Рефераты по психологии

Название работы Дата
1501. Вивчення умов та характеристик діяльності оперуповноваженого податкової міліції (34,47 кБ) Реферат 20.08.2026

Професійно важливі психологічні якості, необхідні для оперативно-розшукової діяльності. Мотиваційні цінності в роботі оперуповноважених. Вимоги до загальноосвітньої та спеціальної підготовленості. Протипоказання до виконання професійних обов’язків.

1502. Вивчення характеру в психології (17,11 кБ) Реферат 20.05.2012

Сутність і суспільна зумовленість характеру як складного й індивідуально-своєрідного поєднання рис людини, яке формується в процесі її розвитку під впливом умов життя і виявляється в поведінці. Структура характеру та структурні властивості, типологія.

1503. Вивчення шкільної дезадаптації за картою спостереження (109,96 кБ) Реферат 21.02.2017

Аналіз впливу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення і особливості прояву емоційної дезадаптації, а також можливості її запобігання і корекції у учнів перших класів. Вирішення проблем пристосованості дітей до школи.

1504. Видеотренинг профессионально-психологического роста (282,85 кБ) 20.09.2014

Общее представление о классификационной градации психологических концепций личности. Исследование уровней влияния личностного роста человека на успешность его профессиональных достижений. Рассмотрение требований к профессионально-деловому тренингу.

1505. Види емоційних станів (21,14 кБ) Реферат 20.08.2012

Характеристика та особливості видів емоційних станів: настрою, стресу, афекту, пристрастей та почуттів; рівні проявів емоцій. Емоційний (чуттєвий) тон відчуттів, позитивних або негативних емоцій, які відображають ситуативне ставлення людини до події.

1506. Види і форми агресивної поведінки тварин (22,74 кБ) Реферат 20.04.2012

Визначення агресії як поведінкової реакції, для якої характерне застосування сили з метою нанести ушкодження іншим організмам чи предметам. Види і форми агресивної поведінки в тварин. Агресивна поведінка, що виникає в природних умовах (захист, напад).

1507. Види і функції уяви (29,43 кБ) Реферат 20.02.2023

Види і функції елементу творчої діяльності людини, що виражається в побудові силуету продуктів праці. Фізіологічні основи і механізми уяви. Фантазія і органічні процеси. Розвиток образного мислення, його значення в художній і науковій діяльності людини.

1508. Види пам’яті, їх суть, співвідношення та розвиток (358,39 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретична сутність процесу запам’ятовування. Динаміка змін співвідношення видів пам’яті. Дослідження короткочасної, оперативної та образної пам’яті. Метод застосування 10 символів. Рекомендації вчителю, що потрібно робити для покращення пам’яті учнів.

1509. Види пам’яті, їх суть, співвідношення та розвиток (358,39 кБ) Курсовая 21.02.2017

Теоретична сутність процесу запам’ятовування. Динаміка змін співвідношення видів пам’яті. Дослідження короткочасної, оперативної та образної пам’яті. Метод застосування 10 символів. Рекомендації вчителю, що потрібно робити для покращення пам’яті учнів.

1510. Види та властивості сприйняття (12,94 кБ) Реферат 21.02.2017

Сприйняття як психічний процес відображення предметів і явищ дійсності в сукупності їх властивостей і частин за безпосередньої дії на органи чуття з розумінням цілісності відображуваного, його різновиди. Залежність сприйняття від попереднього досвіду.

1511. Види та властивості сприйняття (12,94 кБ) Реферат 21.02.2017

Сприйняття як психічний процес відображення предметів і явищ дійсності в сукупності їх властивостей і частин за безпосередньої дії на органи чуття з розумінням цілісності відображуваного, його різновиди. Залежність сприйняття від попереднього досвіду.

1512. Види та закономірності соціально-психологічного впливу (44,61 кБ) Реферат 20.05.2006

Підходи до вивчення соціально-психологічного впливу. Сутність, структура і цілі впливу. Види впливу і їх класифікація. Система методів психологічного впливу. Протистояння чужому впливу як опір впливу іншої людини з допомогою психологічних засобів.

1513. Види та методика психологічної корекції (74,48 кБ) Курсовая 20.09.2021

Характеристика психологічного консультування, психологічної корекції й психотерапії. Проведення корекційної роботи з батьками і дітьми. Диференціальний діагноз та психокорекція депресії. Використання психокорекційних заходів з елементами етнічності.

1514. Види та моделі психологічної корекції (26,48 кБ) Реферат 21.02.2017

Основна відмінність психокорекції від дій, направлених на психологічний розвиток людини. Відмінність між психотерапією і психокорекцією. Самопізнання і самооцінка. Пізнання інших людей. Уміння управляти своєю поведінкою, емоціями, спілкуванням.

1515. Види та форми діяльності практичного психолога освіти, їх загальна характеристика (37,44 кБ) Контрольная 20.12.2008

Забезпечення психічного і особистісного розвитку дитини. Характеристика педагогічної, виховної діяльності практичного психолога освіти. Зміст діяльності Українського науково-методичного центру, обласного центру практичної психології та соціальної роботи.

1516. Види темпераментів. Характер та професійна поведінка (20,75 кБ) 20.12.2013

Темперамент як вроджена і незмінна властивість людської психіки, що визначає реакції людини на інших людей та на обставини: основні типи. Характер – структура стійких, постійних психічних властивостей, що визначають особливості поведінки особистості.

1517. Видовая классификация памяти (8,01 кБ) Реферат 20.12.2027

Способность человека запоминать, сохранять и воспроизводить понятия и словесные формулировки. Многообразие видов проявления памяти, основные критерии ее классификации. Формирование двигательных навыков, связь духовного развития и запоминаемых эмоций.

1518. Виды агрессии (84,39 кБ) 21.02.2017

Понятие "агрессия" и "агрессивность" и их основные различия. Причины формирования агрессии, ее основные виды. Стили семейного воспитания. Мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе.

1519. Виды амнезий. Модель ретроградной амнезии в физиологии (291,21 кБ) 21.02.2017

Память как способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также сам запас хранящихся в сознании впечатлений, факторы ее формирования. Понятие и риски развития ретроградной амнезии, принципы и подходы к ее лечению.

1520. Виды амнезий. Модель ретроградной амнезии в физиологии (291,21 кБ) 21.02.2017

Память как способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также сам запас хранящихся в сознании впечатлений, факторы ее формирования. Понятие и риски развития ретроградной амнезии, принципы и подходы к ее лечению.

Последние запросы

Облако тегов