Рефераты по психологии

Название работы Дата
1641. Виды тренингов (27,59 кБ) Контрольная 20.10.2025

Тренинг - комплекс методов, направленных на развитие навыков саморегуляции, самосовершенствования и коммуникации. Правила проведения групповых форм занятий. Тренинги телесной ориентации, самосовершенствования, личностного роста и коммуникативные.

1642. Виды управленческого общения: краткая характеристика (22,46 кБ) Контрольная 20.07.2007

Управленческое общение: понятие, основные принципы, виды (субординационное, служебно-товарищеское, дружеское) и функции (контактная, амотивная, координационная и пр.). Виды управленческого общения (приказ, совещание и пр.) и характеристика его качества.

1643. Виды экспертиз в психиатрии (18,02 кБ) Реферат 21.02.2017

Организация, проведение судебной психиатрической экспертизы. Установление психического здоровья истцов, свидетелей и ответчиков. Формула невменяемости и основные вопросы СПЭ. Права и обязанности экспертов. Медицинский и юридический критерии невменяемости.

1644. Виды эмоционального реагирования (29,45 кБ) Реферат 20.04.2001

Уровни проявлений эмоциональной сферы личности. Функции эмоционального тона как реакция на ощущения и впечатления. Эмоция как реакция на ситуацию и событие. Характеристика различных видов эмоционального реагирования: аффект, настроение, чувство, стресс.

1645. Виды эмоциональных состояний человека (31,01 кБ) Контрольная 20.04.2014

Анализ параметров, по которым измеряются и оцениваются эмоциональные состояния личности. Роль эмоций в жизни человека. Изучение эволюции Чарльзом Дарвином. Характеристика психоорганической теории Джемса-Ланге и активационной концепции Линдсея-Хебба.

1646. Виды эмоциональных состояний: эмоции, настроение, чувства, аффект, стресс, страсть (506,51 кБ) 20.09.2005

Свойства эмоций и классификация фундаментальных эмоций К. Изарда. Аффект как эмоциональный процесс, характеризующийся кратковременностью и высокой интенсивностью. Физическое и психическое состояние человека на различных стадиях развития стресса.

1647. Виды якорей и возможности их применения (39,24 кБ) Контрольная 21.02.2017

Раскрытие сущности якорей как эмоциональных или физиологических состояний человека. Изучение техники нейролингвистического программирования. Общее описание техники постановки естественных и искусственных якорей, их практическое применение в психологии.

1648. Виды якорей и возможности их применения (39,24 кБ) Контрольная 21.02.2017

Раскрытие сущности якорей как эмоциональных или физиологических состояний человека. Изучение техники нейролингвистического программирования. Общее описание техники постановки естественных и искусственных якорей, их практическое применение в психологии.

1649. Виды, причины и способы разрешения конфликтов (129,79 кБ) Курсовая 20.05.2017

Понятие, причины и основные виды социально-психологических конфликтов - возникающих и протекающих в сфере общения столкновений, вызванных противоречивыми целями, способами поведения, установками людей. Динамика развития и способы разрешения конфликтов.

1650. Визначення готовності дитини до навчального процесу (40,8 кБ) Курсовая 20.05.2021

Аналіз розвитку мотиваційної та інтелектуальної сфер життя дитини. Характеристика процесів мислення як фактор оптимізації психологічної готовності дитини до навчання в школі. Особливості діагностики шкільної зрілості, методи підготовки до навчання.

1651. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація (22,12 кБ) Контрольная 21.02.2017

Значення тренінгу у вітчизняній психології. Історичне виникнення і поняття тренінг-групи. Характеристика специфічних принципів. Застосування структурованих вправ у психокорекційних группах. Методичні прийоми. Рольові ігри як вид структурованих вправ.

1652. Визначення психомоторних розладів, їх характеристика (70,8 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика хвороб: істеричний припадок, галюцинаторний синдром, депресивний ступор. Обстеження хворого з гіпокінезією та гіперкінезією: загальна характеристика, формування анамнезу, клініка, феноменологічна картина, захворювання на клітинному рівні.

1653. Визначення спілкування. Роль спілкування в житті особистості (26,38 кБ) Контрольная 20.11.2010

Соціальна функція спілкування: взаємний обмін діяльністю, інтересами та почуттями; здійснення інтеграції людей; формування норм поведінки та взаємодії. Емоційна основа та роль міжособистісних взаємин у спілкуванні. Прояв емпатії у взаєминах з людьми.

1654. Визначення сутності особистісно-професійних цінностей психолога (18,87 кБ) 21.02.2017

Сутність цінності з точки зору С.Л. Рубінштейна, М. Рокича, Л.В. Романюка. Аналіз структури особистості, проведений Н.І. Непомнящою, з позиції цілісного підходу. Професійно важливі якості та особистісно-професійні цінності практичного психолога.

1655. Визначення сутності особистісно-професійних цінностей психолога (18,87 кБ) 21.02.2017

Сутність цінності з точки зору С.Л. Рубінштейна, М. Рокича, Л.В. Романюка. Аналіз структури особистості, проведений Н.І. Непомнящою, з позиції цілісного підходу. Професійно важливі якості та особистісно-професійні цінності практичного психолога.

1656. Визначення та оцінка профпридатності фахівців до роботи в різних сферах економічної та суспільної діяльності (19,2 кБ) 20.09.2029

Розгляд та аналіз ролі профорієнтації в процесі формування професійних здібностей людини. Обгрунтування запропонованих напрямів виявлення та оцінки професійної придатності спеціалістів до роботи в різних сферах економічної та суспільної діяльності.

1657. Визуализация в спорте (20,68 кБ) Реферат 21.02.2017

Значение психологической подготовки для профессиональных спортсменов. Понятие визуализации в спорте, суть и структура идеомоторной тренировки. Психофизиологический механизм управления движениями. Экспериментальные исследования в области визуализации.

1658. Визуальная диагностика особенностей личности (25,41 кБ) Реферат 20.05.2020

Понятие акцентуации характера и степени её выраженности по А.Е. Личко. Краткая характеристика доминант, выделяемых в плане визуальной диагностики. Определение модели поведения для успешного взаимодействия в конкретной ситуации с определенным психотипом.

1659. Визуальная психодиагностика (45,01 кБ) Курсовая 21.02.2017

Визуальная диагностика темперамента человека. Конституционные типологии по Э. Крэчмеру. Проблемы взаимосвязи внешнего и внутреннего. Основные методы визуальной психодиагностики: физиогномика, язык тела и его движений, язык рук и ног, поведение глаз.

1660. Визуальная психодиагностика (45,01 кБ) Курсовая 21.02.2017

Визуальная диагностика темперамента человека. Конституционные типологии по Э. Крэчмеру. Проблемы взаимосвязи внешнего и внутреннего. Основные методы визуальной психодиагностики: физиогномика, язык тела и его движений, язык рук и ног, поведение глаз.

Облако тегов