Концепція інтертекстуальності в сучасному літературознавстві

 • Добавили30.07.2009
 • Размер10,89 Kб
 • Скачали44

як рухлива “грама”, яка скоріше породжує, ніж виражає смисл” (цит. за 5; 38). Юлія Крістєва звернула на поняття параграми особливу увагу: “Поетичний означник відсилає до інших дискурсивних означників таким чином, що в поетичному висловлюванні стає читабельною множина дискурсів.

В результаті навколо поетичного означника створюється множинний текстуальний простір, чиї елементи можуть бути введені в конкретний поетичний текст. Ми називаємо цей простір інтертекстуальністю. […] Виходячи з сосюрівського поняття параграми ми змогли встановити фундаментальну особливість функціонування поетичної мови, яку ми визначили терміном парадигматизм, іншими словами, входження множини текстів (і смислів) у поетичне повідомлення, яке інакше постає сконцентрованим навколо єдиного смислу” (цит.

за 5; 39) Ключові поняття в теорії інтертекстуальності Крістєвої —фено-текст і гено-текст. Фено-текст є готовий, твердий, ієрархічно організований, труктурований семіотичний продукт, який має досить стійкий зміст. Фено-тексти — це реально існуючі фрази природної мови, призначені для прямого впливу на партнера по комунікації.

Гено-текст — це суверенне царство “різності”, де немає центру і периферії, це неструктурована смислова множинність, яка набуває структурної впорядкованості лише на рівні фено-тексту, своєрідний “культурний розчин”, що кристалізується в фено-тексті. Близькими до концепції Крістєвої є погляди Ролана Барта. Поняттю фено-текст у Барта відповідає поняття твір, а поняттю гено-текст — текст: “твір є матеріальним фраґментом, що займає певну частину книжкового простору, а текст — поле методологічних змагань” (1; 380).

Як зазначає Г. Косиков, текст за Бартом, це не стійкий “знак”, а умови його породження, це живильне середовище, в яке занурено твір, це простір, що не піддається класифікації, не знає наративної структури, простір без центру і без дна, без кінця й без начала — простір із множиною входів і виходів (жодний з яких не є “головним”), де зустрічаються для вільної “гри” гетерогенні культурні коди. Ролан Барт визначає коди як “певний тип вже баченого, вже прочитаного, вже зробленого: код конкретна .

Скачать
Реферат Зарубежная литература 20.08.2009

Сучасні підходи до творчості Гоголя

Введення Не так давно, в 2002 році наголошувалося сто п ятдесят років з дня смерті Миколи Васильовича Гоголя, що викликало сплеск інтересу до його творчості. Нові підходи, позначені в роботах сучасних дослідників, роблять актуальним вивчення стан справ у вітчизняному гоголеведенню.

Диплом Рефераты на иностранных языках 30.09.2008

Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Гуманітарний інститут Кафедра прикладної лінгвістики Затверджую Завідуючий кафедрою прикладної лінгвістики канд.філол.наук, професор Філіппова Н.М. 200 р. Дипломна Робота На тему Структура

Диплом Рефераты на иностранных языках 22.09.2008

Композити як вираження текстової модальності

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1 Текст І ЙОГО Характеристики 1.1 Класифікація текстових категорій 1.2 Текстова модальність 1.3 Текст , як номінативне ціле Висновки РОЗДІЛ II ФункцІЇ Складних СЛІВ У ТекстІ 3.1 Ономасіологічна структура складного слова 3.2 Функції

Реферат Зарубежная литература 24.08.2009

Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Українська жіноча проза кінця ХХ століття світоглядні моделі й особливості художнього стилю 10.01.01 – українська література Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Этические нормы в корпоративной социальной ответственности Роль музыки в жизни семьи погода и климат Наиболее выгодный способ привлечения персонала в компанию на мой взгляд Вещества используемые в животноводстве Электрический ток Поражающие факторы электрического тока политические и правовые взгляды удельной руси тенденции развития общественного сектора Волошина Л Организация здоровьесберегающего пространства Дошкольное воспитание 2004 1 С муниципальное право зарубежных странах известнейшие математические алгоритмы в истории математики виды проката стали правовая защита сотрудников полиции основные категории управления проектами Что такое язык HTML медицина в кыргызстана в годы мирного строительства история возникновения бух учета Принцип автоматического исполнения программ в Э образ Наташи Ростовой в романе война и мир Экскаватор шагающий 10 70

Облако тегов