Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

 • Добавили22.06.2009
 • Размер87,05 Kб
 • Скачали55

рівноточними спостереженнями. 1. З результатів спостережень вилучають, якщо це можливо, систематичну похибку введенням поправки, використовуючи формулу (2.

2), і одержують виправлені результати спостережень . Систематичні похибки (або їх залишки), які не можна вилучити в процесі експерименту та при обробці експериментальних даних введенням поправки, відносять до не вилучених систематичних похибок і оцінюють їх як випадкові похибки при певних припущеннях (див. підп.

2. 9. 2) 2.

За виправленими результатами спостережень знаходять резуль-тат прямих багаторазових вимірювань, тобто оцінку вимірюваної величини. Така оцінка, одержана за експериментальними даними, вважається найкращою, якщо вона незміщена, обґрунтована та ефективна. Для експериментальних даних, які відповідають нормальному розподілу, найкращою статистичною оцінкою вимірюваної величини є середнє арифметичне , а найкращою оцінкою характеристики випадкової похибки – її СКВ (2.

15). IV. Обчислення оцінок характеристик похибки результату прямих ви-мірювань з багаторазовими спостереженнями.

1. Визначають незміщену оцінку СКВ результатів вимірювань за формулою (2. 19), вводячи в неї позначення .

Величину нази-вають залишковою похибкою, або відхиленням q-го результату виправленого ряду спостережень від результату вимірювань (середнього арифметичного значення ) цього ряду спостережень. Інакше кажучи, відхилення , показують, наскільки результат кожного спостереження відрізняється від середнього арифметичного значення , прийнятого за результат вимірюван-ня, причому величини можуть бути додатними або від’ємними. Очевидно, якщо відхилення дуже малі за модулем, то результати спостережень близькі один до одного і можна вважати, що вимірювання досить точні.

У протилежному разі, коли хоча б частина відхилень має досить великі зна-чення, вимірювання не такі .

Скачать
Книга Радиоэлектроника 30.06.2009

Систематична похибка опосередкованих вимірювань

Систематична Похибка Опосередкованих ВИМІРювань ПРИ НЕЛІНІЙНІЙ ЗалежностІ Підкреслимо одну важливу особливість результатів опосередкованих вимірювань при нелінійній залежності у порівнянні з результатами прямих багаторазових вимірювань. Якщо в результатах

Реферат Информатика 19.06.2009

Основи теорії похибок вимірювань

Основи ТЕОРІЇ Похибок ВИМІРювань Похибки вимірювань Практична корисність будь-якого вимірювання визначається вказанням його похибки, тобто кількісної характеристики відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної фізичної величини.

Реферат Компьютеры и цифровые устройства 09.06.2009

Виявлення грубих результатів вимірювань

Виявлення грубих результатів вимірювань При використанні статистичних методів для оцінки результату і характеристик випадкових похибок вимірювань за вибіркою (серією, рядом) результатів спостережень обмеженого об’єму повинна виконуватися вимога однорідності

Реферат 05.09.2012

Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень 1. Основна мета клінічних досліджень. Методи порівняння з початковим станом. Під час проведення клінічних досліджень зазвичай мають на меті 2 основні цілі по-перше,

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов