Название работы Дата
241. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти (43,21 кБ) Курсовая 18.09.2008

Курсова Робота з навчальної дисципліни на тему Англійські вигуки та їх українські еквіваленти Виконав студент групи Науковий керівник Житомир – 2007 ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Вигуки в граматичній системі сучасної англійської мови 5 1.1. Статус вигуків у

242. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники (17,72 кБ) Реферат 18.09.2008

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Факультет правознавства та міжнародних відносин Спеціальність правознавство Реферат Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники Група ПЗ-12 Студента І курсу Легкобита Івана Вікторовича Київ 2006 р.

243. Антимонопольна політика держави та її сутність (50,06 кБ) Реферат 13.11.2008

Міністерство освіти і науки України. Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Самостійна робота З предмету економічна теорія На тему Антимонопольна політика держави та її сутність Виконав студент

244. Антимонопольна політика: суть та завдання, український та зарубіжний досвід (39,63 кБ) Курсовая 13.11.2008

НАЦІОнальний УНІВерситет “Острозька АкадемІЯ” Курсова Робота НА ТЕМУ Антимонопольна політика суть та завдання, український та зарубіжний досвід Кафедра фінансів Виконав студент групи Е-21 Гузь Микола Острог 2002 Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні засади антимонопольної політики….

245. Антимонопольне законодавство України (20,02 кБ) Реферат 13.11.2008

Міністерство освіти і науки України Реферат на тему Антимонопольне законодавство України Виконав студент II курсу групи Київ-2007 План 1) Антимонопольне законодавство 2) Зловживання монопольним становищем на ринку 3) Антиконкурентні узгоджені дії 4) Дискримінація

246. Афоризмы (11,42 кБ) Шпаргалка 10.02.2010

Юридические Выражения И Афоризмы К Зачету 1.Nemo judex in propria causa - никто не судья в собственном деле. 2.Non rex est lex ,sed lex est rex - не царь есть закон , а закон есть царь. 3.Testis unus - testis nullus - один свидетель не свидетель. Одно

247. Баланси народного господарства і система національних рахунків (43,47 кБ) Курсовая 13.11.2008

Розділ 1 Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва 1.1 Сутність СНР та її відмінність від системи БНГ Система національних рахунків (СНР) – це сукупність взаємопов’язаних показників та класифікацій, яка віддзеркалює реальні явища і процеси економіки на макрорівні.

248. Банки та банківські системи (13,34 кБ) Реферат 14.11.2008

МІНІСтерство ОСВІТИ ТА Науки УКРАЇНИ ХарькІВский НАЦІОнальний ЭкономІЧНИЙ УНІВерситет Кафедра экономічної теорії Реферат На тему «Банки та банківські системи» Перевірила Виконала Немашкало К. Р. студентка факультету ЕіП 2 курсу 5 групи спец. 107 Рамазанова А.

249. Безособові речення в сучасній англійській мові (67,55 кБ) Реферат 19.09.2008

Реферат Курсова робота 25с., 37 джерел. Об’єкт дослідження – безособові речення в сучасній англійській мові. Предмет дослідження – категорія безособовості та засоби її реалізації в сучасній англійській мові. Мета роботи – дати всебічний аналіз структури безособових речень.

250. Безробіття (37,15 кБ) Контрольная 14.11.2008

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ Черкаський державний бізнес-коледж Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін Контрольна Робота з предмета “Економічна теорія” Варіант 4 Виконав студент заочного відділення Першого курсу, групи КЗ – 06 Спеціальність

251. Безробіття і його види (58,6 кБ) Курсовая 14.11.2008

Вступ Хоч як бездоганно не працювали б ринкові механізми, вони не можуть, проте, забезпечити повної зайнятості навіть за наявності вільних робочих місць. Багато представників різних напрямів економічної думки вважають безробіття центральною проблемою сучасного суспільства.

252. Бюджетне планування в умовах ринкової економіки (15,13 кБ) Контрольная 14.11.2008

Бюджетне планування в умовах ринкової економіки Зміст Вступ 3 1. Недоліки постатейного методу складання і виконання бюджету 4 2. Поняття програмно-цільового методу складання і виконання бюджету 5 3. Суть програмно-цільового методу 6 4. Бюджетні програми

253. Ветеринарно-санітарна експертиза яєць (18,45 кБ) Реферат 02.10.2008

з дисципліни «Основи тваринництва і ветеринарно- санітарної експертизи» на тему « Ветеринарно-санітарнаа експертиза яєць». Виконала студентка III курсу спеціальності «Технологія … м’яса» факультету харчових технологій групи ТМЯ 0503-1 Завгородня Анастасія Олександрівна Перевірила ст.

254. Вивчення творчості С. Жадана в школі (38,26 кБ) Реферат 19.09.2008

Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Кафедра української та світової літератури Вивчення творчості С. Жадана в школі Курсова робота студента 44 у а групи українського мовно- літературного факультету імені Г.

255. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи (60,99 кБ) Диплом 19.09.2008

Видеозанятия в системе обучения иностранной речи Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой иностранных языков, коммуникативная компетенция и способы ее достижения является одной из наиболее актуальных. Современные интерпретации

256. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови (40,13 кБ) Реферат 19.09.2008

Херсонський Державний УНІВерситет ІНститут ІНоземноЇ ФІЛологІЇ Кафедра романо - германських мов Використання КРАЄЗнавчоЇ ІНформацІЇ ЯК МотивацІЙного Засобу ПРИ НавчаннІ ФранцузькоЇ МОВИ НА Середньому ЕТАПІ ЗОШ Курсова робота Виконавець студентка ІІІ курсу (371 група) денної форми навчання ПМСО.

257. Виробництво картопляного крохмалю (1523,34 кБ) Курсовая 02.10.2008

з дисципліни ”Загальні технології харчових виробництв” Тема роботи Обгрунтування та аналіз технології виробництва крохмалю (картопляного, кукурудзяного, пшеничного, рисового). Керівник роботи Студентка Група Неліна Катерина Петрівна Завгородня Анастасія

258. Годівля та утримання корів (38,64 кБ) Курсовая 28.02.2017

259. Гомилетика (87,78 кБ) Реферат 19.09.2008

Москва 2006 Средневековая риторика Достижения античной риторики были унаследованы теориями словесности средних веков и Возрождения. Средневековые риторики были написаны по-латыни, обращены не только к устной, но и к письменной форме речи. В средневековье риторика развивалась во Франции, Германии.

260. Граматика англійської мови (11,5 кБ) Контрольная 22.11.2010

Variant № 9 Part I 1. They were sent to a party of specialists to solve some problems. 2. These news metal-cutting machine tools will be produced by our plant. 3. Television-sets are being used not only by geologists but also by ichthyologists and biologists on the floor of the sea.

Облако тегов