Виникнення та еволюція соціальної роботи

 • Добавили12.07.2012
 • Размер22,21 Kб
 • Скачали6

ідеї допомоги розкриваються й пропагуються не тільки у працях діячів церкви, а й у державних указах, постано-вах, збірниках. В Україні цей процес розгортався під впливом розпочатої ще у другій половині XVII ст. пере-орієнтації науки на дослідження соціальної проблема-тики.

У XVIII ст. в Російській імперії було започатковано систему суспільної опіки, що означало перехід до дер-жавної системи піклування про бідних і немічних. З XIX ст.

почали функціонувати богадільні при монас-тирях, а також установи приказів суспільної опіки, роз-раховані на людей із всіх суспільних станів, які не мали родичів для матеріальної підтримки і забезпечення (убогі, каліки, люди похилого віку, вдови, невиліковно хворі, душевнохворі). Одночасно вони діяли і як пені-тенціарні (виправні) заклади для певних груп засудже-них: скалічених волоцюг, нездатних іти етапом у Сибір; жінок з немовлятами; скалічених солдатів арештант-ських рот; виключених із духовного сану осіб. Крім цьо-го, в Україні, як і в інших європейських країнах, ви-никали «робітні будинки» («будинки працелюбства»), що надавали притулок та здійснювали примусове тру-дове виховання й перевиховання представників окре-мих груп населення.

Соціальна робота вкорінена не тільки в традиції ми-лосердя, а й у традиції боротьби із «соціальними патологіями». Історія свідчить, що різні культури перейма-лися виявленням соціальних аутсайдерів і боротьбою з проблемами в душах людей. Іудео-християнські вчення причини негараздів убачали у гріховності людини, тому виступали за покарання незгодних із моральними нор-мами.

В епоху Просвітництва стверджувалося, що бідність є породженням схильності до пияцтва, неуцтва або де-фіцитом моральної волі. Тому змінити життя людини може не тільки матеріальна допомога, а й переконання .

Скачать
Диплом Педагогика 18.02.2009

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет Імені Тараса Шевченка Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи СОЦІАльно - ПедагогІЧНА Робота В Дитячому ЗакладІ Оздоровчого ТИПУ. Магістерська робота магістранта

Курсовая Журналистика, издательское дело и СМИ 07.08.2007

Соціальні проблеми у ЗМІ

МІНІСтерство Культури І Мистецтв УКРАЇНИ КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет Культури І Мистецтв Факультет Менеджменту І БІЗнесу Кафедра ЗВЯ’ЗКІВ З ГромадскІСТЮ Курсова робота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ” Студента II- курсу очного відділення група

Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Менеджмент 22.07.2011

Соціальні та політичні небезпеки

Реферат на тему Соціальні та політичні небезпеки План 1. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки 2. Політичні небезпеки 3. Соціальні конфлікти 4. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Облако тегов