Вегетативная и эндотелиальная дисфункция у больных фибромиалгией: связь с клиническими проявлениями и эффективностью лечения

 • Добавили05.09.2012
 • Размер34,67 Kб
 • Скачали7

Статистичну обробку даних виконували за допомогою пакету прикладних програм Excel. Дані представлені у вигляді середніх величин та стандартного відхилення (М±у). Для оцінки міжгрупових відмінностей незалежних вибірок використовували t-критерій Стьюдента.

Достовірними вважали відмінності при р<0,05. В залежності від призначеної терапії було сформовано 2 репрезентативні групи хворих. До першої групи увійшли 43 пацієнти з ФМ, які отримували тра-диційне лікування - анальгетик та антидепресант.

В другій групі було 51 хворих на ФМ, яким до традиційної терапії (ТТ) додавали карведилол («Корвазан», корпорація «Артеріум», Україна; реєстраційне посвідчення № UA/1371/01/01, № UA/1371/01/02; затверджено Наказом МОЗ України від 13. 04. 06 №222) в дозі 12,5-25 мг/доб.

Тривалість фармакотерапії становила 4 тижні. Всі учасники дослідження надали інформовану згоду на проведення діаг-ностичних та лікувальних процедур. Протокол дослідження був затверджений комісією з питань етики Вінницького національного медичного університету ім.

М. І. Пирогова.

Згідно шкали самооцінки ВАШ (візуальна аналогова шкала) виразність больових відчуттів в обстеженій групі хворих на ФМ коливалась від 2,1 до 8,5 балів і в середньому склала 5,1 ± 1,5 бали. Виразність втоми оцінено на рівні 6,5 ± 1,7 бали, порушень сну - 6,3 ± 2,7 бали. Більшість обстежених пацієнтів (81,9%) скаржились на наявність вранішньої скутості, середньою тривалістю 27,1±17,1 хвилин.

Втомлюваність скелетної мускулатури зустрічалась у 76,6% хворих. Парестезії та відчуття набряків (не підтверджене об'єктивними даними) спостерігались у кожного третього з опитаних (31,9%), судоми були у 18,1% пацієнтів. При визначенні величини больового порогу в ділянці чутливих точок (ЧТ) методом долориметрії виявилось, що як пацієнти з ФМ, так і здорові особи контрольної групи продемонстрували наявність певної кількості ЧТ, специфічних для ФМ.

Їх кількість в групі контролю зареєстровано на рівні від 1 до 6, в середньому 3,1 ± 1,7 ЧТ. Число позитивних точок, спонтанні больові відчуття в яких виникали при натисканні долориметром .

Скачать
Реферат Медицина 14.10.2008

Клиническая психология как специальность – предмет, задачи, сферы приложения

1. Клиническая психология как специальность - предмет, задачи, сферы приложения. 1. Термин клиническая психология . Термин клиническая психология предполагает связь психологии с клинической практикой, с медициной. Родственные термины Дискуссии в литературе.

Курсовая Медицина 21.10.2008

Психологические особенности больных шизофренией

Вступление 3 Основные положения 3 История шизофрении 3 Основная Часть 10 Классификации и психопатологические критерии шизофрении 10 Этиология и патогенез шизофрении 19 Основы патопсихологии шизофрении. 27 Диагностика. 27 Концепция nosos et pathos schizophreniae

Реферат Медицина 21.10.2008

Проявление РДА в дошкольном возрасте

.с. 3-4 Основная Часть с. 4-5 1. Описание заболевания .с. 5-8 2. РДА в дошкольном возрасте с. 9-14 3. Методики работы при РДА с. 14-23 4. Психолого-педагогическая характеристика РДА в дошкольном возрасте. Пути помощи с. 23-31 Заключение с. 32-33 Литература с.

Курсовая Медицина 21.10.2008

Применение средств адаптивной физической культуры в комплексной реабилитации больных с инфарктом...

2 Глава I. Теоретические Аспекты Психофизической Реабилитации Больных С Инфарктом Миокарда 3 1.2 Краткий исторический экскурс применения ЛФК 3 1.2 Клиника, патогенез, этиология, классификация ИБС и ИМ 5 1.3 Психологические особенности больных с ИМ 10

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов