Господарський договір

 • Добавили20.09.2007
 • Размер32,3 Kб
 • Скачали1142

Приймання-здача товару здійснюється в пункті поставки. 10. Термін дії Даного Договору 10.

1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до " " 200_ р. 11.

Відповідальність Сторін 11. 1. За порушення умов цього договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі нестриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним зако­нодавством.

11. 2. Постачальник за цим Договором несе таку відповідальність: -за порушення строку поставки сплачується пеня у розмірі % непоставленого в строк товару за кожен день затримки, але не більше 5% від вартості виставленого на його ім'я акредитива.

12. Розв'язання спорів 12. 1.

Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відпові­дно до законодавства України у Міжнародному комерційному суді при Торгово-промисловій палаті України. 12. 2.

Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом ЗО днів з моменту отримання претензії. 13. Зміна умов Даного Договору 13.

1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обо­в'язковим укладанням письмового документа. 13.

2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони. 14.

Форс-мажорні застереження 14. 1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії не­здоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ем­барго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, зокрема таких, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів.

Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як ЗО днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору .

Скачать
Реферат Хозяйственное право 20.09.2007

Господарські договори

Мiнистерство Освiти I Науки Украiни Одеский Державний Економiчний Унiверситет Кфедра ”Правознавства” Реферат З Курсу “Господарське Законодавство” НА ТЕМУ “ГосподарськІ Договори” Виконала студентка ФЕУВ 32 гр. ПАСАЇТА Галина Викладач Мироненко В.І. Одеса

Реферат Хозяйственное право 20.09.2007

Розгляд спорів з виконанням господарських договорів

Розгляд спорів з виконанням господарських договорів Вступ Проголосивши себе суверенною і незалежною державою, Україна взяла курс на кардинальне реформування суспільного устрою, побудову громадянського суспільства і ринкової економіки, в якій функціонують різні форми власності та підприємництва.

Курсовая Менеджмент 09.12.2008

Трудовий договір і контракт

З М І С Т стор. Вступ . 3 Розділ 1. Поняття трудового договору і контракту. 1. Загальне поняття трудового договору 6 2. Поняття контракту як форми трудового договору 10 Розділ 2. Сфера застосування контракту. 1.Характеристика законодавства, що передбачає

Билеты Государство и право 14.04.2008

Питання з екзамену "Господарське право"

1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і немайнові відносини , пов язані з веденням домашнього господарства відносини між членами сім ї. Г. П. зосереджує

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов