Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

 • Добавили03.09.2012
 • Размер53,61 Kб
 • Скачали9

включенням санаторно-курортних методів реабілітації, вивчена їх ефективність. Проведена статистична обробка первинного матеріалу, аналіз і узагальнення результатів, сформульовані всі положення й висновки роботи. Розроблено практичні рекомендації, підготовлено до друку наукові праці, виступи.

Матеріали кандидатської дисертації при написанні докторської дисертації не використовувалися. Апробація роботи. Матеріали дисертації представлено: на ХI з'їзді акушерів-гінекологів України (Київ, 2001) та ХII з'їзді акушерів-гінекологів України з міжнародною участю „Репродуктивне здоров'я в ХХІ столітті” (Донецьк, 2006), Пленумах асоціації акушерів-гінекологів України (2001, 2006), науково-практичній конференції „Санаторное оздоровление беременных с экстрагенитальной патологией” (Запоріжжя, 2006), на наукових конференція Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України (2004, 2005), ХVII Всесвітньому конгресі акушерів-гінекологів (Чілі, 2003), Міжнародному форумі з народження (Італія, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 28 наукові роботи, в тому числі 22 (з них 11 самостійних) у фахових виданнях, 4 - у збірниках наукових праць, 2- тези доповідей. За матеріалами роботи отримано патент на корисну модель № 24456, Бюл.

№ 9, 25. 06. 2007 «Спосіб диференційованого лікування вагітних з артеріальною гіпотензією».

Структура і об'єм роботи. Дисертація викладена на 267 сторінках тексту, складається з вступу, огляду літератури, методів досліджень, 7 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків та практичних рекомендацій, списку використаних джерел (356- кирилицею, 167- латиницею). Робота ілюстрована 39 рисунками та 45 таблицями.

Основний зміст роботи Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених задач була розроблена спеціальна програма, згідно якої дослідження проводилися у слідуючих основних напрямках (рис. 1) - визначення особливостей перебігу вагітності .

Скачать
Реферат Физкультура и спорт 22.07.2010

Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок...

ЗМІНИ ПоказникІВ СПЕЦІАльноЇ ФІЗичноЇ ПІДготовленостІ ТА ФІЗичноЇ ПрацездатностІ КурсантІВ-ЖІНОК Протягом НАВЧАльноГО РОКУ Загальна Характеристика Роботи Актуальність дослідження. В останні роки у нашій державі зростає кількість жінок, які прагнуть навчатися

Реферат Медицина 21.07.2011

Шлунково-кишкові кровотечі

Реферат на тему Шлунково-кишкові кровотечі Гострі шлунково-кишкові кровотечі виникають при цілому ряді захворювань, які по своєму походженню і механізму розвитку відрізняються один від одного. У зв язку з цим шлунково-кишкові кровотечі розділені на язви і неязви.

Реферат Медицина 21.07.2011

Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу

Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Натрус Лариса Валентинівна УДК 612.826.4 Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу 14.03.03 - нормальна фізіологія

Реферат Медицина 21.07.2011

Гострий апендицит

Гострий апендицит 1. Гострий апендицит – неспецифічний (часто флегмонозно-гнійний) запальний процес червоподібного паростка, що виникає в результаті дії (частіше сукупної) ряду факторів первинної неспецифічної інфекції, змін загальноїта місцеврї реактивності,

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы

Облако тегов