Синонимия и антонимия в поэзии

 • Добавили28.05.2007
 • Размер250,44 Kб
 • Скачали907

з певною стилістичною метою можуть обєднуватися в антонімічну пару і лексеми з неоднаковим стилістичним забарвленням, що є своєрідним джерелом експресії. Беручи до уваги названі семантичні, граматичні й функціональні ознаки, антоніми можна визначити як регулярно протиставлювані в мові й мовленні лексеми, які позначають взаємно протилежні наявність контрарних сем співвідносні наявність спільної семи предмети, властивості й процеси обєктивної дійсності. Одним із важливих питань дослідження є питання про класифікацію антонімів за характером протиставлення.

Зауважимо, що поділ антонімів за типологічними ознаками перебуває в полі зору дослідників. Цілий ряд питань, так чи інакше повязаних з типологією антонімії, обговорюється на матеріалі різних мов як у вітчизняній, так і в зарубіжній лінгвістичній літературі. Цю проблему ставили такі відомі вчені, як Л.

Ю. Максимов 1958 , В. М.

Клюєва 1956 , В. М. Комісаров 1957, 1962, 1964 , М.

М. Шанський 1964 , Д. М.

Шмельов 1964 , А. В. Калінін 1971 , А.

О. Уфімцева 1968 , Є. І.

Родічева 1968 , Л. О. Новиков 1973 , Є.

М. Міллер 1990 , Й. Філіпець 1961 , М.

Форман 1960 , О. Духачек 1967 , Дж. Лайонз 1969 , А.

деВінценз 1963 , Л. Вальд 1970 . Останнім часом здійснені спроби намітити ряд різновидів протилежності.

А. О. Уфімцева, говорячи про антонімічні відношення слів, виділяє два типи протиставлення власне антонімію і конверсію Уфимцева, 1968, 192-193 .

Дж. Лайонз у своєму Вступі до теоретичної лінгвістики поряд із власне антонімією виділяє два інших типи протилежності додатковість комплементарність і конверсію Lyons, 1969, 460-470 . Однак Л.

О. Новиков, узагальнюючи існуючі в науковій літературі погляди розробив найбільш повну класифікацію антонімів, якої дотримуємося і ми. Звичайно виділяються три ознаки, за якими антонімічні слова вступають у відношення опозиції 1 градуальність неградуальність ознаки 2 спрямованість неспрямованість дії чи ознаки 3 відповідність одному .

Скачать
Курсовая Русская литература 27.08.2008

Изобразительные средства на примерах поэзии Маяковского

Введение Глава I Лексические средства образности языка ( на материале поэм Маяковского) § 1.Диалектизмы Жаргонизмы Вульгаризмы §2. Варваризмы Архаизмы Неологизмы Глава II Средства образной выразительности языка §1.Перифраз Тропы Сравнение §2.Метафора

Реферат Литература 06.08.2004

Типы синонимов в поэме Гоголя "Мертвые души"

Введение 3Глава I 51.1. Поэма Н. В. Гоголя важный документ русского литературного языка 51.2. Методика анализа изученной лексики 7Глава II. 82.1. Идеографические синонимы в поэме Н. В. Гоголя Мертвые души82.2. Синонимы к глаголам движения и говорения102.3. Авторские синонимы Н.

Реферат Педагогика 02.03.2010

Словарь ребенка - основа развития речи детей

… II. Формирование словаря у дошкольников - задачи развития речи и словаря… - особенности усвоения….… - обогащение словаря… - активизация словаря… ………… - работа над смысловой стороной слова.…. III. Методы и приемы работы над словарем. … IV. Выводы по теме.

Диплом Педагогика 13.02.2009

Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

…3 Глава I. Теоретическая часть. Научно-методологические основы работы со словарями на уроках русского языка… 5 § 1. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы……… 6 § 2. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов