Синонимия и антонимия в поэзии

 • Добавили28.05.2007
 • Размер250,44 Kб
 • Скачали907

протилежність значень із запереченням Під антонімією розуміють не просте протиставлення, яке можна передати, додаючи заперечення , а протиставлення значень Булаховський, 1955, 39 . Однак пізніше стали розрізняти частку не і префікс не- і питання про належність слів-корелятивів із часткою не або префіксом не- набуло більш конкретного тлумачення слова з заперечною часткою не до антонімів не належать, а із префіксом не- вступають в антонімічні звязки з безпрефіксними однокореневими словами. Таким чином, антонімія повязана не із запереченням, яке теж є однією із форм виявлення суперечливості явищ, а із ствердженням протилежного поняття або ознаки.

Із запропонованих дослідниками лінгвістичних критеріїв виділення слів-антонімів за основу приймаємо такі 1. Лексико-семантичні а семантична спільність, яка виявляється в тому, що антоніми виражають одне й те саме родове поняття, характеризують явище одного плану, тобто мають архісему, або спільну сему б наявність протилежної семантики. Для називання сем, які взаємно передбачають і взаємно виключають одна одну, надаючи відношенням між словами антонімічного характеру, вживається термін контрарні семи .

Наявність цих сем забезпечує діаметральну опозицію між словами-антонімами. 2. Граматичні повний або частковий збіг валентності слів-антонімів, тобто здатність їх вживатися в однаковому, аналогічному контекстуальному оточенні, що випливає з критерію семантичної спільності - характеристики явища одного плану.

3. Функціональні регулярне протиставлення в мові і мовленні. Віднесення до диференційних ознак слів-антонімів вимоги стилістичної одноплановості здається неправомірним, оскільки остання, як свідчить матеріал, може виступати релевантною рисою лише антонімів мови у мовленні .

Скачать
Курсовая Русская литература 27.08.2008

Изобразительные средства на примерах поэзии Маяковского

Введение Глава I Лексические средства образности языка ( на материале поэм Маяковского) § 1.Диалектизмы Жаргонизмы Вульгаризмы §2. Варваризмы Архаизмы Неологизмы Глава II Средства образной выразительности языка §1.Перифраз Тропы Сравнение §2.Метафора

Реферат Литература 06.08.2004

Типы синонимов в поэме Гоголя "Мертвые души"

Введение 3Глава I 51.1. Поэма Н. В. Гоголя важный документ русского литературного языка 51.2. Методика анализа изученной лексики 7Глава II. 82.1. Идеографические синонимы в поэме Н. В. Гоголя Мертвые души82.2. Синонимы к глаголам движения и говорения102.3. Авторские синонимы Н.

Реферат Педагогика 02.03.2010

Словарь ребенка - основа развития речи детей

… II. Формирование словаря у дошкольников - задачи развития речи и словаря… - особенности усвоения….… - обогащение словаря… - активизация словаря… ………… - работа над смысловой стороной слова.…. III. Методы и приемы работы над словарем. … IV. Выводы по теме.

Диплом Педагогика 13.02.2009

Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

…3 Глава I. Теоретическая часть. Научно-методологические основы работы со словарями на уроках русского языка… 5 § 1. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы……… 6 § 2. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов