Аудиторский контроль

 • Добавили21.05.2003
 • Размер468,17 Kб
 • Скачали9603

Уточнення програми ауди Дослідна пе- ми аудиту і плану- ту і плану-графіка аудито реддослідний графіка аудитора та ра залежно від результатів етап його календаризація обстеження підприємства 2. 3 Виконання контроль Дослідження фактографіч Дослідна но-аудиторських ної інформації про діяль процедур ність підприємства 2. 4 Формування запиту Визначення задач і ауди аудитора ЕОМ, алго торських процедур, які вико ритмізація і поста нуватимуть на ЕОМ, алго новка задач ритмізація і постановка їх 2.

5 Діалогове спілкуван Використання баз даних ня з ЕОМ ЕОМ у дослідженні опера цій фінансово-господарсь кої діяльності 3. 1 Групування і систе Систематизація недоліків Узагальнення матизація недоліків, за часом вчинення й еко і реалізація виявлених аудитом номічним змістом їх результатів контролю 3. 2 Узагальнення і вик Складання акта комплекс Те саме лад результатів кон ного аудиту фінансово-гос тролю в акті комп подарської діяльності під лексного аудиту приємства 3.

3 Обговорення резуль Результати проведеного ауди татів контролю ту ро. іглядають з акціонера ми, засновниками за інфор мацією бригади контролерів 3. 4 Розробка профілак Розробка заходів щодо за тичних заходів щодо побігання недолікам у гос виявлених недоліків подарській діяльності під приємства 3.

5 Прийняття рішень за Видання наказу розпоряд Узагальнення результатами аудиту ження за результатами і реалізація аудиту, де передбачено за результатів ходи щодо ліквідації мате контролю ріальних збитків, марно тратства та ін. 3. 6 Контроль виконання Повідомлення керівництва Те саме прийнятих рішень підконтрольного підприєм за результатами ства про виконання рішень аудиту щодо результатів аудиту Т а б л й ц я 6.

4 Встановлення напруженості у сітьовому графіку планування і управління проведенням комплексного аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства Номер шляху Роботи, які утворюють послідовність шляху Час, необхідний для проходження шляху,дні 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 1-1. 2 1.

2-2. 2 2. 2-3.

1 3. 1-3. 4 3.

4-3. 6 1. 1-1.

3 1. 3-2. 4 2.

4-3. 2 3. 2-3.

5 3. 5-3. 6 1.

1-1. 2 1. 2-2.

1 2. 1-2. 2 2.

2-2. 3 2. 3-3.

1 3. 1-3. 4 3.

4-3. 6 1. 1-1.

3 1. 3-2. 1 2.

1-2. 4 2. 4-3.

2 3. 2-3. 3 3.

3-3. 6 1. 1-1.

2 1. 2-2. 1 2.

1-2. 4 2. 4-3.

2 3. 2-3. 5 3.

5-3. 6 1. 1-1.

3 1. 3-2. 1 2.

1-2. 3 2. 3-3.

1 3. 1-3. 3 3.

3-3. 6 1. 1-1.

2 1. 2-2. 1 2.

1-2. 2 2. 2-3.

1 3. 1-3. 3 3.

3-3. 5 3. 5-3.

6 1. 1-1. 3 1.

3-2. 1 2. 1-2.

3 2. 3-2. 5 2.

5-3. 2 3. 2-3.

5 3. 5-3. 6 24 23 31 28 26 30 26 30 .

Скачать
Курсовая Бухгалтерский учет и аудит 12.03.2004

Институт аудита в Украине

Міністерство освіти України Волинський Державний Університет імені Лесі Українки Економічний факультет Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з аудиту на тему Інститут аудиту в Україні Науковий керівник старший викладачЧулков Анатолій Олексійович Виконав

Диплом Авиация и космонавтика 21.05.2010

Организация финансового контроля на промышленном предприятии

Введение . 3 Глава 1. Социально-Экономическая Сущность Контрольной Функции Финансов 8 1.1. Контроль в финансовой системе Российской Федерации 8 1.2. Финансовый контроль в негосударственном секторе экономики . 18 ГЛА Глава 2. Анализ ФинансовОГО Состояния

Контрольная Бухгалтерский учет и аудит 22.04.2010

Виды финансово-экономического контроля

Содержание 1.Виды финансово – экономического контроля… 3 2. Виды внутреннего финансово- экономического контроля ………… 5 3. Виды внешнего финансово- экономического контроля ………… …….11 4. Общее и различия в целях и задачах внешнего и внутреннего финансово- экономического контроля ….

Курсовая Финансы и кредит 17.03.2010

Финансовый контроль

… 3 1. Сущность и значение финансового контроля…… …4 2. Виды, формы и методы финансового контроля….…8 3. Органы, осуществляющие финансовый контроль. … 14 4. Негосударственный контроль… ………23 Заключение….27 Список литературы… ….29 Введение Экономическая

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов