Жанрава-тэматычная разнастайнасць і паэтычная адметнасць паэзіі Сімяона Полацкага

 • Добавили27.07.2009
 • Размер114,06 Kб
 • Скачали55

мовы ў адрозненні ад неразмежаванай празаічнай стыхіі. Узмацненне метрычнай стабільнасці вершаванага радка ў сілабічным вершы, паяўленне разнастайных пераносаў, страфічных форм непазбежна паглыбляла выяўленча-эўфанічную ролю рыфмоўкі. У адпаведнасці з прасадычнымі асаблівасцямі старабеларускай мовы асноўным відам гукавой сувязі сумежных радкоў у сілабіках Полацкага становіцца мужчынская дакладная рыфма.

Даволі пашыранай формай у ранніх вершах С. Полацкага зяўляецца і жаночая рыфмоўка посадися - учися, положися - грешися . Аднак ужо на раннім этапе ў многіх вершах Полацкага сустракаюцца формы рыфмоўкі больш арыгінальныя і перспектыўныя.

Напрыклад, няпоўная рыфма правый - славы , асанансная человека - владыка , складаная от бога - премнога 2, 254 . Разнастайнасць метрычных форм, прынцыпы рыфмоўкі, ужыванне міжрадковых пераносаў сведчылі аб структурнай завершанасці сілабічнай сістэмы Полацкага, які ў сваіх пошуках не механічна пераносіў гатовыя ўзоры ці традыцыі суседніх літаратур, а імкнуўся да творчай самастойнасці і арыгінальнасці. З метрычнымі асаблівасцямі вершаў Полацкага звязана і яго строфіка.

У адрозненне ад дасілабічных форм суцэльнага верша, які грунтаваўся на адзінстве паэтычнай фразы і быў поўнасцю залежным ад сэнсава-сінтаксічнай завершанасці. Сілабічная сістэма вершаскладання ў вершах на польскай мове, змяняецца на сілаба-танічную. У творчасці С.

Полацкага назіраецца агульнабарочная тэндэнцыя да ўскладненай формы верша. У яго літаратурнай спадчыне мы можам сустрэцца з вершамі, напісанымі сапфічнай страфой, і з вершамі даволі цікавай для таго часу, незвычайнай рыфмоўкай і незвычайным рытмам ААБВВБ, двухстопны харэй. Прыкладам першых твораў зяўляецца верш Песенка аб смерці , адна з частак Орла Российского Господствует сие гадательствовати, Что Орёл в солнце хощет знаменати Да провещают своими именами Твоя камены, Я же, пиющи от дивныя воды, Стихотворными бывают с природы.

Вели начинати стиховещати .

Скачать
Реферат 18.06.2007

З гісторыі развіцця афіцыйна-дзелавога стылю

З гісторыі развіцця афіцыйна-дзелавога стылю Б еларуская мова была дзяржаўнай у Вялікім княстве Літоўскім на працягу некалькіх стагоддяў. На ёй створана багатая літаратура розных стыляў і жанраў. Сапраўднага росквіту дасягнула таксама беларускае справаводства і заканадаўства.

Реферат 26.06.2008

Беларускі жывапіс

У гэты час з’яўляюцца творы і на ваенную тэматыку , напрыклад, карціна “Бітва пад Оршай” (каля 1515 г.) Разглядаючы абразы тых гадоў, можна убачыць у іх жанравае вырашэнне, больш рэалістычнае выкананне і народныя асновы, г. зн. у некаторай ступені адчуваецца вызваленне, з-пад царкоўных тэм.

Реферат 25.01.2002

Францыск Скарына (беларус)

адзiны ва сiм свеце экземпляр знаходзiцца Маскве да рэвалюцыi бы у бiблiятэцы Мiкольскага адзiнавечнага манастыра .АвторМарушка Дзмiтрыем

Реферат 04.03.2009

Усходнія славяне на Беларусі ў ІХ-ХІІІ ст.

Народ падобны на дрэва. А карані — яго першапачаткі. Адзін сягае на метры ўглыб зямной тоўшчы , другі бярэ сокі каля паверхні. Самыя першапачаткі беларускага этнасу хаваюцца ў змроку пасляледавіковых тысячагоддзяў. У нашым радаводзе можна знайсці і старажытнейшых

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов