Використання природних ресурсів у сфері господарювання

 • Добавили15.05.2008
 • Размер28,64 Kб
 • Скачали574

Про охорону атмосферного повітря", "Про природно-заповідний фонд" (420) тощо). Атмосферне повітря, зокрема, може використовуватись тільки на титулі користування через об'єктивні природні особливості його як об'єкта правовідносин (немож¬ливість юридичне відособити, персоніфікувати за конкретним індивідом тощо). Відтак, право природокористування залежно від об'єкта можна поділити на землекористування, водокористування, лісокористування, атмосферокористування, користування надрами, тваринним світом, рослинним світом, об'єктами природно-заповідного фонду тощо.

Природокористування поділяється за строками на постійне (безстрокове) та тимчасове строкове). Видовою формою строкового природокористування є оренда природного ресур¬су. Приміром, відповідно до статті 93 ЗК право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орен¬дареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Земельні ділянки можуть пе¬редаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не більше 5 років та довгостроковою - не більше 50 років. Інший приклад правовідно¬син оренди природного ресурсу - це передбачена статтею 51 Водного кодексу України оренда водних об'єктів: у користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місце¬вого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, мо¬жуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогоспо¬дарської і промислової продукції, а також у лікувальних та оздоровчих цілях.

Скачать
Диплом Менеджмент 31.10.2008

Ефективність управління персоналом підприємства в умовах раціонального використання трудових...

МІЖРЕГІОнальна АкадемІЯ УправлІННЯ Персоналом ВсеукраЇНстький УНІВерситет МАРІУпольський ІНститут Кафедра управління персоналом і економіка праці Спеціальність Управління персоналом і економіка праці Спеціалізація Економіка і управління персоналом Освітній-кваліфікаційний

Реферат Иностранные языки 25.01.2002

Охрана природных ресурсов (Укр.)

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Вступ Кожен майбутній економіст , спеціаліст народного господарства, кожна свідома людина повинна обовязково мати

Курсовая Менеджмент 12.12.2008

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Полтавська Державна Аграрна АкадемІЯ Т.П.Житник УправлІННЯ Трудовими Ресурсами методичні рекомендації За редакцією доктора економічних наук, професора В.І.Перебийніса Полтава -2007 Житник Т.П. Управління трудовими ресурсами Методичні рекомендації За ред.

Контрольная Рефераты на иностранных языках 13.11.2008

Аналіз фаз відтворення людських ресурсів

Аналіз фаз відтворення людських ресурсів. План Вступ 3 1. Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу 4 2. Відтворення населення 8 3. Відтворення ресурсів для праці 10 4. Фази відтворення трудових ресурсів 13 Висновки 16 Список

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов