Вегетативная и эндотелиальная дисфункция у больных фибромиалгией: связь с клиническими проявлениями и эффективностью лечения

 • Добавили05.09.2012
 • Размер34,67 Kб
 • Скачали7

K. F Matthews K. A 2004).

Тому, як вегетативна дизрегуляція, так і ендотеліальна дисфункція можуть спричинити порушення існуючої рівноваги та неспроможність підтримки вегетативно-ендотеліального балансу. Таким чином, наявність у хворих на ФМ широкого спектру функціональних розладів з боку ССС (вегето-судинна дистонія, синдром Рейно, порушення ритму, лабільність АТ, тощо) в поєднанні з предикторами розвитку серцево-судинних ускладнень (дисліпідемія, підвищення активності ПОЛ, низька активність параоксонази-1) створює передумови до трансформації вказаних змін в стійку органічну патологію з усіма можливими її ускладненнями. З огляду на це існує настійна необхідність розробки нових підходів до виявлення ранніх маркерів ураження ССС (дисфункція ендотелію, вегетативний дисбаланс, мікроциркуляторні розлади) та розробки адекватних методів їх фармакологічної корекції, одним з яких може бути використання в-адреноблокаторів, спроможних впливати як на функцію ендотелію, так і на вегетативні регуляторні механізми (Feuerstain G.

Z 1993, 1996; Лутай М. І 2004; Horani M. H 2006; Dandona P 2007; Nishioka K 2007).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.

І. Пирогова: «Порушення вазорегулюючої функції ендотелію і показників гемодинаміки та їх корекція у хворих із захворюваннями серцево-судинної системи» (№ держреєстрації 0103U005288). Автор є співвиконавцем зазначеної теми.

Мета і завдання дослідження: на основі вивчення взаємозв'язку маркерів вегетативної та ендотеліальної дисфункції у хворих на ФМ з основними клінічними проявами та ефективністю лікування науково обґрунтувати нові підходи до фармакологічної корекції виявлених порушень з використанням - в-адреноблокатора карведилолу. Задачі дослідження: Оцінити спектр та частоту функціональних розладів у хворих на ФМ, прослідкувати їх зв'язок з інтенсивністю больового синдрому. Ґрунтуючись на даних аналізу варіабельності серцевого ритму та evoke-тесту оцінити стан вегетативної .

Скачать
Реферат Медицина 14.10.2008

Клиническая психология как специальность – предмет, задачи, сферы приложения

1. Клиническая психология как специальность - предмет, задачи, сферы приложения. 1. Термин клиническая психология . Термин клиническая психология предполагает связь психологии с клинической практикой, с медициной. Родственные термины Дискуссии в литературе.

Курсовая Медицина 21.10.2008

Психологические особенности больных шизофренией

Вступление 3 Основные положения 3 История шизофрении 3 Основная Часть 10 Классификации и психопатологические критерии шизофрении 10 Этиология и патогенез шизофрении 19 Основы патопсихологии шизофрении. 27 Диагностика. 27 Концепция nosos et pathos schizophreniae

Реферат Медицина 21.10.2008

Проявление РДА в дошкольном возрасте

.с. 3-4 Основная Часть с. 4-5 1. Описание заболевания .с. 5-8 2. РДА в дошкольном возрасте с. 9-14 3. Методики работы при РДА с. 14-23 4. Психолого-педагогическая характеристика РДА в дошкольном возрасте. Пути помощи с. 23-31 Заключение с. 32-33 Литература с.

Курсовая Медицина 21.10.2008

Применение средств адаптивной физической культуры в комплексной реабилитации больных с инфарктом...

2 Глава I. Теоретические Аспекты Психофизической Реабилитации Больных С Инфарктом Миокарда 3 1.2 Краткий исторический экскурс применения ЛФК 3 1.2 Клиника, патогенез, этиология, классификация ИБС и ИМ 5 1.3 Психологические особенности больных с ИМ 10

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов