Название работы Дата
661. АТС 5ESS телекомунікаційної компанії VEGA Group (36,61 кБ) Реферат 20.09.2030

Склад обладнання і функції комутаційних та адміністративних модулів. Волоконно-оптичні канали управління та синхронізації NСТ. Виконання обробки викликів і функцій техобслуговування усередині SM. Основні функції абонентського блоку аналогових АЛ.

662. АЦП для проведения лабораторных работ (1698,76 кБ) Диплом 21.02.2017

Создание аналого-цифрового устройства для проведения лабораторных работ с использованием микроконтроллера. Разработка структурной и принципиальной схем. Выбор и описание элементной базы, используемого микроконтроллера. Программирование микроконтроллера.

663. АЦП для проведения лабораторных работ (1698,76 кБ) Диплом 21.02.2017

Создание аналого-цифрового устройства для проведения лабораторных работ с использованием микроконтроллера. Разработка структурной и принципиальной схем. Выбор и описание элементной базы, используемого микроконтроллера. Программирование микроконтроллера.

664. Аэродромный радиолокатор "Онега" (29,07 кБ) Курсовая 21.02.2017

Радиотехническое обеспечение (РТО) как одно из важнейших видов обеспечения полётов. Основные принципы построения и эксплуатации аэродромного радиолокатора "Онега". Построение структурной схемы и компоновка узлов устройства, его достоинства и недостатки.

665. Аэродромный радиолокатор "Онега" (29,07 кБ) Курсовая 21.02.2017

Радиотехническое обеспечение (РТО) как одно из важнейших видов обеспечения полётов. Основные принципы построения и эксплуатации аэродромного радиолокатора "Онега". Построение структурной схемы и компоновка узлов устройства, его достоинства и недостатки.

666. Аэрофотоаппараты (39,26 кБ) Реферат 20.01.2031

Классификация азрофотоаппаратов по различным признакам, их калибровка. Светочувствительные материалы и их виды. Чувствительность фотоплёнок, ее изменение обработкой после экспонирования. Методы повышения чувствительности пленки до экспонирования.

667. Б.С. Якоби. Буквопечатающий телеграфный аппарат (78,41 кБ) Реферат 20.12.2009

История возникновения телеграфных аппаратов как средства коммуникации и передатчика электрических сигналов по линии связи. Работа стрелочного буквопечатающего телеграфного аппарата с электромагнитным приводом Якоби, сравнение и приборами Морзе и Юза.

668. Багатоканальна кодоімпульсна схема телевимірювань (188,31 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розробка передавального напівкомплекту кодоімпульсної системи телевимірювань. Застосування системи для відправлення в лінію зв’язку сигналів телевимірювання. Розробка функціональної схеми багатоканального напівкомплекту. Вибір елементної бази системи.

669. Багатоканальна кодоімпульсна схема телевимірювань (188,31 кБ) Курсовая 21.02.2017

Розробка передавального напівкомплекту кодоімпульсної системи телевимірювань. Застосування системи для відправлення в лінію зв’язку сигналів телевимірювання. Розробка функціональної схеми багатоканального напівкомплекту. Вибір елементної бази системи.

670. Багатоканальна система збору даних (587,88 кБ) Курсовая 20.03.2027

Аналого-цифровий перетворювач - пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал). Основні способи побудови електронних АЦП. Розробка і опис структурної схеми багатоканальної системи збору даних, розрахунки її елементів.

671. Багатокрокові алгоритми прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів (126,31 кБ) Реферат 20.01.2005

Дослідження багатокрокових рекурентних алгоритмів прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів за умов апріорної невизначеності про дрейф параметрів та завади. Методи підвищення обчислювальної стійкості процесів прогнозування та оцінювання.

672. Багатопроменева інтерференція (380,16 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття та властивості, вимірювання клиновидності пластини, вплив на контраст інтерференційних кілець рівного нахилу. Інтерференційна схема для одержання смуг рівної товщини. Оптична схема інтерферометра Майкельсона. Практичне застосування інтерференції.

673. Багатоступінчасті сповільнюючі системи та їх застосування в клінотронах міліметрових та субміліметрових хвиль (38,17 кБ) Реферат 20.01.2005

Опис методів аналізу електродинамічних характеристик відкритих багатоступінчастих сповільнюючих систем. Особливості формування полів випромінювання. Використання результатів при створенні клінотронів з квазіоптичним розподіленим виводом енергії.

674. Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж (229,64 кБ) Реферат 20.09.2014

Виявлення та аналіз найбільш значущих факторів, що впливають на структуру мережі під час модернізації з урахуванням їх можливої кореляції. Розробка методу взаємозв’язаного розташування двох типів комутаційного обладнання: опорного та виносного.

675. Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах (210,06 кБ) Реферат 20.08.2023

Порівняння експериментальних результатів досліджень амплітудних і частотних характеристик багатофункціональних параметричних зонних пристроїв. Розробка практичних рекомендацій по підвищенню швидкодії пристроїв на основі параметричних зонних систем.

676. Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням (160,29 кБ) Реферат 20.08.2014

Керування амплітудно-фазовим розподілом збуджуючих струмів в елементах дугової антенної решітки. Математична модель модифікованого плоского спірального антенного елементу. Методи амплітудного керування параметрами поляризації поля випромінювання.

677. Базисные структуры электронных схем (865,8 кБ) Курсовая 21.02.2017

Классификация способов перестройки параметров и параметры управителей. Цифроуправляемые резисторы параллельной структуры проводимости лестничного типа. Влияние идеальности электронных ключей на свойства базисных структур, дифференциальные усилители.

678. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера (53,77 кБ) Контрольная 03.12.2002

Базовая аппаратная конфигурацияПерсональный компьютер - универсальная техническая система. Его конфигурацию состав оборудования можно гибко изменять по мере необходимости. Тем не менее, существует понятие базовой конфигурации, которую считают типовой.

679. Базовые логические элементы (238,92 кБ) 20.10.2016

Элементы транзисторно-транзисторной логики: особенности схем, применение, достоинства и недостатки. Элементы КМОП-логики, причины их использования в цифровых интегральных схемах. Общая характеристика основных параметров логических элементов, их значение.

680. Базовые механизмы управления шагающим роботом (6414,71 кБ) Диплом 21.02.2017

Разработка конструкции исполнительных механизмов платформы шагающего робота. Разработка универсальных контроллеров и системы управления высокого уровня. Проектирование базовых алгоритмов управления, обеспечивающих автономное и супервизорное управление.

Облако тегов