Название работы Дата
261. Давність української мови (24,51 кБ) Реферат 19.09.2008

Реферат на тему «Давність української мови» Київ-2007 Мова — це характер народу, його пам ять, історія і духовна могутність. У ній відбиваються психічний склад народу, його звичаї, традиції, побут, сучасне і минуле, його розум і досвід, краса і сила душі.

262. Деньги и их функция (14,59 кБ) Реферат 22.11.2010

Money AND ITS Function Деньги и их функция Основной характеристикой денег является The main feature of money is its acceptance as the means of payment or medium of exchange. Основной характерной чертой денег является их признание как средства платежа и обращения.

263. Джонатан Свифт (англ) (5,81 кБ) Реферат 28.05.2010

Dzhonatan Swift (Swift, Jonathan) (1667 1745) - an english satirist, church figure, publicist. Was born the November 30 1667 in Dublin in english family. The Father Swift not дожил before birth of the, and education Dzhonatana concerned with his(its) uncle, Goduin Swift.

264. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень (17,01 кБ) Реферат 19.09.2008

Реферат на тему Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень ПЛАН 1. Дистрибутивний аналіз 2. Методика безпосередніх складників 3. Трансформаційний аналіз 4. Використана література.

265. Еconomic theory (15,25 кБ) Реферат 19.09.2008

Contents Introduction 1. The birth of economic theory and its development 2. Main article History of Economics 3.Areas of study 4.Techniques 5.Language and reasoning 6.Development of economic thought 7. The system of economic relations Conclusion Bibliography Active vocabulary Introduction.

266. Європейське мовознавство епохи Cередньовіччя і Відродження (14,29 кБ) Реферат 19.09.2008

Реферат на тему Європейське мовознавство епохи середньовіччя і Відродження. ПЛАН 1. Тенденції розвитку мовознавства Європи. 2. Течії філософського осмислення мовознавства. 3. Українське мовознавство XI — Xviii ст. 4. Використана література 1. Тенденції розвитку мовознавства Європи.

267. З історії української кухні (19,82 кБ) Реферат 02.10.2008

Реферат на тему „З історії української кухні”. Підготувал учениця класу Народна кухня – це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво, це неоціненний здобуток, яким можна пишатися, який не слід забувати. Українська кухня складалася протягом

268. Зародження порівняльно-історичного мовознавства (20,02 кБ) Реферат 22.09.2008

Реферат на тему Зародження порівняльно-історичного мовознавства ПЛАН 1. Передвісники порівняльно-історичного мовознавства 2. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства 3. Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта 4. Використана література Поступове накопичення протягом XVI—Xviii ст.

269. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах (118,09 кБ) Курсовая 22.09.2008

КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет ІМЕНІ Тараса Шевченка ІНститут ФІЛологІЇ Кафедра ТЕОРІЇ ТА Практики Перекладу З Романських МОВ ІМЕНІ Миколи Зерова Курсова робота З французької мови На тему «Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській

270. Застосування математичних методів у мовознавстві (15,18 кБ) Реферат 22.09.2008

Реферат на тему Застосування математичних методів у мовознавстві ПЛАН 1. Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці. 2. Лінгвостатистика. 3. Застосування математичних теорій. 4. Використана література 1. Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці.

271. Зберігання продуктів. Домашнє консервування (11,21 кБ) Курсовая 02.10.2008

Зберігання продуктів. Домашнє консервування Запоріжжя 2005 Причини псування харчових продуктів Більшість харчових продуктів рослинного і тваринного походження не можуть довго зберігатися у свіжому вигляді. З часом у них виникають небажані зміни, внаслідок

272. Зв'язок мови і мовлення у лінгвістиці (21,76 кБ) Реферат 22.09.2008

Реферат на тему Зв язок Мови і мовлення у лінгвістиці ПЛАН 1. З історії вивчення проблеми мови і мовлення 2. Сучасні уявлення про співвідношення мови і мовлення 3. Використана література Проблему мови і мовлення вважають однією з най¬важливіших і найскладніших у сучасному теоретич¬ному мовознавстві.

