Синонимия и антонимия в поэзии

 • Добавили28.05.2007
 • Размер250,44 Kб
 • Скачали907

виникнення протиставних відношень необхідна наявність двох слів. У звязку з цим вважаємо, що енантіосемія правильно класифікується деякими вченими як частковий вияв омонімії Шанський, 1964, 154 . Не залишаються поза увагою дослідників і факти міжчастиномовної антонімії, яка висуває питання про співвідношення граматичних класів слів - частин мови та семантичної категорії слів-антонімів.

Систематична розробка теми Міжчастиномовна антонімія розпочата Є. М. Міллером у 1978 році Миллер, 1978, 19 .

Але окремі відомості про неї як про явище знаходимо у В. Д. Дєвкіна в рецензії на посібник В.

М. Завялової Антоніми Безумовно справедливе положення про те, що слова-антоніми повинні належати до однієї частини мови. Та чи слід сприймати це так беззастережно?

Хіба не антонімічні, наприклад, субстантивна прийменникова група і прислівник Девкин, 1970, 81 . Л. А.

Введенська в теоретичному вступі до другого видання словника антонімів пише, що в окремих випадках антонімічну пару утворюють іменник і субстантивований прикметник Введенская, 1982, 7-8 . Розглядаючи обєм лексико-семантичних полів, Ю. М.

Караулов включає в них поряд із загальноприйнятими антонімами також ті, що потрапили у поле слова та належать до різних частин мови, але відносяться до сфери антонімії Караулов, 1976, 212 . Досліджуючи факти міжчастиномовної антонімії, Є. М.

Міллер стверджує, що відмінність граматичних форм не заважає збереженню в словах загального для них лексичного значення Миллер, 1990, 61 . Такої ж думки дотримуються В. М.

Жирмунський Жирмунский, 1976, 76 і В. М. Мігірін Мигирин, 1973, 50 .

Обєктивність існування міжчастиномовних антонімів виявляється також при порівнянні їх із контекстуальними другі на відміну від перших поза текстом неантонімічні. Міжчастиномовні антоніми позначають реально існуючі протилежності, незважаючи на асиметрію граматичних форм і значень. Цікаво, що міжчастиномовні антоніми можуть мати відповідності в одночастиномовній антонімії.

Однак, як показує спостереження,така відповідність не завжди має місце,.

Скачать
Курсовая Русская литература 27.08.2008

Изобразительные средства на примерах поэзии Маяковского

Введение Глава I Лексические средства образности языка ( на материале поэм Маяковского) § 1.Диалектизмы Жаргонизмы Вульгаризмы §2. Варваризмы Архаизмы Неологизмы Глава II Средства образной выразительности языка §1.Перифраз Тропы Сравнение §2.Метафора

Реферат Литература 06.08.2004

Типы синонимов в поэме Гоголя "Мертвые души"

Введение 3Глава I 51.1. Поэма Н. В. Гоголя важный документ русского литературного языка 51.2. Методика анализа изученной лексики 7Глава II. 82.1. Идеографические синонимы в поэме Н. В. Гоголя Мертвые души82.2. Синонимы к глаголам движения и говорения102.3. Авторские синонимы Н.

Реферат Педагогика 02.03.2010

Словарь ребенка - основа развития речи детей

… II. Формирование словаря у дошкольников - задачи развития речи и словаря… - особенности усвоения….… - обогащение словаря… - активизация словаря… ………… - работа над смысловой стороной слова.…. III. Методы и приемы работы над словарем. … IV. Выводы по теме.

Диплом Педагогика 13.02.2009

Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников

…3 Глава I. Теоретическая часть. Научно-методологические основы работы со словарями на уроках русского языка… 5 § 1. Психолого-педагогическое обоснование исследуемой проблемы……… 6 § 2. Теоретико-методологические основы темы «Словари на уроках русского

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов