Название работы Дата
281. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві (17,94 кБ) Реферат 22.09.2008

Реферат на тему Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві ПЛАН 1. Компонентний аналіз 2. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи 3. Використана література 1. Компонентний аналіз Для дослідження змістового аспекту

282. Компьютерный английский (15,11 кБ) Реферат 26.02.2010

Contents I. Introduction II. Programming in C Basic Concepts III. Scope of Reference in C and C IV. Overloading Functions and Operators in C V. Functions within C Data Structures VI. Classes in C VII. Declaring a Class in C VIII. Inheritance and Polymorphism IX.

283. Контрольна робота з Економічної теорії (56,33 кБ) Контрольная 06.11.2008

Міністерство освіти і науки України Гуманітарний університет Запорізький інститут державного та муніципального управління Контрольна робота з Економічної теорії Запоріжжя 2005 Зміст Вступ 3 1 Поняття національної економіки 4 2 Сутність національного відтворення

284. Контрольная (10,63 кБ) Контрольная 11.11.2009

1. William Shakespeare is the greatest of all playwrights and poets in the world. Not much is known of his life. He was probably the son of a busi?nessman and was born in 1564 in Stratford-upon-Avon. He at?tended the local grammar school and got a classical education.

285. Контрольная работа ВЭГУ 2008 г. (18,27 кБ) Контрольная 22.11.2010

2 Вариант 1. Translate the text Money and its functions. Money is a commodity commonly accepted as a medium of economic exchange. The idea of money as a universal equivalent is familiar to us since our childhood. Money circulates from person to person

286. Кулинарная лексика в немецком языке (67,33 кБ) Реферат 23.09.2008

… 3 1. Особенности кулинарной лексики … 4 1.1. Слабые глаголы … … 6 1.2. Сильные глаголы … 8 1.3. Имена существительные … … 10 1.4. Наречия, прилагательные и другие части речи … 15 1.5. Словообразование. Субстантивация глаголов … 16 2. Практическое применение кулинарной лексики в немецком языке…….

287. Латинский язык (9,09 кБ) Контрольная 10.02.2010

Латинский язык» Вариант № 5 студента I курса заочного отделения Научный руководитель доцент Оценка Ростов-на-Дону Задание №1. Переведите следующий текст на русский язык De obligationibus Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est juris vinculum, quo

288. Лексика і лексикологія (22,58 кБ) Реферат 23.09.2008

План 1. Лексика і лексикологія 1.1. Слово як одиниця мови 1.2. Виникнення слів. 1.3. Лексема і словоформа. 1.4. Природа лексичного значення слова. 2. Фразеологізми як особливий вид лексики 2.1. Походження фразеологізмів 1. Лексика і лексикологія Лексика (грец.

289. Лексико-семантична система мови (27,56 кБ) Реферат 23.09.2008

Реферат на тему Лексико-семантична система мови ПЛАН 1. Поняття лексико-семантичної системи 2. Парадигматичні відношення 3. Синтагматичні відношення 4. Епідигматичні відношення 5. Використана література Лексико-семантична система — одна з найскладні¬ших

290. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь (1112,39 кБ) Реферат 23.09.2008

Маковецька-Гудзь Ю.А. Аспірант Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Стаття присвячена проблемі конструювання лінгвістичної бази даних художніх порівнянь.

291. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах (35,25 кБ) Курсовая 23.09.2008

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. Концепт як основна лінгвокультурологічна основа опису мови 1.1. Концепт – категоріальна основа мови 1.2. Культурно обумовлені особливості феномена концепту „колір” 1.3. Когнітивна модель концепту „red”. 1.3.1. Функціонування концепту

292. Лінгвістичний аспект у вивченні звуків (123,23 кБ) Курсовая 23.09.2008

Курсова робота з мовознавства «ЛІНГВІСтичний Аспект У ВивченнІ ЗВУКІВ МОВИ» Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ І. Поняття про фонему 5 1.1. Поняття та функції фонеми 5 1.2. Теорія фонеми та фонологічні школи 11 РОЗДІЛ ІІ. Звуки мови як соціальне явище 18 2.1 Диференційні

293. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу (14,74 кБ) Реферат 23.09.2008

Міністерство освіти та науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Факультет масових комунікацій Кафедра журналістики М.Т. Рильський ЯК Теоретик ТА Практик Художнього Перекладу Реферат з дисципліни вступ до перекладознавства Перевірила ст викл.

294. Макаронні вироби (20,08 кБ) Контрольная 03.10.2008

План 1. Ознайомлення з підприємством. 2. Схема технологічного процесу й опис технологічних операцій. Обладнання, на якому виконується виробництво. 3. Оцінка якості готової продукції згідно вимог Держстандартів. 4. Ознайомлення із посадовими обов’язками основних кадрових працівників.

295. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях (14,94 кБ) Реферат 23.09.2008

Реферат на тему Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях ПЛАН 1. Метод лінгвістичної географії 2. Зіставний метод 3. Структурний метод 4. Використана література 1. Метод лінгвістичної географії Просторове

296. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод (19,37 кБ) Реферат 23.09.2008

Реферат на тему Методи лінгвістичних досліджень. Описовий метод. Порівняльно-історичний метод ПЛАН 1. Поняття про методи наукового дослідження 2. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 3. Описовий метод 4. Порівняльно-історичний метод 5. Використана література.

297. Множественное число в ангийском языке (15,12 кБ) Контрольная 23.11.2010

1. Напишите следующие предложения во множественном числе 1. This country has an advanced economy. У этой страны развитая экономика. These countries have an advanced economy. 2. There is a tariff on import of this kind of manufactured goods. Существует тариф на импорт этого вида промышленных товаров.

298. Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика (22,74 кБ) Реферат 23.09.2008

Реферат на тему Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика. ПЛАН 1. Мова і культура. 2. Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми 3. Інтерлінгвістика 4. Використана література. 1. Мова і культура Складним є питання впливу мови на культуру.

299. Мова і мислення (19,32 кБ) Реферат 23.09.2008

Реферат на тему Мова і мислення ПЛАН 1. Проблема співвідношення мови і мислення 2. Психофізичні основи зв язку мови і мислення. Внутрішнє мовлення і мислення 3. Роль мови у процесі пізнання 4. Використана література Співвідношення мови і мислення — одна

300. Мова та історія (розвиток мови) (32,1 кБ) Реферат 23.09.2008

Реферат на тему Мова та історія (розвиток мови) ПЛАН 1. Мова як явище, що історично розвивається. Синхронія і діахронія 2. Зовнішні причини мовних змін 3. Внутрішні причини мовних змін 4. Темпи мовних змін 5. Використана лытература Справжнє розуміння

Последние запросы


Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и спорту Социокультурная ценность традиционных русских бытовых предметов Этнопсихологическая характеристика чеченцев форма правления Особенности проведения тренинга с детьми старшего школьного возраста основные классификация рынка обучение англоязычной лексике Эффективность финансовой деятельности предприятия и основные методы ее повышения семейство протей основания химия история развития легкой атлетики титанизм эпохи возрождения Государственные полномочия которыми наделяются органы местного само- управления 5 рассказа о музеев реферат проблемы и опасности социального характера в общеобразовательных школах философские проблемы современной биологии формы и направления воспитательной деятельности опасные насекомые Кисломолочные продукты поэт в сон в красном тереме

Облако тегов