Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі

 • Добавили03.09.2012
 • Размер36,25 Kб
 • Скачали5

за аналогічний показник у пацієнток групи порівняння (142,6±8,8 нмоль/л і 174,2±11,3 нмоль/л відповідно). Разом з гормонами важливим показником стану плаценти є специфічні плацентарні білки (ТБГ, ПАМГ). Згідно з нашими даними, у пацієнток групи порівняння середня концентрація ТБГ поступово збільшувалася впродовж всього 3 триместру, що відповідає даним літератури (Д.

Д. Петрунин, 1999; Н. М.

Побединский и соавт 2006). У вагітних основних груп було виявлено іншу динаміку: вміст даного плацентарного білка не зростав, а знаходився, практично, на однаковому рівні (в 32-33 тиж 162,8±9,5 мкг/мл, в 36-37 тиж 164,4±10,5 мкг/мл). ПАМГ, на відміну від ТБГ, який синтезується головним чином в синцитії плаценти, відображає функцію не тільки плаценти, але й децидуальної тканини.

Наші спостереження свідчать про більш високу середню концентрацію (в 2-3 рази) цього білка у хворих з синдромом гіперпролактинемії порівняно з аналогічними показниками у вагітних без гіперпролактинемії. Отже, результати дослідження плацентарних білків співпадають з даними авторів, згідно з якими розвиток ХПН супроводжується різноспрямованими змінами вмісту цих білків: зниженням рівня ТБГ в сироватці крові при одночасному підвищенні ПАМГ (Н. М.

Побединский и соавт 2006). Певну інформацію про стан плаценти в 3 триместрі було одержано при аналізі даних УЗД і допплерометрії. Було встановлено, що майже у половини хворих (43,0%) були ультразвукові ознаки передчасного дозрівання плаценти.

Що стосується даних допплерометрії, то істотних змін матково-плацентарного і плодово-плацентарного кровотоку, характерних для декомпенсованих стадій ХПН виявлено не було. Проте нами було знайдено гемодинамічні порушення в аорті плода, середній мозковій артерії плода, а також зміни відношення індексу пульсації середньої мозкової артерії до індексу пульсації аорти плода. За класифікацією порушень кровотоку плода одержані результати допплерометрії .

Скачать
Реферат Медицина 21.07.2011

“Ожиріння та вагітність”

Реферат на тему “Ожиріння та вагітність” ПЛАН Вступ 1. Вплив вагітності на розвиток ожиріння, основні шляхи профілактики 2. Медичні дослідження впливу ожиріння на протікання вагітності Список використаної літератури Вступ Ожиріння визначається як надлишкове

Диплом Рефераты на иностранных языках 25.09.2008

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Дипломна робота на тему Особливості функціонування іменників pluralia tantum множинності в українській мові Донецьк 2008 ЗМІСТ Вступ 3 1. КатегорІАЛЬНІ ВІДМІНностІ ІМенникІВ МНОЖИНностІ

Реферат Уголовное право и процесс 29.05.2008

Проект кримінального кодекса України

КРИМІНальний Кодекс УКРАЇНизагальна Частинарозділ I. ЗагальнІ Положення Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України 1 Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського

Реферат Медицина 15.10.2007

реферат по гигиене питания

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Кафедра гігієни харчування Реферат “Раціональне харчування вагітної та породіллі” Студентки 21 групи ІІ мед. ф-ту, VІ курсу Священко О.В. Київ – 2006 У період вагітності відбуваються фізіологічні зміни

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов