Рефераты по психологии

Название работы Дата
1701. Від "комплексу неповноцінності" до особистісного росту (21,55 кБ) Реферат 21.02.2017

Характер як індивідуальна сукупність особистісних ознак. Риси характеру, необхідні людині з "комплексом неповноцінності", методи знаходження внутрішньої сили. Робота з страхами, матеріалізація думки на фізичному плані. Створення позитивних тверджень.

1702. Відмінність спілкування психолога та інших спеціалістів (230,49 кБ) Курсовая 21.02.2017

Комунікація як необхідна складова процесу спілкування психолога. Значення емоцій у ньому. Дослідження особливостей спілкування, які відрізняють взаємодію психологів та спеціалістів інших галузей. Основні комунікативні особливості діяльності психологів.

1703. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів (26,61 кБ) Реферат 21.02.2017

Визначення меж можливої генералізації і екстраполяції на соціальну дійсність та суспільної доцільності академічної соціально-психологічної науки. Ознайомлення із основними положеннями психології гомогенних індивідів. Стереотипи соціального психолога.

1704. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів (26,61 кБ) Реферат 21.02.2017

Визначення меж можливої генералізації і екстраполяції на соціальну дійсність та суспільної доцільності академічної соціально-психологічної науки. Ознайомлення із основними положеннями психології гомогенних індивідів. Стереотипи соціального психолога.

1705. Відповідальність як інструмент роботи практичного психолога з клієнтами (143,73 кБ) 20.09.2019

Фактори, які допомагають практичному психологу пам’ятати про аспект відповідальності в роботі з клієнтами та контролювати адекватність її розподілу. Основні інструменти практичних психологів для повертання клієнтові його власної відповідальності.

1706. Відповідальність як професійно-важлива якість майбутнього педагога (30,36 кБ) Курсовая 21.02.2017

Дослідження особливостей розвитку відповідальності майбутнього педагога у процесі професійної підготовки. Аналіз окремих складових відповідальності у підлітковому та юнацькому віці. Підвищення ефективності підготовки професійних педагогічних кадрів.

1707. Відхилення в розвитку мислення (33,39 кБ) Контрольная 20.07.2006

Пізнавальна діяльність людини та відчуття. Особливості уявного відображення дійсності. Практика як джерело розумової діяльності. Порушення операційної сторони мислення у психіатричній практиці. Порушення цілеспрямованої організації розумових дій.

1708. Відчуття людини (102,96 кБ) Реферат 21.02.2017

Поняття і природа відчуттів людини. Значення сенсорних систем для організму людини. Сенсорний розвиток: удосконалення відчуттів, сприймання, наочних уявлень. Види відчуттів, сигнали, що надходять із внутрішніх органів. Рефлекторна теорія відчуттів.

1709. Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації (334,86 кБ) Диплом 20.07.2013

Поняття про відчуття. Процес виникнення відчуттів та їх види. Загальні властивості відчуттів. Процес і властивості сприймання. Процес обробки інформації. Діагностика індивідуальних особливостей відчуттів і сприймання. Дослідження відчуттів і сприймання.

1710. Відчуття як різновид пізнавальних процесів (915,78 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблема відчуттів в психології. Класифікація відчуттів та їх характеристика. Просторові властивості відчуття. Психофізичний метод виміру абсолютного порогу шкірних просторових відчуттів. Визначення зорових просторових порогів розрізнення (окомір).

1711. Відчуття як різновид пізнавальних процесів (915,78 кБ) Курсовая 21.02.2017

Проблема відчуттів в психології. Класифікація відчуттів та їх характеристика. Просторові властивості відчуття. Психофізичний метод виміру абсолютного порогу шкірних просторових відчуттів. Визначення зорових просторових порогів розрізнення (окомір).

1712. Відчуття, його види і властивості (23,48 кБ) Контрольная 20.12.2022

Природа відчуттів, їх види та взаємодія, загальні властивості та закономірності. Особливості окремих видів відчуттів: відчуття кольору і світла, трикомпонентна теорія кольорового зору. Використання знань про закономірності відчуттів у слідчій практиці.

1713. Візуальні репрезентації ґендерних відносин у радянській рекламі: соціально-філософський аналіз (36,65 кБ) 20.02.2018

Соціально-філософський аналіз візуальних репрезентацій ґендерних відносин у радянській плакатній рекламі комерційного характеру, їх вплив на пострадянські репрезентації у рекламі. Ґендерний аналіз сучасної української реклами в останні двадцять років.

1714. Вікова психологія (112,65 кБ) Шпаргалка 20.11.2008

Предмет, завдання та структура психології як науки. Характеристика методів психології. Психологічний розвиток особистості, його фактори. Характер, його структура та формування. Діяльність, її функції та структура. Вікові кризи психічного розвитку людини.

1715. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності (26,12 кБ) Реферат 21.02.2017

Психічний розвиток школярів початкових класів загальноосвітніх шкіл, формування їх особистості та пізнавальної активності. Характеристика навчальної діяльності молодших школярів у працях провідних психологів. Основні тенденція в розвитку уяви учнів.

1716. Вікові особливості подолання когнітивного дисонансу в потенційних емігрантів (124,68 кБ) Реферат 20.08.2014

Теорії когнітивного дисонансу, можливості їх застосування з метою вивчення особистості потенційних емігрантів. Система методик вивчення проявів когнітивного дисонансу, залежно від віку потенційних емігрантів, розвитку рефлексії та комунікативних умінь.

1717. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості (60,09 кБ) 20.12.2007

Віковий період - відрізок життя індивіда, який досягає певного ступеня розвитку і має відносно стійкі якісні особливості. Особливості раннього дитячого віку, а також переддошкільного, дошкільного, молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку.

1718. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей (42,83 кБ) Контрольная 21.02.2017

Особливості розвитку немовляти і догляду за ним. Розвиток і поведінка дитини в ранньому та дошкільному віці. Становлення особистості в молодшому шкільному віці. Поведінкові реакції в підлітковому віці, їх урахування в ході педагогічної реабілітації.

1719. Вікові особливості розвитку особистості (83,37 кБ) 21.02.2017

Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості. Періодизація дитинства та підліткового етапу в житті людини. Індивідуальні особливості учнів. Особливості фізіології онтогенезу та психологічні процеси, що супроводжують дорослішання.

1720. Вікові особливості розвитку особистості (83,37 кБ) 21.02.2017

Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості. Періодизація дитинства та підліткового етапу в житті людини. Індивідуальні особливості учнів. Особливості фізіології онтогенезу та психологічні процеси, що супроводжують дорослішання.

Последние запросы

Облако тегов