Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

 • Добавили14.08.2012
 • Размер33,48 Kб
 • Скачали5

і безпосередньо регулює процес утворення 2,3-DPG. Слід зазначити, що на 10-ту добу експерименту активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в еритроцитах тварин, яким вводили ацетат свинцю, все ще низька, незважаючи на те, що активність каталізаторів кінцевих стадій гліколізу (піруваткіназа, лактатдегідрогеназа) нормалізується. Вплив іонів свинцю на функціональну активність антиоксидантної системи в еритроцитах тварин Як відомо, кисень-транспортна функція еритроцитів значною мірою залежить від стабільності їхніх мембран (Mulquiney P.

J Kuchel P. W 1997; Sherman I. W.

et al 2004). Порушення у функціонуванні мембран можуть відбуватись унаслідок інтенсифікації процесів утворення активних форм кисню (АФК) та збільшення вмісту в клітинах продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) під впливом стресових чинників, до яких належать, зокрема, й іони важких металів (Adonaylo V. N Oteiza P.

I 1999; Kasperczyk S. et al 2004; Farmand F. et al 2005).

Результати досліджень вказують на те, що в еритроцитах щурів, яким вводили ацетат свинцю, істотно збільшується вміст продуктів ПОЛ - гідропероксидів ліпідів і малонового діальдегіду. Особливо виразно цей ефект виявляється в початковому періоді експерименту - у тварин груп Д1 і Д2. Вміст МДА зростає в 1,6 разу, а гідроперекисів ліпідів - майже вдвічі на 3-тю добу після введення тваринам токсиканта.

На 10-ту добу після введення ацетату свинцю вміст досліджуваних сполук все ще підвищений: вміст МДА - на 31,6 % (р<0,05), гідроперекисів ліпідів - на 78,3 % (p<0,01) порівняно з таким у тварин контрольної групи. Важливу роль у захисті клітин від продуктів ПОЛ мають ферменти-антиоксиданти: супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза (Fridovich I 1995; Янковский О. Ю 2000).

Результати досліджень показують, що активність супероксиддисмутази, яка .

Скачать
Диплом Химия 15.05.2009

Розкриття міжпредметних зв’язків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Хімічний факультет Кафедра фізичної хімії Дипломна робота Розкриття міжпредметних звязків при проведенні інтегрованих уроків з хімії у 9 класі Виконавець студентка групи ХФ - 01 - 1з о Т.

Реферат Медицина 01.07.2010

Антиоксиданти в профілактичній терапії вільнорадикального пошкодження см'яників при...

Антиоксиданти В ПРОФІЛактичнІЙ ТерапІЇ ВІЛьнорадикального Пошкодження СІМ ЯНИКІВ ПРИ ХРОНІЧному НадходженнІ ПрооксидантІВ (експериментальне дослідження) 14.03.05 – фармакологія Загальна Характеристика Роботи Актуальність теми. Проблема безплідного браку

Курсовая Медицина 23.06.2011

Фитотерапия

Зміст Вступ… 3-4 Розділ I. Історія розвитку фітотерапії, як оздоровчого та лікувального засобу в Українській народній медицині…5-13 Розділ II. Фітотерапія, як нетрадиційний метод відновного лікування в реабілітації хворих та інвалідів … 14-45 2.1 Загальна

Контрольная Безопасность жизнедеятельности 19.04.2007

Контрольна по БЖД

МІНІСтерство ОСВІТИ І Науки УКРАЇНИ УКРАЇНський Державний УНІВерситет Водного Господарства ТА Природокористування Кафедра Охорони ПРАЦІ з курсу “Безпека життєдіяльності” студента 4-го курсу 1-ї групи заочного факультету спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” shura19 yandex.

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов