Синонимия и антонимия в поэзии

 • Добавили28.05.2007
 • Размер250,44 Kб
 • Скачали907

інших мовних елементів. Так, вираженню емоціонального світу поета відповідають лексико-морфологічні повтори, переважно дієслівно-іменникові порівняння, серед яких виділяються предикативні порівняльні структури повні і неповні , структури з орудним порівняльним, безсполучникові і семантично ускладнені порівняльні конструкції індивідуально-авторські метафоричні словосполучення. Більшості творів поета притаманне використовування абстрактної та іншомовної лексики на позначення психічних якостей чи станів людини.

Характерною ознакою індивідуального стилю І. Муратова є його словотворення, зокрема морфологічні неологізми, що включають прикладки та композити-прикметники. Відзначаються оригінальністю також афіксальні новоутворення і прислівникові оказіоналізми.

Особливості психічного складу поета знаходять виявлення в багатстві й способах уживання синонімів. Якщо оцінювати мовне явище з лінгвістичного погляду, то треба відзначити, що в поезії І. Муратова переважають синоніми ідеографічного типу.

З погляду семантики привертають увагу синоніми у тому числі й контекстуальні , що позначають явища внутрішнього світу людини почуття, настрої, переживання. У поетичних творах І. Муратова синоніми, як мовний засіб, виконують усі пять основних функцій, але для стилістики цього поета найбільш характерні функції уточнення диференціації , заміщення та протиставлення.

Серед них кількісно виділяється функція диференціації, оскільки вона дає можливість виразити найтонші семантичні, стильові й емоційно-експресивні відтінки поняття. Одна із стильових ознак поезії І. Муратова - широке використання різних стилістичних способів введення синонімів у текст.

Однак поет надає перевагу дистантному та рамочному способу розташування слів.

Скачать
Курсовая Русская литература 27.08.2008

Изобразительные средства на примерах поэзии Маяковского

Введение Глава I Лексические средства образности языка ( на материале поэм Маяковского) § 1.Диалектизмы Жаргонизмы Вульгаризмы §2. Варваризмы Архаизмы Неологизмы Глава II Средства образной выразительности языка §1.Перифраз Тропы Сравнение §2.Метафора

Реферат Литература 06.08.2004

Типы синонимов в поэме Гоголя "Мертвые души"

Введение 3Глава I 51.1. Поэма Н. В. Гоголя важный документ русского литературного языка 51.2. Методика анализа изученной лексики 7Глава II. 82.1. Идеографические синонимы в поэме Н. В. Гоголя Мертвые души82.2. Синонимы к глаголам движения и говорения102.3. Авторские синонимы Н.

Реферат Педагогика 02.03.2010

Словарь ребенка - основа развития речи детей

… II. Формирование словаря у дошкольников - задачи развития речи и словаря… - особенности усвоения….… - обогащение словаря… - активизация словаря… ………… - работа над смысловой стороной слова.…. III. Методы и приемы работы над словарем. … IV. Выводы по теме.

Диплом Педагогика 13.02.2009

Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

…3 Глава I. Теоретическая часть. Научно-методологические основы работы со словарями на уроках русского языка… 5 § 1. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы……… 6 § 2. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов