Анализ оборачиваемости оборотных средств (укр)

 • Добавили08.11.2007
 • Размер18,54 Kб
 • Скачали210

Аналіз оборотності грошових оборотних коштів Будь-який бізнес, як відомо, починається з наявності грошей, які перетворюються в ресурси для виробництва. Потім із виробничої форми оборотний капітал перетворюється на товар­ну, а на стадії реалізації— на грошову. Рух оборотного капіталу пов'язаний з такими основними господарськими операціями: а закупки, унаслідок яких збільшуються запаси сировини, матеріалів, кредиторської заборгованості; а виробництво, яке веде до зростання дебіторської заборго­ваності і кількості грошей у касі та на поточному рахунку.

Усі ці операції багато разів повторюються, постійно супрово­джуючись грошовими надходженнями і грошовими виплатами. Однією з умов фінансового розвитку підприємства є надходжен­ня грошових коштів. Проте надмір коштів на підприємстві свід­чить про те, що реально підприємство ризикує зазнати збитків, пов'язаних з інфляцією та знеціненням грошей, а також із втра­ченою можливістю вигідного їх розміщення.

Для оцінки достат­ності коштів, необхідних для виробничої діяльності підприємст­ва, розраховують тривалість періоду обороту: Т0 = [середні залишки коштів] • Д : [оборот коштів за період]. Для визначення середнього обороту використовується креди­тний оборот за поточним рахунком. Якщо підприємство значну частину розрахунків проводить через касу, то витрати коштів по касі треба додати до кредитного обороту поточного рахунку.

Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності здійснює­ться за даними форми 3 «Звіт про рух грошових коштів», яка розро­блена на основі П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів». У цьому звіті міститься інформація про грошові потоки під­приємства за звітний період. Грошові потоки — це надходження і вибуття грошей (коштів) та їх еквівалентів.

Грошові кошти — це кошти в касі та на поточному рахунку в банку, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквіваленти коштів — це короткострокові фінансові інвести­ції, які можуть бути вільно конвертовані в певну суму грошей і мають незначний ризик щодо зміни вартості. Такими еквівален­тами .

Скачать
Курсовая Бухгалтерский учет и аудит 03.03.2004

Анализ эффективности использования материальных ресурсов на ОАО «Донецкий металлургический завод»

3 1. Теоретические аспекты анализа эффективности использования материальных ресурсов. 5 1.1. Экономическая сущность материальных ресурсов предприятия. 5 1.2. Задачи анализа и источники информации. 7 1.3. Система показателей, характеризующих эффективность

Диплом Бухгалтерский учет и аудит 21.05.2003

Анализ оборачиваемости оборотных средств (на примере дочернего предприятия ОАО...

Анализ от греческого - ana isis буквально означает расчленение, разложение изучаемого объекта на части, элементы, на внутренние присущие этому объекту составляющие мысленные или реальные В условиях рыночной экономики от предприятий требуется повышения

Реферат Микроэкономика 16.03.2010

Оборотные средства предприятия

Оборотные средства предприятия П Л А Н 1. Сущность оборотных средств предприятия. 2. Состав и структура оборотных средств. 3. Организация и управление оборотными средствами. 3.1. Основные принципы организации оборотных средств. 3.2. Определение потребности в оборотных средствах.

Курсовая Менеджмент 07.11.2008

Менеджмент оборотных средств

2 1. Состав структура и классификация оборотных фондов предприятия 4 2. Источники формирования оборотных средств 7 3. Принципы управления оборотными средствами 12 4. Методы нормирования оборотных средств 16 5. Анализ использования оборотных средств предприятия.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов