Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

 • Добавили14.08.2012
 • Размер33,48 Kб
 • Скачали5

вивчити проблему забруднення свинцем компонентів природного середовища та живих організмів з метою пошуку шляхів запобігання, профілактики та лікування інтоксикації організму катіонами свинцю. Важливу проблему становить дослідження корекції порушень метаболізму, що виявляються в клітинах крові внаслідок надходження в організм сполук цього важкого металу. Відомо, що іони важких металів, у тому числі й свинцю, активують процеси утворення активних форм кисню в різних типах клітин, провокуючи розвиток в організмі оксидативного стресу (Снітинський В.

В. та ін 2006; Hsu P. C.

et al 1997; Adonaylo V. N Oteiza P. I 1999; Zhang J.

et al 2004; Bandhu H. K. et al 2006; Wang J.

et al 2006). Тому важливу роль у запобіганні зумовлених катіонами свинцю токсичних ефектів відіграють антиоксиданти. До сполук із високою біологічною активністю належить вітамін Е, що часто застосовується для профілактики та корекції багатьох патологічних станів, в основі яких лежить оксидативний стрес (Patra R.

C. et al 2001; Robinson I. et al 2006; Dietrich M.

et al 2006; Cerecetto H Lopez G. V 2007). Проте сьогодні в літературних джерелах практично відсутні дані щодо застосування вітаміну Е для корекції порушень у клітинах периферичної крові (еритроцити, лімфоцити), які виникають за умов гострої інтоксикації організму катіонами свинцю, що зумовлює актуальність досліджень у даному напрямку.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом наукових досліджень лабораторії імунології Інституту біології тварин УААН ДНТП 02. 01.

ДР № 0101U003438 „Вивчити механізми дії імунотропних засобів на імуногенез у тварин та розробити способи підвищення імунної функції організму” й частиною науково-дослідної роботи кафедри медичної біології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького на тему “Регуляторна роль іонів кальцію у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи клітин” (шифр теми ІН. 07.

00. 0001. 04), де дисертант вивчала особливості впливу свинцю на клітини крові щурів.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з'ясувати біохімічні аспекти впливу .

Скачать
Диплом Химия 15.05.2009

Розкриття міжпредметних зв’язків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Хімічний факультет Кафедра фізичної хімії Дипломна робота Розкриття міжпредметних звязків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі Виконавець студентка групи ХФ - 01 - 1з о Т.

Реферат Медицина 01.07.2010

Антиоксиданти в профілактичній терапії вільнорадикального пошкодження см'яників при...

Антиоксиданти В ПРОФІЛактичнІЙ ТерапІЇ ВІЛьнорадикального Пошкодження СІМ ЯНИКІВ ПРИ ХРОНІЧному НадходженнІ ПрооксидантІВ (експериментальне дослідження) 14.03.05 – фармакологія Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Проблема безплідного браку

Курсовая Медицина 23.06.2011

Фитотерапия

Зміст Вступ… 3-4 Розділ I. Історія розвитку фітотерапії, як оздоровчого та лікувального засобу в Українській народній медицині…5-13 Розділ II. Фітотерапія, як нетрадиційний метод відновного лікування в реабілітації хворих та інвалідів … 14-45 2.1 Загальна

Контрольная Безопасность жизнедеятельности 19.04.2007

Контрольна по БЖД

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ УКРАЇНський Державний УНІВерситет Водного Господарства ТА Природокористування Кафедра Охорони ПРАЦІ з курсу “Безпека життєдіяльності” студента 4-го курсу 1-ї групи заочного факультету спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” shura19 yandex.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


классика и современность Учет основных средств и порядка начисления амортизации русский герой в музыке когда и как возникла химия Система естественного оздоровления ГС Шаталовой описание и явление электризации Пресс гидравлический Анализ дебиторской задолженности организации техника лыжных ходов основные художественные направления 20 века китайский поговорок времени Учёт денежных средств с использование пластиковых карт курсовая работа на тему виды и формы собственности правовые основы проф деятельности вооруженные силы рф на современном этапе развития информационные модели задач на проценты Дикость варварство и цивилизация как ступень развития общества трудность перевода из русского на китайский язык на деньги открытие магазина автозапчасти особенности запоминания имён незнакомых и малознакомых людей

Облако тегов