Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука

 • Добавили24.07.2009
 • Размер28,29 Kб
 • Скачали42

дослідженнях з літературознавства, так і в подальшому вивченні творчості В. Шевчука. Отримані результати дисертаційного дослідження також можуть бути залучені для підготовки та викладання у вищій школі курсів з теорії літератури й історії української літератури ХХ ст спецкурсів з проблем сучасної художньої прози та для створення спеціальної науково-дидактичної літератури – посібників, підручників, текстів лекцій.

Апробація роботи. Результати дослідження обговорено й схвалено на засіданні кафедри українського літературознавства Інституту філології та журналістики Херсонського державного університету. Основні результати проведеного дисертаційного дослідження упродовж 1999-2004 рр.

пройшли апробацію на Всеукраїнській науковій конференції “Національна ментальність і культура” (Одеса, 1999), Міжнародній науковій конференції “Міф і легенда у світовій літературі” (Чернівці, 2000), Всеукраїнській науковій конференції “В. Шевчук у духовному просторі України” (Житомир, 2004), IV Міжнародній науково-теоретичній конференції “Українська література: духовність і ментальність” (Кривий Ріг, 2004). Основну проблематику дисертації викладено у 5-ти статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях.

Структура дисертації зумовлена основною метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (127 позицій). Обсяг роботи – 216 сторінок, основного тексту – 207 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У Вступі з’ясовано стан розробки проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертації; визначено основну мету й завдання дослідження, його об’єкт, предмет і джерельну базу; наведено використані методи дослідження; аргументовано новизну, теоретичну цінність .

Скачать
Реферат 29.04.2009

Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст.» Зміст 1. Демократичне народництво…3 2. Інтегральний націоналізм… 9 3. Лібералізм… 12 4. Консерватизм….14 5. Націонал-комунізм…20 6. Національна ідея в діяльності українських партій….23 Висновки…27 Список літератури….

Реферат 21.07.2009

Бібліографічний опис

1. Бібліографічний опис поняття, функції Бібліографічний опис (БО) можна уявити як сукупність логічно цілісного тексту, зміст інформації на матеріальному носієві. Частіше БО використовується у двох значеннях як процес бібліографічного опису, який складається

Реферат 15.05.2009

Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

Вступ Аналіти 769 чна хі 769 мія — розділ хімії, що розглядає принципи і методи визначення хімічного складу речовини. Виникла поряд із неорганічною хімією раніше від інших хімічних наук. Якісний аналіз визначає ідентичність речовини в даній вибірці кількісний

Реферат 04.08.2009

Межа романтизму і реалізму

Герасимчук Н.В. м. Звенигородка, 2006 XIX ст. називають „золотим століттям” російської літератури. Озоряна генієм Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, блиском таланту Жуковського, Крилова, Грибоєдова, Кольцова, російська література зробила в першій половині століття справді величезний крок вперед.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Логарифмические уравнения неравенства академия фс вредные факторы бжд Методики количественной оценки качества технологического процесса Особенности функционирования основных органов и структур организма Развитие познавательных умений младших школьников в условии игровой деятельности классификация рынка и структура национального рынка О поколении судят по героям которые ему принадлежат новаторство в творчестве маяковского основные классификация рынка количественная оценка качества технологического процесса образ человека в западной Тепловая энергетика острое нарушение мозгового кровообращения Метод принятия решений основанный на суждениях Электроснабжение промышленных предприятий роль правовой статистики в ОВД Массовые праздники на узбекском языке на тему великие предки Светлый Бунин в Темных Аллеях

Облако тегов