплом 30.09.2008

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Гуманітарний інститут Кафедра прикладної лінгвістики Затверджую Завідуючий кафедрою прикладної лінгвістики канд.філол.наук, професор Філіппова Н.М. 200 р. Дипломна Робота На тему Структура

336. тема по английскому - землеустроитель (5,36 кБ) Шпаргалка 19.01.2011

Land has much to do with our needs and every day life. people devote their activities to get the basic items of food, shelter and clothing. Of course, we want good highways and cars, forests, fields, railways an so on. So land is necessary to satisfy man is needs.

337. тема по английскому - лондон (5,9 кБ) Шпаргалка 19.01.2011

I wood like to tell you about London as if I recently have been there, because I know a lot of interesting things about the capital of England from books, magazines and films. As I have already mentioned London is the capital of the United Kingdom of

338. тема по английскому - мой день (4,87 кБ) Реферат 19.01.2011

MY WEEK DAY. Waking up, I open the window in the bedroom and breathe fresh air. Then I go take a shower. I begin with warm water, then turn on the cold and a few seconds, take a really cold shower under the streams, which floods the whole body. It s really cheerful.

339. Тема по английскому - москва (6,39 кБ) Шпаргалка 19.01.2011

Speaking about Russia we always remember about Moscow, it is capital. It is not only the capital, but it is undoubtedly one of the largest cities in the world. The best way to learn a city is to buy a map and a guide-book. certainly that is not enough to study the city well.

340. Тема по английскому - окружающая среда (5,46 кБ) Шпаргалка 19.01.2011

Environmental Protection. People have always polluted all around. But until now there was no contamination of such a serious problem. With the development of highly urban areas, which emit large quantities of pollutants into the environment, the problem has become increasingly serious.

Облако тегов