Рефераты по психологии

Название работы Дата
1721. Вікові особливості ставлення до моди (2763,96 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика вікових закономірностей формування особистості у періоди молодості та дорослості. Знайомство з теоретико-методологічним аналізом проблеми ставлення до моди на різних вікових етапах розвитку особистості. Особливості молодіжної субкультури.

1722. Вікові періодизації та їх особливості (612,9 кБ) 20.12.2010

Характеристика проблеми здійснення вікової періодизації психічного розвитку. Критерії річного розділення душевного піднесення людини. Основні види провідної діяльності в онтогенезі. Поняття про кризи та сенситивні періоди духовного розросту особи.

1723. Вікові та індивідуальні психосоматичні особливості дітей як предиктори розумового розвитку (627,55 кБ) Реферат 20.07.2012

Дослідження проблеми психосоматичного розвитку сучасних учнів. Аналіз динаміки інтелектуальних показників дітей молодшого шкільного і підліткового віку. Визначення симптомокомплексу когнітивно-стильових якостей, потрібних для успішної самореалізації.

1724. Віртуальна реальність: її природа та перспективи (27,86 кБ) Реферат 20.02.2007

Загальне поняття віртуальної реальності, етапи її розитку. Сучасні проблеми і природа віртуальної реальності. Неприємності, які несе за собою віртуальний світ. Поняття ігроманії і причини деградації людини. Причини і наслідки втечи людини від реальності.

1725. Вклад А.В. Запорожца в развитие возрастной психологии (15,6 кБ) Реферат 21.02.2017

Краткие биографические сведения. Обоснование А.В. Запорожцем специфичных возрастных периодов развития психики ребенка, их непреходящей ценности. Работа над формированием эстетического восприятия дошкольников, ценностные ориентиры познавательного развития.

1726. Вклад А.В. Запорожца в развитие возрастной психологии (15,6 кБ) Реферат 21.02.2017

Краткие биографические сведения. Обоснование А.В. Запорожцем специфичных возрастных периодов развития психики ребенка, их непреходящей ценности. Работа над формированием эстетического восприятия дошкольников, ценностные ориентиры познавательного развития.

1727. Вклад А.Р. Лурия в нейропсихологию (31,49 кБ) Реферат 21.02.2017

Биография А.Р. Лурия - известного профессора, доктора педагогических и медицинских наук. Нейропсихология как достижение и основное направление в его деятельности. Научно-исследовательская деятельность Лурия. Основание ученым нейропсихологической школы.

1728. Вклад А.Р. Лурия в нейропсихологию (31,49 кБ) Реферат 21.02.2017

Биография А.Р. Лурия - известного профессора, доктора педагогических и медицинских наук. Нейропсихология как достижение и основное направление в его деятельности. Научно-исследовательская деятельность Лурия. Основание ученым нейропсихологической школы.

1729. Вклад арабских мыслителей IX-XI веков в развитие психофизиологии (39,92 кБ) Курсовая 20.05.2024

Характеристика эпохи Средневековья: политика, культура, экономика. Оценка вклада Ибн аль-Хайсама в развитие и становление психофизиологии как науки. Идеи Ибн Рушда: психологические и психофизиологические исследования, его достижения и результаты.

1730. Вклад в развитие отечественной психологии (32,16 кБ) Контрольная 20.12.2009

Л. С. Выготский – великий психолог конца XIX – начала XX века, основные его труды. Краткий очерк жизни и творчества Выготского, путь становления как профессионала. Проблема конкретно-психологического изучения сознания в трудах Выготского, вклад в науку.

1731. Вклад В. Вундта в развитие психологии (37,4 кБ) Реферат 20.03.2020

Биографические сведения о жизни и научной деятельности В. Вундта. Главные этапы его психолого-педагогических исследований. Философские основания культурно-исторической психологии немецкого физиолога. Элементы опыта сознания. Сущность метода интроспекции.

1732. Вклад В.А. Вагнера в развитие разных отраслей психологии (53,16 кБ) Реферат 20.09.2024

Взгляды В.А. Вагнера на эволюцию психических способностей, его жизненный и творческий путь. Сравнительное изучение инстинктов. Изучение и анализ психологического наследия В.А. Вагнера по проблемам зоопсихологии, сравнительной, социальной психологии.

1733. Вклад В.Г. Белинского в педагогику XIX века (19,83 кБ) Контрольная 20.11.2024

Анализ теоретико-методологических оснований педагогического процесса в России. Характеристика идей В.Г. Белинского о сущности и призвании человека, о вопросах общественного воспитания, как единственной действенной форме воспитания чувства "человечности".

1734. Вклад В.М. Бехтерева и Г.И. Челпанова в становление отечественной психологии (23,25 кБ) Реферат 21.02.2017

Научная деятельность В.М. Бехтерева, его вклад в отечественную психологию. Развитие идеи комплексного изучения человека и учения о коллективе. Г.И. Челпанов как представитель экспериментальной психологии, его гносеологические и философские исследования.

1735. Вклад Д.Н. Узнадзе в развитие психологии (38,27 кБ) Курсовая 21.02.2017

Творчество Д.Н. Узнадзе с 1905 по 1950 гг. Общее состояние психологической науки в этот период. Жизненный путь Дмитрия Николаевича, его вклад в разработку проблемы импульсивного поведения. Анализ труда "Психология деятельности. Импульсивное поведение".

1736. Вклад Зигмунда Фрейда в развитие психологии как науки (28,88 кБ) Реферат 20.02.2019

Биография Зигмунда Фрейда, детство, годы учебы. Работы по исследованию кокаина. Зарождение психоанализа. Метод свободных ассоциаций в работе с пациентами. Структурная модель психики человека. Психосексуальные фазы развития человека. Последние годы жизни.

1737. Вклад И.П. Павлова в психологию (14,24 кБ) 21.02.2017

Детство И.П. Павлова. Основные его работы по изучению высшей нервной деятельности. Нестандартный подход ученого к изучению человеческой психики. Исследование условных рефлексов. Представления об аналитической и синтетической деятельности коры мозга.

1738. Вклад К. Роджерса в возрастную психологию (23,71 кБ) Реферат 20.04.2013

Карл Роджерс как один из основателей гуманистической психологии, его роль в развитии и распространении метода интенсивной групповой психотерапии. Основные моменты его жизненного и научного пути. Характеристика Я-концепции и терапии, их особенности.

1739. Вклад когнитивной психологии в проблему изучения памяти человека (34,8 кБ) Курсовая 21.02.2017

Изучение памяти как психического процесса. Разработка методов измерения важных закономерностей процессов запоминания, сохранения, воспроизведения, забывания. Способы обработки запоминаемой информации, мнемические действия и операции, ментальные структуры.

1740. Вклад Л.С. Выготского в развитие дефектологии (22,12 кБ) 20.09.2019

Начало научной и практической деятельности Л.С. Выготского в области дефектологии. Организация лаборатории по психологии аномального детства при Медико-педагогической станции. Разработка теории компенсации, её использование в психометрических тестах.

Последние запросы


обработка изделий на токарных станках Семейные права и обязанности граждан Греции в Российской Федерации в аспекте международного частного права Кукла- народная игрушка Договор займа по российскому гражданскому праву какие бывают виды транспорта Характеристика оружия массового поражения ядерное химическое бактериологическое конституция таджикистан человек и космос Анализ организационной структуры ООО Нижегород Энерго Газ Расчет Кейсы пример по инновационному менеджменту дезинфекция и стерилизация мундштуков Классификация теплиц по назначения Какие экономические правовые социальные и психологические условия препятствовали модернизации России в XVIII в анализ хозяйственной деятельности БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ культура россии 21 век русские табу методика организации домашнего задания по обществознанию трагизм любовной лирики Лермонтова Допрос свидетеля Тенденции и перспективные направления развития организаций

Облако тегов