Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

 • Добавили14.08.2012
 • Размер33,48 Kб
 • Скачали5

зумовлених катіонами важкого металу, а також у курсах лекцій з біохімії та фізіології людини і тварин. Особистий внесок здобувача. Відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи автор особисто виконала експериментальні дослідження, статистично опрацювала результати, проаналізувала наукову літературу за темою дисертації, сформулювала основні висновки роботи.

Аналіз одержаних результатів та підготовку до друку публікацій за матеріалами дисертації здійснено разом з науковим керівником, доктором біологічних наук професором З. Д. Воробцем.

Ряд розділів роботи обговорено з доктором біологічних наук, професором Г. Л. Антоняк.

Окремі експериментальні дослідження виконано за участю співавторів публікацій. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були представлені на науково-практичній конференції “Досягнення молодих вчених у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарної медицини” (Львів, 2004 р.

), на ювілейній 67-й підсумковій науковій конференції СНТ ім. М. Д.

Довгялло, присвяченій 75-річчю ДонДМУ ім. М. Горького (Донецьк, 2005 р.

), 48-й підсумковій науково-практичній конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я.

Горбачевського (Тернопіль, 2005р. ), 9-му Українському біохімічному з'їзді (Харків, 2006 р. ), Міжнародній науковій конференції ”Механізми функціонування фізіологічних систем” (Львів, 2006 р.

). Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлені у 10 наукових публікаціях (з них 5 статей опубліковано в наукових фахових виданнях та 5 тез доповідей - у матеріалах конференцій).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, опису методів досліджень, результатів досліджень та .

Скачать
Диплом Химия 15.05.2009

Розкриття міжпредметних зв’язків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Хімічний факультет Кафедра фізичної хімії Дипломна робота Розкриття міжпредметних звязків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі Виконавець студентка групи ХФ - 01 - 1з о Т.

Реферат Медицина 01.07.2010

Антиоксиданти в профілактичній терапії вільнорадикального пошкодження см'яників при...

Антиоксиданти В ПРОФІЛактичнІЙ ТерапІЇ ВІЛьнорадикального Пошкодження СІМ ЯНИКІВ ПРИ ХРОНІЧному НадходженнІ ПрооксидантІВ (експериментальне дослідження) 14.03.05 – фармакологія Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Проблема безплідного браку

Курсовая Медицина 23.06.2011

Фитотерапия

Зміст Вступ… 3-4 Розділ I. Історія розвитку фітотерапії, як оздоровчого та лікувального засобу в Українській народній медицині…5-13 Розділ II. Фітотерапія, як нетрадиційний метод відновного лікування в реабілітації хворих та інвалідів … 14-45 2.1 Загальна

Контрольная Безопасность жизнедеятельности 19.04.2007

Контрольна по БЖД

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ УКРАЇНський Державний УНІВерситет Водного Господарства ТА Природокористування Кафедра Охорони ПРАЦІ з курсу “Безпека життєдіяльності” студента 4-го курсу 1-ї групи заочного факультету спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” shura19 yandex.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов