Права на чужие вещи

 • Добавили25.12.2007
 • Размер52,13 Kб
 • Скачали135

без захисту oci6, що не мають “animus domini”,тобто залогоприймачів, орендарів, хоронителів i т. д. Видмовивши в такий cnoci6 від пануючого тоді вчення, Ієрінг запропонував нове, у якому володінням вважалося будь-яке фактичне володіння i захищалося власницьким позовом незалежно від волі.

Незважаючи на численнихприхильників теорії Ієpiнгa, теорія Савіньї своїх не втратила. Обидві теорії мали вплив на європейське законодавство — теорія Ієpінгa була відбита в нормах Німецького Цивільного Укладення, теорія Савіньї — у нормах Французького Цивільного Кодексу. Проблема володіння розглядалася також в аспекті “володіння — факт, володіння — право”.

Домінуюча в європейській юриспруденції тенденція вважати володіння фактичним пануванням людини над річчю (на відміну від власності в розумінні панування юридичного) одержала поширення в російській цивілістиці. Прихильниками концепції “володіння — факт” були Д. І.

Мейер, К. П. Победоносцев, Є.

В. Васьковский i ін. Протилежні думки висловлювали К.

Д. Кавелін, С. А.

Муромцев, Ю. С. Гамбаров та ін.

Так, вони вважали будь-які відношення, що мають юридичний захист, є правом. Найбільше чітко зазначену проблему визначив І. А.

Покровський. Biн звернув увагу на існування принципу захисту володіння як такого, вiд будь-яких зазіхань з боку приватних oci6. Фактичний власник може жадати від суду i влади захисту свого володіння не на підставі того, що він має право на це володіння, а просто у зв'язку з тим, що він володіє чи володів.

Навіть i неправомірний власник може вимагати свого захисту. 1(3) Безумовно, усе це робиться для того, щоб уникнути самоправності, щоб yci суперечливі питання зважувалися судом. Радянське законодавство розглядало інститут володіння як складову частину права власності, інших майнових прав, що виникають у силу закону чи угоди i передбачають перехід володіння.

Зазначена норма охороняла титульне володіння. Воно захищалося від порушень з боку третіх oci6, у тому числі i власника за допомогою віндикаційного i негаторного позовів. Але невідомо з яких причин зараз зазначена норма виключена з діючого .

Скачать
Реферат Право 09.06.2003

Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

Содержание 1.Поняти виды прав на чужие вещи 3 2.Сервитуты,понятия и виды 4 3.Предиальные сервитуты 6 4.Личные сервитуты 8 5. Приобретение,утрата,защита сервитутов 10 6. Эмфитевзис и суперфиций 12 7. Список литературы 14 1.Понятие и виды прав на чужие вещи.

Курсовая Право 18.05.2000

Права на чужие вещи в римском праве

. 3 Глава I. Понятие прав на чужие вещи 4 Глава II. Виды прав на чужие вещи 7 2.1. Сервитут 7 2.2. Узуфрукт.10 2.3. Квазиузуфрукт13 2.4. Право пользования14 2.5. Суперфиций и эмфитевсис 16 2.6. Залоговое право19 Заключение 21 Список используемой литературы22

Шпаргалка Искуство 14.07.2008

Римское право

Римское искусство. Искусство древнего Рима, как и древней Греции, развивалось в рамках рабовладельческого общества, поэтому именно эти два основных компонента имеют ввиду, когда говорят об античном искусстве . Искусство Рима считают завершением художественного творчества античного общества.

Курсовая Гражданское право и процесс 27.12.2007

Римское право

Изучение истории частного права в Древнем Риме является на мой взгляд, актуальнейшей задачей в деле подготовки будущих юрис¬тов. Особенно остро стоит эта проблема перед Вузами России, ко¬торая в течение уже 10 лет пытается стать на рельсы рыночной эконо¬мики.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов