Название работы Дата
901. Використання технології цифрового діаграмоутворення в системах мобільного зв'язку (9867,06 кБ) Реферат 26.08.2010

Реферат На тему Використання ТехнологІЇ Цифрового ДІАграмоутворення В Системах МОБІЛьного ЗВ ЯЗКУ Зміст Перелік умовних позначок і символів Вступ 1. Аналіз чинників, що впливають на рівень внутрішньо-системних завад систем мобільного зв’язку 2. Переваги

902. Вимірювальний перетворювач температура-струм (175,67 кБ) Курсовая 21.02.2017

Структурна схема вимірювального каналу. Конструкція термометра опору. Уніфікований перетворювач напруга-струм. Структурний аналіз похибок. Розрахунок елементів схеми ВП. Розрахунок нормуючого підсилювача та сумарної адитивної похибки пристрою узгодження.

903. Вимірювальний перетворювач температура-струм (175,67 кБ) Курсовая 21.02.2017

Структурна схема вимірювального каналу. Конструкція термометра опору. Уніфікований перетворювач напруга-струм. Структурний аналіз похибок. Розрахунок елементів схеми ВП. Розрахунок нормуючого підсилювача та сумарної адитивної похибки пристрою узгодження.

904. Вимірювальний перетворювач температури (406,1 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика моделювання перетворювача за допомогою пакету прикладних програм Electronics Workbench. Дослідження залежності термоелектричної здатності різних термопар від температури. Розрахунок номінальної вихідної напруги вимірювального підсилювача.

905. Вимірювальний перетворювач температури (406,1 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика моделювання перетворювача за допомогою пакету прикладних програм Electronics Workbench. Дослідження залежності термоелектричної здатності різних термопар від температури. Розрахунок номінальної вихідної напруги вимірювального підсилювача.

906. Вимірювальні перетворювачі (568,23 кБ) Реферат 21.02.2017

Основні характеристики і параметри вимірювачів розузгодження. Провідна вимірювальна схема на потенціометрах з живленням через зв’язані з задавальною віссю СП рухомі контакти потенціометра-датчика. Статична похибка прямування в дистанційній передачі.

907. Вимірювальні перетворювачі (568,23 кБ) Реферат 21.02.2017

Основні характеристики і параметри вимірювачів розузгодження. Провідна вимірювальна схема на потенціометрах з живленням через зв’язані з задавальною віссю СП рухомі контакти потенціометра-датчика. Статична похибка прямування в дистанційній передачі.

908. Вимірювальні сигнали (211,26 кБ) Курсовая 09.06.2009

Вимірювальні сигнали Спочатку наведемо визначення сигналу взагалі. Сигнал - це фізичний процес, властивості якого визначаються взаємодією між матеріальним об’єктом та засобом його дослідження. Сигнали характеризуються параметрами. Параметр сигналу - одна з властивостей, яка є фізичною величиною.

909. Вимірювання мультиплексорів вводу-виводу (432,49 кБ) Реферат 20.11.2012

Зв’язок вимірювання рівня маршрутів з формуванням віртуальних контейнерів. Експлуатаційні схеми, що дозволяють проводити вимірювання без відключення мультиплексора від мережі і без порушення роботи системи передачі. Функціональні тести МВВ різних рівнів.

910. Вимірювання на мережі SDH в цілому (1215,5 кБ) Реферат 21.02.2017

Функціональні тести системи передачі – задача трасування маршруту і методи аналізу трас. Організація трасування маршруту. Аналіз повідомлень про несправності – принципи логічного тестування, стресовий аналіз. Трасування параметрів заголовків рівнів.

911. Вимірювання на мережі SDH в цілому (1215,5 кБ) Реферат 21.02.2017

Функціональні тести системи передачі – задача трасування маршруту і методи аналізу трас. Організація трасування маршруту. Аналіз повідомлень про несправності – принципи логічного тестування, стресовий аналіз. Трасування параметрів заголовків рівнів.

912. Вимірювання роботи виходу електронів методом Кельвіна (170,48 кБ) Курсовая 21.02.2017

Робота виходу електронів з металу. Методи виміру роботи виходу електронів: по величині густини струму термоеміссії, за допомогою явища фотоефекту, через контактну різницю потенціалів, методами динамічного та статичного конденсатора, електронного пучка.

913. Вимірювання роботи виходу електронів методом Кельвіна (170,48 кБ) Курсовая 21.02.2017

Робота виходу електронів з металу. Методи виміру роботи виходу електронів: по величині густини струму термоеміссії, за допомогою явища фотоефекту, через контактну різницю потенціалів, методами динамічного та статичного конденсатора, електронного пучка.

914. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів (77,6 кБ) Реферат 20.11.2021

Методи аналізу нестаціонарних вібрацій обертових машин в режимі реального часу з використанням різниць. Моделі сигналів нестаціонарних вібрацій. Методи вибору ділянок локальної стаціонарності та визначення різниць кореляційних функцій потужності.

915. Вимірювання частоти (973,06 кБ) Реферат 20.05.2009

Основні методи вимірювання частоти: резонансний, заряду і розряду конденсатора, мостовий, порівняння вимірюваної частоти із зразковою. Складові електромеханічного частотоміра, основа його роботи. Структурна схема цифрового частотоміра та його переваги.

916. Вимірювач частоти (26,35 кБ) Курсовая 20.12.2007

Вимір параметрів частоти вхідного сигналу. Структурна схема пристрою. Вибір і обґрунтування вибору елементної бази, принцип дії пристрою. Розрахунок споживаної потужності від джерела живлення +5В, +12В. Опис портів введення-виведення, алгоритм програми.

917. Вимоги до системи ІР-телебачення (1794,3 кБ) Реферат 26.08.2010

Вимоги ДО Системи IP-Телебачення Архітектура системи IP-телебачення Архітектура рішення IP-TV залежить від архітектури магістральної мережі і мережі доступу оператора зв язку і, як правило, має розподілену структуру. Основні елементи рішення IP-TV включають

918. Винаходи людства. Телефонний апарат (15,29 кБ) Реферат 20.01.2030

Історія деяких відкриттів: винахід пластиліну, кулькової ручки, кросівок та голки з вушками. Створення апарату для демонстрації дії вуха. Електричний телефон Рейса. Перша в світі телефонна лінія. Створення вугільного мікрофону професором музики Д. Юзом.

919. Випадкові процеси та одновимірні закони розподілу ймовірностей (436,21 кБ) Реферат 21.02.2017

Сигнали як носії інформації і випадкові функції часу, їх сутність. Випадкова функція - математична модель випадкового сигналу. Статистичні характеристики, властиві випадкового процесу. Одновимірна функція розподілу ймовірностей випадкового процесу.

920. Випробування осцилографа типу GDS-840С (796,37 кБ) Диплом 21.02.2017

Основні види і параметри цифрових осцилографів. Вимірювання за допомогою цифрового осцилографа GDS-840С. Архітектура послідовної обробки вхідних сигналів. Вдосконалення існуючої методики випробування цифрового запам’ятовуючого осцилографа типу GDS-840С.

Облако тегов