273. знаки якості (1998,19 кБ) Реферат 06.12.2012

Харчові продукти Інформаційна частина маркування дає широке поле для творчих ідей рекламістів і маркетологів, які можуть заплутати навіть найсвідомішого покупця. Вимоги до змісту і вигляду маркування харчової продукції регламентуються Технічним регламентом з маркування харчової продукції.

274. Знакова природа мови (24,75 кБ) Реферат 22.09.2008

Реферат на тему Знакова природа мови ПЛАН 1. Поняття про знак і знакову систему мови 2. Типологія знаків 3. Структура знака 4. Специфіка мовного знака. Своєрідність мови як знакової системи 5. Знаковість і одиниці мови Використана література Хоча теорія

275. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці (33,54 кБ) Реферат 22.09.2008

Значення Слова В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЙОГО ТИПИ, МотивацІЯ, ЗМІНА Значення ПРИ ВведеннІ Нових Лексичних Одиниць НА УРОЦІ Курсова робота ЗМІСТ ЗМІСТ… 2 Вступ….3 РОЗДІЛ 1 1. Фонетичний Склад ТА Значення Слова. ТИПИ Значень…5 1.1. Значення слова. Загальні відомості….

276. Індоєвропейські мови (14,95 кБ) Реферат 22.09.2008

Індоєвропейські мови Індоєвропейська сім’я мов є найчисленнішою. До неї входить понад 150 мов, якими розмовляє майже половина людства - 2 млрд. 171 млн. 705 тис. осіб (дані за 1985 р. всього населення Землі 4 млрд. 660 млн. 295 тис.). Вони об’єднуються

277. Классические русские квасы (10,28 кБ) Реферат 02.10.2008

Классические русские квасы Настоящий квас готовят из солода. Солод - это проросшие зерна хлебных злаков, обычно ржи и ячменя. Процесс изготовления солода довольно сложнен и трудоемок. Для ферментированного солода зерно тщательно просеивают на больших

278. Когнітивна лінгвістика (22,63 кБ) Реферат 22.09.2008

Реферат на тему Когнітивна лінгвістика ПЛАН 1. Вступ. 2. Когнітивна лінгвістика 3. Дифиренціація когнітивної лінгвістики. 4. Категорія «концепт» в когнітивізмі. Використана література 1. Вступ Хоча мовознавство має більш ніж двадцятивікову традицію, однак

279. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові (110,79 кБ) Диплом 22.09.2008

ЗМІСТ Вступ…3 Глава 1 Основні положення теорії фразеології….… 6 1.1 Фразеологія як наука та її предмет дослідження………… 1.2 Семантика фразеологічних одиниць… 11 1.3 Природа фразеологізмів та їх компонентів…13 1.4 Системні зв’язки у сфері фразеології… 22 1.5 Феномен кольору.

280. Композити як вираження текстової модальності (45,68 кБ) Диплом 22.09.2008

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1 Текст І ЙОГО Характеристики 1.1 Класифікація текстових категорій 1.2 Текстова модальність 1.3 Текст , як номінативне ціле Висновки РОЗДІЛ II ФункцІЇ Складних СЛІВ У ТекстІ 3.1 Ономасіологічна структура складного слова 3.2 Функції

Последние запросы


Управление наличными деньгами Оценочные шкалы MMPI работа ветеринарный специалистов в зоопарках Роботизация в авто Методика обучения учащихся работе на сверлильном станке совершенствование финансово хозяйственной деятельности гостиничного предприятия ввFhrflbq Fdthxtyrjедите название реферата Социальная база и социальные факторы экономических преобразований инструменты регулирования финансового рынка природоохранная деятельность методы изучения анатомии памятные места города ульяновска Договор займа по российскому гражданскому праву коррупция и бюрократизм как этические проблемы геополитическое положение и внешняя политика России в 1990 годах Совершенствование организационной структуры управления в медицинской организации О чём может рассказать школьная библиотека Отечественная историография об исторической концепции Николло Макиавелли Рефераты к кандидатскому экзамену по История и философия наукики мочальная душа

Облако тегов