Хозяйственные общества

 • Добавили20.09.2007
 • Размер73,47 Kб
 • Скачали1078

Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради); г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно .

Скачать
Диплом Государство и право 18.04.2008

Правовые проблемы регулирования деятелности хозяйственных обществ

4 Глава 1. Развитие предпринимательской деятельности в условиях 7 перехода к рыночным отношениям в Украине 1.1 . Понятие и основные принципы предпринимательской деятельности 7 1.2. Условия осуществления предпринимательской деятельности 13 1.3 Субъекты

Контрольная Гражданское право и процесс 07.12.2007

Виды хозяйственных обществ в РФ

Тема «Виды хозяйственных обществ в РФ» Содержание Хозяйственные общества 3 Общество с ограниченной ответственностью 5 Общество с дополнительной ответственностью 7 Акционерное общество 9 Открытое и закрытое акционерное общество 12 Дочерние и зависимые

Курсовая Менеджмент 23.06.2003

Хозяйственные общества в России

Основная часть. I. Основные положения о хозяйственных обществах. 1.1. Основные положения. 1.2. Права и обязанности участников хозяйственных обществ. 1.3. Преобразование хозяйственных обществ. II. Виды хозяйственных обществ. 2.1. Общество с ограниченной ответственностью.

Диплом Хозяйственное право 06.08.2008

Субъекты хозяйственной деятельности. Понятие и их виды

3 1.Субъекты хозяйственной деятельности без образования юридического лица 4 2.Субъекты хозяйственной деятельности – юридические лица 6 2.1 Общие понятия о юридическом лице 6 2.2Хозяйственные товарищества и общества 7 2.3Производственные кооперативы 15

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов