Рефераты по психологии

Название работы Дата
1681. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції (19,2 кБ) Реферат 21.02.2017

Іудаїзм як одна із стародавніх етнічних релігій сучасних євреїв. Буддизм як найвидатніша з трьох світових релігій. Іслам як одне з трьох світових віросповідань. Християнство як найбільша світова монотеїстична релігія.

1682. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції (19,2 кБ) Реферат 21.02.2017

Іудаїзм як одна із стародавніх етнічних релігій сучасних євреїв. Буддизм як найвидатніша з трьох світових релігій. Іслам як одне з трьох світових віросповідань. Християнство як найбільша світова монотеїстична релігія.

1683. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття (26,38 кБ) Реферат 21.02.2017

Народження соціальної психології, публікація підручників Росса і МакДаугалла. Розмежування двох напрямків соціальної психології: аналіз поводження індивіда й дослідження групової динаміки. Культура й особистість як основне гасло розвитку психології.

1684. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття (26,38 кБ) Реферат 21.02.2017

Народження соціальної психології, публікація підручників Росса і МакДаугалла. Розмежування двох напрямків соціальної психології: аналіз поводження індивіда й дослідження групової динаміки. Культура й особистість як основне гасло розвитку психології.

1685. Виникнення та розвиток вітчизняної психології до середини XVI ст. (28,24 кБ) Реферат 21.02.2017

Формування та розвиток психологічної науки на Україні від часів Київської Русі до середини XVII ст. Еволюція поглядів на психологію діячів Литовсько-Польської доби. Психологічна культура України як компонент, завдяки якому здійснюється самопізнання.

1686. Виникнення та розвиток вітчизняної психології до середини XVI ст. (28,24 кБ) Реферат 21.02.2017

Формування та розвиток психологічної науки на Україні від часів Київської Русі до середини XVII ст. Еволюція поглядів на психологію діячів Литовсько-Польської доби. Психологічна культура України як компонент, завдяки якому здійснюється самопізнання.

1687. Вираженість щастя (57,73 кБ) Курсовая 20.10.2026

Визначення психологічних особливостей поняття оптимізму. Розгляд результатів дослідження, що вивчає вплив оптимізму на вираженість щастя у зрілої особистості. Ознайомлення з "Оксфордським опитувальником щастя". Аналіз показників психологічних типів.

1688. Вирджиния Сатир (16,72 кБ) 20.05.2018

Краткая биография, этапы личностного и творческого становления Вирджинии Сатир как известного американского семейного психотерапевта. Детство Сатир и его влияние на становление ее профессиональных качеств. Анализ и оценка вклада в развитие психотерапии.

1689. Виртуалистика. Отношение к виртуально-созданным пространствам (691,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основные категории и определения виртуалистики. Виртуальное пространство как часть виртуалистики. Исследование особенностей влияния определенного локуса контроля на оценку виртуального пространства с помощью методики семантического дифференциала.

1690. Виртуалистика. Отношение к виртуально-созданным пространствам (691,91 кБ) Курсовая 21.02.2017

Основные категории и определения виртуалистики. Виртуальное пространство как часть виртуалистики. Исследование особенностей влияния определенного локуса контроля на оценку виртуального пространства с помощью методики семантического дифференциала.

1691. Виртуальная реальность и индивид (17,74 кБ) Реферат 21.02.2017

Понятие виртуальной реальности и оценка ее влияния на идентичность индивида и характер воздействия на коммуникативное развитие ребенка с задержкой развития. Особенности функций регуляции и контроля у подростков, страдающих Интернет-зависимостью.

1692. Виртуальная реальность как психологическое явление (14,23 кБ) Реферат 21.02.2017

Особенности воздействия интернета на современного человека. Виртуальная реальность как иммерсивная, интерактивная имитация реалистичных и вымышленных сред. Блоггерство: некоторые психологические аспекты явления. Принципы создания баннеров в сети Интернет.

1693. Виртуальная реальность как психологическое явление (14,23 кБ) Реферат 21.02.2017

Особенности воздействия интернета на современного человека. Виртуальная реальность как иммерсивная, интерактивная имитация реалистичных и вымышленных сред. Блоггерство: некоторые психологические аспекты явления. Принципы создания баннеров в сети Интернет.

1694. Виртуальные технологии общения и современная личность (16,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Виртуальная реальность как иммерсивная и интерактивная имитация реалистичных и вымышленных сред. Понятие киберпространства и киберзависимости человека. Блоггерство в России как социально-культурное явление, его основные социально-психологические аспекты.

1695. Виртуальные технологии общения и современная личность (16,4 кБ) Реферат 21.02.2017

Виртуальная реальность как иммерсивная и интерактивная имитация реалистичных и вымышленных сред. Понятие киберпространства и киберзависимости человека. Блоггерство в России как социально-культурное явление, его основные социально-психологические аспекты.

1696. Виртуальный мир и общение в Интернете (27,71 кБ) Реферат 20.12.2008

История возникновения виртуальных миров. Мир "виртуальной реальности", "мир мнимой реальности", "мир ВР-систем", суть этого мира мнимой реальности. Влияние виртуального мира на детское здоровье и психику. Миры MUD, одержимость под названием "лудомания".

1697. Витоки ділових конфліктів та їх роль в процесі управління (28,46 кБ) Реферат 20.06.2009

Реальне життя організацій – це клубок виробничих, організаційно-управлінських та міжособистісних відносин. Ці відносини охоплюють особистості співробітників, але між ними ніколи не існує повної взаємної узгодженості. Поведінка в конфліктній ситуації.

1698. Виховання культури спілкування у старшокласників (60,98 кБ) Курсовая 21.02.2017

Спілкування як категорія в психології. Роль спілкування в розвитку особистості старшокласників. Культура спілкування як основа взаємодії між людьми. Дослідження взаємозв’язку соціометричного статусу і культури спілкування у дітей старшого шкільного віку.

1699. Виявлення творчих можливостей особистості підліткового віку (63,7 кБ) Реферат 20.06.2022

Дослідження основних методик формування творчих здібностей у підлітків в процесі навчання. Аналіз властивостей творчої особистості. Опитувальник креативності Джонса. Діагностика рівня невербальної креативності. Самооцінка творчого потенціалу особистості.

1700. Від "комплексу неповноцінності" до особистісного росту (21,55 кБ) Реферат 21.02.2017

Характер як індивідуальна сукупність особистісних ознак. Риси характеру, необхідні людині з "комплексом неповноцінності", методи знаходження внутрішньої сили. Робота з страхами, матеріалізація думки на фізичному плані. Створення позитивних тверджень.

Облако тегов