Синонимия и антонимия в поэзии

 • Добавили28.05.2007
 • Размер250,44 Kб
 • Скачали907

ряд розділяє синонімічний, що дає змогу кожному із цих лексичних засобів чітко виконувати свої функції синоніми заміщують один одного, щоб уникнути повтору в невеликому фрагменті, а в антонімічному ряді спостерігаємо, як одна протилежність виходить з іншої, чим підкреслюється контраст явища. Характерне для поезій І. Муратова і вживання поруч двох рядів синонімів і антонімів Вагались, як і я, в жорстокій творчій тиші, Терзались, як і я, у гомонах життя 1980, 154 , За ніч блага Помстіться, рідні, а мертвих відплатіть, живі!

50 . В обох прикладах дієслівні синоніми вагались - терзались, помстіться - відплатіть виконують функцію уточнення, а повязані з ними антоніми тиша - гомін, мертві - живі підсилюють емоційну образність тексту. Цікаві також приклади взаємодії синонімів і антонімів, які поєднуються з такою стилістичною фігурою, як повтор Захмелію, згадаю все прикре, болюче, лихе Вяне сад мій і знову цвіте Ах, забуду, забуду все прикре, болюче, лихе!

151 . Таке нагромадження антонімів і синонімів згадаю - забуду, вяне - цвіте прикре - болюче - лихе письменник використовує, щоб виділити, звернути увагу читача на головне - страждання ліричного героя. А повтор антонімічного слова забуду та синонімів прикре - болюче - лихе допомагає повніше відобразити цей схвильований і напружено емоційний стан ліричного героя.

Особливої виразності текстові надає кільцевий синонімічний повтор прикре - болюче - лихе , який починає і закінчує фрагмент. Знаходимо у поета і такі конструкції, які утворюють синонімічно-антонімічний трикутник, що дає змогу стисло і виразно розкрити концептуальний зміст поезії Овіяний тривогою, журбою Чи радістю розбуджений кажу Любов до нього в серці збережу 1980, 157 , Вночі, коли спить все спокійне, наїдене, сите Я чую, як світ потрясають могутнім воланням голодні 112 Найкраща всохла яблуня моя, А ще ж торік на ній буяла цвіть! Квітує все.

А яблуня моя Одна в садку безрадісно стоїть 141 . Як видно з поезій, антоніми, як вершини трикутників, допомагають виявити .

Скачать
Курсовая Русская литература 27.08.2008

Изобразительные средства на примерах поэзии Маяковского

Введение Глава I Лексические средства образности языка ( на материале поэм Маяковского) § 1.Диалектизмы Жаргонизмы Вульгаризмы §2. Варваризмы Архаизмы Неологизмы Глава II Средства образной выразительности языка §1.Перифраз Тропы Сравнение §2.Метафора

Реферат Литература 06.08.2004

Типы синонимов в поэме Гоголя "Мертвые души"

Введение 3Глава I 51.1. Поэма Н. В. Гоголя важный документ русского литературного языка 51.2. Методика анализа изученной лексики 7Глава II. 82.1. Идеографические синонимы в поэме Н. В. Гоголя Мертвые души82.2. Синонимы к глаголам движения и говорения102.3. Авторские синонимы Н.

Реферат Педагогика 02.03.2010

Словарь ребенка - основа развития речи детей

… II. Формирование словаря у дошкольников - задачи развития речи и словаря… - особенности усвоения….… - обогащение словаря… - активизация словаря… ………… - работа над смысловой стороной слова.…. III. Методы и приемы работы над словарем. … IV. Выводы по теме.

Диплом Педагогика 13.02.2009

Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

…3 Глава I. Теоретическая часть. Научно-методологические основы работы со словарями на уроках русского языка… 5 § 1. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы……… 6 § 2. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов