Синонимия и антонимия в поэзии

 • Добавили28.05.2007
 • Размер250,44 Kб
 • Скачали907

Визначальною рисою поетичного мовлення І. Муратова є вживання трьох і більше синонімічних слів у СР. Часто поет вплітає в тканину твору декілька таких СР.

Поетичному мовленню І. Муратова властивий високий ступінь антонімічності лексичних засобів, оскільки антоніми як засіб експресивного вираження почуттів і думок відбивають своєрідність психічного складу поета. За семантикою й граматичними ознаками в поезії І.

Муратова домінують антоніми, що виражають градуальну якісну протилежність і протилежність координаційних понять. Серед них привертають увагу антоніми, що входять до семантичної групи на позначення психічних якостей людини. Оцінюючи стилістичні особливості вживання антонімів, слід відзначити, що поет надає перевагу тим, які найяскравіше відображають контрастні смислові відношення - протиставлення, конюнкцію, дизюнкцію.

Найуживанішим художнім засобом протиставлення у поетичному мовленні І. Муратова є антитеза, яка завжди у поета супроводжується експресивним компонентом. Динамізм особистості письменника знаходить виявлення і в способах використовування антонімів.

Для підкреслення, посилення протиставлення поет вводить у текст три і більше антонімічні опозиції, цим самим створюючи ампліфікаційні ряди. Уживання синонімічно-антонімічних блоків для вираження чи зняття концептуальної напруги - одна із характерних ознак поетичного мовлення І. Муратова.

Таким чином, можна підсумувати, що висока частотність синонімічних та антонімічних мовностилістичних засобів у мові поезії І. Муратова, які надають можливість розкрити всю глибину й діалектичну єдність контрастивних думок, є проявом могутнього темпераменту поета. Список проаналізованих джерел1.

Муратов І. Вибрані поезії У 2-х томах К. Дніпро, 1972 385 с.

2. Муратов І. Надвечірні птахи.

Вірші 1967-1968 років К. Радян. письменник, 1969 253 с.

3. Муратов І. Поезії К.

Радян. письменник, 1980 286 с. 4.

Муратов І. Твори У 4-х томах. Т.

І К. Дніпро, 1982 415 с.

Скачать
Курсовая Русская литература 27.08.2008

Изобразительные средства на примерах поэзии Маяковского

Введение Глава I Лексические средства образности языка ( на материале поэм Маяковского) § 1.Диалектизмы Жаргонизмы Вульгаризмы §2. Варваризмы Архаизмы Неологизмы Глава II Средства образной выразительности языка §1.Перифраз Тропы Сравнение §2.Метафора

Реферат Литература 06.08.2004

Типы синонимов в поэме Гоголя "Мертвые души"

Введение 3Глава I 51.1. Поэма Н. В. Гоголя важный документ русского литературного языка 51.2. Методика анализа изученной лексики 7Глава II. 82.1. Идеографические синонимы в поэме Н. В. Гоголя Мертвые души82.2. Синонимы к глаголам движения и говорения102.3. Авторские синонимы Н.

Реферат Педагогика 02.03.2010

Словарь ребенка - основа развития речи детей

… II. Формирование словаря у дошкольников - задачи развития речи и словаря… - особенности усвоения….… - обогащение словаря… - активизация словаря… ………… - работа над смысловой стороной слова.…. III. Методы и приемы работы над словарем. … IV. Выводы по теме.

Диплом Педагогика 13.02.2009

Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

…3 Глава I. Теоретическая часть. Научно-методологические основы работы со словарями на уроках русского языка… 5 § 1. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы……… 6 § 2. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов