Название работы Дата
301. Мова – невідємна ознака народів і держав (15,58 кБ) Реферат 23.09.2008

Реферат на тему Мова – невід’ємна ознака народів і держав. ПЛАН 1. Залежність стану мови від стану суспільства 2. Мова як найважливіша етнічна ознака. Мова, нація і держава 3. Фактори формування і взаємовпливу у системі «мова-держав». Використана література

302. Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.) (20,24 кБ) Реферат 24.09.2008

Реферат на тему Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.) ПЛАН 1. Умови розвитку лінгвістичної науки. 2. Концепції Миколи Яковича Марра. 3. Олександр Матвійович Пєшковський . 4. Лев Володимирович Щерба 5. Євген Дмитрович Поливанов 6. Іван Іванович Мещанинов

303. Мовознавство стародавнього світу. (19,59 кБ) Курсовая 24.09.2008

Реферат на тему Мовознавство стародавнього світу. План 1. Мовознавство в Давній Індії 2. Давньокитайське мовознавство 3. Мовознавство в Давній Греції та Римі 4. Давнє арабське мовознавство 5. Використана література Багато мовознавців виникнення науки

304. Мовознавство як наука (28,55 кБ) Реферат 24.09.2008

Реферат на тему Мовознавство як наука. ПЛАН 1. Предмет і зміст мовознавства. 2. Основні завдання загального мовознавства. 3. Місце мовознавства в системі наук. 4. Прикладне мовознавство 5. Використана література 1. Предмет і зміст мовознавства. Мова —

305. Мовознавчі інтереси І. Франка у Галичині (16,74 кБ) Курсовая 24.09.2008

Реферат на тему „Іван Франко у питанні мовознавства. Боротьба за фонетичний правопис у Західній Україні” Виконала студентка групи Р-11 Дзендзелюк С. Керівник Левицька М.Я. Львів – 2007 Зміст Вступ .3 Основна частина .5 Висновки .11 Список використаної літератури.

306. Написание деловых писем (21,42 кБ) Реферат 26.02.2010

Preface In this age of electronic wonders business letters might seen to be out-of-date and unnecessary. In fact, what is the use of spending your time and effort on writing business letters if you might as well call your business partner or send him a fax message?

307. Напої (14,42 кБ) Реферат 03.10.2008

«Довгі змішані напої ( група Ег- ног, Санді, Айс – крім)» Учениці Гоненко Олени Керівники Викладач Ракленко І. М. Майстер Ракленко І. М. Харків2008 Вступ Мережа підприємств харчування постійно розширюється. Відкриваються нові підприємства , Які реалізують

308. Наши друзья – физкультура и спорт. Our friends - physical culture and sports (13,16 кБ) Реферат 24.09.2008

2. Физкультура и спорт. 3. Утренняя гимнастика. 4. Плавание и лыжный спорт. 5. Заключение. 1. Введение. Что может быть важнее и прекраснее здоровья? Оно помогает каждому из нас осознать свои огромные физические и духовные возможности, позволяет воспринимать

309. Неогумбольдтіанство – течія мовознавста (20,91 кБ) Реферат 24.09.2008

Реферат на тему Неогумбольдтіанство – течія мовознавста ПЛАН 1. Вступ. 2. Європейське неогумбольдтіанство 3. Американське неогумбольдтіанство 4. Лінгвістичні погляди Б. Уорфа. 1. Вступ. Одночасно зі структуралізмом виник інший мово¬знавчий напрям — неогумбольдтіанство.

310. Они творили на Мон-Марте (34,26 кБ) Реферат 18.03.2010

La table des mati 232 res ! 1. Introduction ….1 2. Pr 233 mbule 2 3. Montmartre et son histoire 3 4. La peinture 224 Montmartre 5 5. Le Montmartre des impressionnistes 6 5.1.Camille Pissaro 8 5.2. Edouard Manet 9 5.3.Augiste Renoir 10 6. Vincent Van Gogh

311. Органы безопасности (12,55 кБ) Реферат 23.11.2010

1. Use the verbs in the brackets in a suitable form. Translate the sentences into Russian 1) John Brown works at the Los Angeles Police Department. His duty is to make uniform patrol in the district. 2) For many years John Edgar Hoover was the head of

312. Особенности английского перевода и совмещения времен (10,51 кБ) Контрольная 23.11.2010

TEST 4. 1). Translate the text into Russian The History of Insurance in Britain The history of insurance in Britain is a long one. In early days there was a lot of marine trade between Britain and India and America. So at that time, in the 16th century, people were insuring their cargo ships.

313. Особливості перекладу юридичної термінології (36,8 кБ) Курсовая 25.09.2008

ЗМІСТ Вступ Розділ I. Особливості юридичної терміно-системи англійської мови 1.1. Термінологічна лексика – поняття та функції 1.2. Розвиток юридичної лінгвістики в Україні 1.3. Види та класифікація юридичних термінів 1.4. Лінгвокультурні фактори передачі юридичного тексту Розділ II.

314. Особливості фонологічної системи мови (20,65 кБ) Курсовая 25.09.2008

ОсобливостІ ФонологІЧНОЇ Системи МОВИ ЗМІСТ Вступ 1. Функціональний аспект звуків мовлення 2. Поняття фонеми 3. Диференційні та інтегральні ознаки фонем 4. Фонологічні опозиції в системі фонем 5. Cписок використаних джерел Вступ У сучасній світовій лінгвістиці

315. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові (94,81 кБ) Диплом 25.09.2008

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Дипломна робота на тему Особливості функціонування іменників pluralia tantum множинності в українській мові Донецьк 2008 ЗМІСТ Вступ 3 1. КатегорІАЛЬНІ ВІДМІНностІ ІМенникІВ МНОЖИНностІ

316. Офіційно-ділова стилістика (487,78 кБ) Контрольная 25.09.2008

Стилистика Варіант № 15 Зміст. 5. Документ та його функції 3 11. Правила оформлення сторінки 5 19. Вимоги та правила укладання листів, що не потребують відповіді 8 25. Написання цифр та символів у ділових паперах 11 33. Протоколи. Види, реквізити, вимоги

317. Оценка племенных качеств по происхождению (50,8 кБ) Курсовая 28.02.2017

318. Переклад Біблії на англійську мову (16,76 кБ) Реферат 25.09.2008

ПЛАН Вступ 3 1. Історія перекладу Біблії на англійську мову 4 2. Проблеми у перекладі Біблії 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13 Вступ Біблійні тексти протягом усього свого існування привертали пильну увагу. Над ними працювали священики, теологи, філологи, лінгвісти.

319. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс) (44,14 кБ) Курсовая 25.09.2008

МІНІСтерство ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВський НАЦІОнальний ЛІНГВІСтичний УНІВерситет Факультет ПерекладачІВ Кафедри АНГЛІЙськоЇ МОВИ ТА Перекладу Курсова робота на тему Переклад суспільно-політичних реалій ( на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс

320. Повоєнне мовознавство в СРСР. Українське мовознавство у 20-80-х рр. (22,91 кБ) Курсовая 25.09.2008

Реферат на тему Повоєнне мовознавство в СРСР. Українське мовознавство у 20-80-х рр. ПЛАН 1. Реабілітація порівняльно-історичного мовознавства. 2. Віктор Володимирович Виноградов 3. Олександр Іванович Смирницький 4. Федот Петрович Філій 5. Українське мовознавство 20—80-х років XX ст.

Облако тегов