Принципи цивільного процесуального права

 • Добавили26.12.2007
 • Размер15,94 Kб
 • Скачали190

на реалізацію суб'єктивних прав і виконання обов'язків, визначених рішеннями третейського і товариського суду, Комісії по трудових спорах адмі¬ністративних органів та ін. (ст. 348 ЦПК).

4. Принципи територіальності і спеціалізації побудови системи су¬дів загальної юрисдикції проголошені ст. 125 Конституції України.

Територіальними судами загальної юрисдикції відповідно до ст. 20 Закону України «Про судоустрій» виступають: Верховний Суд Ук¬раїни, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні, Киї¬вський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжра¬йонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів. Спеціалізованими судами будуть арбітражні суди, які здійсню¬ють правосуддя в господарських відносинах (ст.

1 Закону України «Про арбітражний суд»). В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя (ст. 5).

5. Принцип участі народу безпосередньо у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, закріплений ст. 124 Консти¬туції України, в цивільному процесуальному праві не реалізований.

Розгляд цивільних справ у порядку цивільного судочинства прова¬диться професійними суддями (статті 16, 124-1 ЦПК), тоді як залу¬чення народних засідателів до здійснення правосуддя надавало б судові України народного характеру, свідчило б про його демокра¬тизм, було б надійною гарантією встановлення об'єктивної істини у справі і правильного вирішення справ, забезпечувало б закон¬ність, переконливість, обгрунтованість і виховне значення судових рішень. Участь засідателів посилює довір'я до суду суспільства, є од¬ним з інститутів оплоту свободи особи і пріоритету права, є тим демократичним ідеалом, при якому громадянин бере участь у здій¬сненні судової влади, яка не повинна цілком повністю перебувати в руках професіоналів, незалежно від їх кваліфікації і ступеню усвідомленої відповідальності.

Скачать
Шпаргалка Гражданское право и процесс 16.01.2008

Шпори з цивільного права України

1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА, який регулює питання ліквідації та реорганізації примусової та добровільної - ЗУ Про підприємства в

Курсовая Государство и право 15.04.2008

Права і обов'язки сторін, що беруть участь в цивільному процесі

Зміст Вступ 1 I. Права і обовязки сторін, що беруть участь в процесі 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі 5 2.Сторони в цивільному процесі 6 3. Поняття принципів цивільно-процесуального права 8 4.Склад, система і класифікація

Курсовая Гражданское право и процесс 24.12.2007

Підготовка цивільної справи до судового розгляду

Курсова робота з цивільно-процесуального права Підготовка цивільної справи до судового розгляду ЗМІСТ Вступ… с.2 1. Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду…… с.8 2. Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду… ….

Курсовая Уголовное право и процесс 29.05.2008

Принципи кримінального права

Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗапорізький юридичний інститут кафедра кримінального права та кримінології Принципи КРИМІНального Права Курсова робота з кримінального права ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Поняття, значення і система принципів кримінального права України.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


зависимость намагничивающей силы соленоида заданной геометрии от сечения провода и числа витков vkcom ретро порн развитие современного рынка аутсоринговых услуг в России и за рубежом реферат факторы эффективного управления с группой Характеристика Наташи РостовойA0 Холдинг как особая организационная форма бизнеса дпебмхи бнярнй Задний мост гусеничного трактора оценка структуры торгового ассортимента и экспертиза качества одежды решение задач естествознания с помощью диференциальных уравнений Критерии классификации типов структурных моделей Научно исследовательская работа по машиностроению судорожный синдром Флеш дастури имкониятлари спарклайн нотариальная тайна Лексические особенности научного текста Дидактическая игра как средство развития коммуникативно-речевых способностей у младших дошкольников интеллектуальная транспортная система конфрант ушЄрЁр

Облако тегов