Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

 • Добавили14.08.2012
 • Размер33,48 Kб
 • Скачали5

і лімфоцитів), спектрофотометрії (вимірювання спорідненості гемоглобіну до кисню, визначення концентрації лактату, дифосфогліцерату, гідропероксидів ліпідів, малонового діальдегіду, вмісту загального білка, визначення активності ферментів енергетичного обміну та ферментів антиоксидантної системи), статистичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше проаналізовано біохімічні ефекти свинцю в двох різних за морфологічною будовою і функціями типах клітин - еритроцитах і лімфоцитах за умов парентерального введення щурам ацетату свинцю дозою 10 мг/кг маси.

Вони полягають у пригніченні активності піруваткінази, лактатдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази у лімфоцитах, а також пригніченні в еритроцитах та лімфоцитах крові активності ферментів антиоксидантної системи (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази). З'ясовано особливості метаболічної відповіді цих клітин на одноразове надходження високої дози свинцю. Виявлено порушення процесів еритропоезу та лімфопоезу.

Зокрема, зменшення відносного вмісту молодих еритроцитів, збільшенні кількості старих еритроцитів, зниження концентрації гемоглобіну та збільшення паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів. Показано, що процеси ПОЛ - найбільш чутлива до дії свинцю (за умов його одноразового парентерального введення) ланка метаболізму як в еритроцитах, так і в лімфоцитах тварин. Визначено можливість корекції вітаміном Е порушень у процесах ПОЛ та активності антиоксидантної системи в клітинах крові (еритроцити, лімфоцити), спричинених гострою інтоксикацією катіонами свинцю.

Практичне значення одержаних результатів. Установлені ефекти можуть бути використані під час розробки тест-систем для виявлення станів інтоксикації організму сполуками свинцю та створення схем корекції порушень у клітинному метаболізмі,.

Скачать
Диплом Химия 15.05.2009

Розкриття міжпредметних зв’язків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Хімічний факультет Кафедра фізичної хімії Дипломна робота Розкриття міжпредметних звязків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі Виконавець студентка групи ХФ - 01 - 1з о Т.

Реферат Медицина 01.07.2010

Антиоксиданти в профілактичній терапії вільнорадикального пошкодження см'яників при...

Антиоксиданти В ПРОФІЛактичнІЙ ТерапІЇ ВІЛьнорадикального Пошкодження СІМ ЯНИКІВ ПРИ ХРОНІЧному НадходженнІ ПрооксидантІВ (експериментальне дослідження) 14.03.05 – фармакологія Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Проблема безплідного браку

Курсовая Медицина 23.06.2011

Фитотерапия

Зміст Вступ… 3-4 Розділ I. Історія розвитку фітотерапії, як оздоровчого та лікувального засобу в Українській народній медицині…5-13 Розділ II. Фітотерапія, як нетрадиційний метод відновного лікування в реабілітації хворих та інвалідів … 14-45 2.1 Загальна

Контрольная Безопасность жизнедеятельности 19.04.2007

Контрольна по БЖД

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ УКРАЇНський Державний УНІВерситет Водного Господарства ТА Природокористування Кафедра Охорони ПРАЦІ з курсу “Безпека життєдіяльності” студента 4-го курсу 1-ї групи заочного факультету спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” shura19 yandex.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов