Синонимия и антонимия в поэзии

 • Добавили28.05.2007
 • Размер250,44 Kб
 • Скачали907

Поет вживає такі синоніми, щоб описати інтенсивність прояву дії пішли - подалися - побігли , показати зростання міри ознаки другорядне - нещире - випадкове - дрібне або її спадання гудуть - шумлять - шепчуть , розширити семантичний обсяг явища бунт - безладдя - гам - шал . 2. 2.

Стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І. МуратоваЯк показують дослідження, мова поетичних творів І. Муратова відзначається багатством синоніміки.

Синоніми справедливо вважають показником розвинутості та гнучкості як літературної мови в цілому, так і ідіостилю письменника. А. І.

Єфімов, розглядаючи синоніміку та прийоми її використання, зазначає, що за кожним синонімом стоїть смислова та стилістична своєрідність, тобто тонкі, досить специфічні відтінки Ефимов, 1961, 252 . Погоджуючись із цією думкою, М. Ф.

Палевська додає, що синоніми, відрізняючись відтінками значень і стилістичною забарвленістю, виконують у мові цілий ряд функцій сприяють точності і ясності висловлювання, фонетично урізноманітнюють мову, обумовлюють різноманітність і багатство стилів усного та писемного мовлення Палевская, 1964, 64 . Питання про функції синонімів розвязується в лінгвістичній літературі неоднозначно переважна більшість дослідників Л. А.

Булаховський, В. І. Клюєва, Р.

О. Будагов, М. М.

Шанський, А. П. Євгеньєва, Л.

А. Лисиченко , виходячи із розуміння синонімів як слів, різних за звучанням і близьких за значенням, як слів, що називають одне й теж поняття, але відрізняються відтінками значення, виділяють дві основні функції їх у мові - функцію уточнення і стилістичну. Так, А.

П. Євгеньєва зазначає Дві функції - уточнююча акцентування того чи іншого відтінку поняття і стилістична - і є основними, характеризуючими, такими, що зумовлюють лексичну синоніміку мови Евгеньева, 1972, 11 . Р.

О. Будагов пише Основна функція синонімів може бути названа диференціюючою, уточнюючою Будагов, 1965, 60 . Але існують й інші погляди.

Лінгвіст .

Скачать
Курсовая Русская литература 27.08.2008

Изобразительные средства на примерах поэзии Маяковского

Введение Глава I Лексические средства образности языка ( на материале поэм Маяковского) § 1.Диалектизмы Жаргонизмы Вульгаризмы §2. Варваризмы Архаизмы Неологизмы Глава II Средства образной выразительности языка §1.Перифраз Тропы Сравнение §2.Метафора

Реферат Литература 06.08.2004

Типы синонимов в поэме Гоголя "Мертвые души"

Введение 3Глава I 51.1. Поэма Н. В. Гоголя важный документ русского литературного языка 51.2. Методика анализа изученной лексики 7Глава II. 82.1. Идеографические синонимы в поэме Н. В. Гоголя Мертвые души82.2. Синонимы к глаголам движения и говорения102.3. Авторские синонимы Н.

Реферат Педагогика 02.03.2010

Словарь ребенка - основа развития речи детей

… II. Формирование словаря у дошкольников - задачи развития речи и словаря… - особенности усвоения….… - обогащение словаря… - активизация словаря… ………… - работа над смысловой стороной слова.…. III. Методы и приемы работы над словарем. … IV. Выводы по теме.

Диплом Педагогика 13.02.2009

Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

…3 Глава I. Теоретическая часть. Научно-методологические основы работы со словарями на уроках русского языка… 5 § 1. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы……… 6 § 2. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов