Виникнення та еволюція соціальної роботи

 • Добавили12.07.2012
 • Размер22,21 Kб
 • Скачали6

го або кількох поселень віддають певну частину продук-тів на суспільні потреби. Общинно-родова підтримка виявлялась у виділенні землі, приймацтві, призначенні «громадських» родичів, піклуванні про «вихованців», «годованців», вдів тощо. Господарські форми допомоги (толоки, складчини, супряга) надавались в екстремаль-них ситуаціях тим, хто постраждав від пожеж, повеней, втратив худобу тощо.

З прийняттям християнства на Русі архаїчну модель допомоги вразливим групам населення замінила конфе-сійна, закорінена в головній заповіді християнського віровчення любити Бога і любити ближнього, як са-мого себе. Провідними формами суспільної допомоги на той час були княже піклування, церковно-монастир-ська допомога, приходська допомога, милостиня. Як правило, допомога була справою окремих осіб, пройня-тих ідеями християнської моралі, і не вважалася обов'язком держави.

У середні віки суспільну допомогу здебільшого нада-вали церковні організації; на зміну монастирським фор-мам допомоги приходили парафіяльні, які передбачали надання матеріальної допомоги, позик нужденним чле-нам громади, а також їх виховання й перевиховання. Наприкінці XVII на початку XVIII ст. у світовій суспільно-політичний думці сформувався ліберально-демократичний напрям, ідеологом якого був англій-ський філософ, психолог, педагог Джон Локк (1632 1704).

За його переконанням, держава має захищати й оберігати власність, безпеку громадян, права, особисті інтереси, індивідуальні свободи людини. 3. Соціальна діяльність Нового часу.

Розпочата в XVII XVIII ст. секуляризація (звіль-нення від релігійного впливу суспільного й особистого життя) спонукала до участі світської науки в осмислен-ні різноманітних аспектів суспільної допомоги. Цей процес сприяв усвідомленню обов'язків і ролі держав-них інститутів в організації соціальної допомоги, нау-ковому осмисленню понять «соціальна норм» і «патоло-гія», а також явищ, які вони позначають, стимулював розвиток громадської і приватної благочинності.

З роз-витком держави і поширенням світських тенденцій .

Скачать
Диплом Педагогика 18.02.2009

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет Імені Тараса Шевченка Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи СОЦІАльно - ПедагогІЧНА Робота В Дитячому ЗакладІ Оздоровчого ТИПУ. Магістерська робота магістранта

Курсовая Журналистика, издательское дело и СМИ 07.08.2007

Соціальні проблеми у ЗМІ

МІНІСтерство Культури І Мистецтв УКРАЇНИ КИЇВський НАЦІОнальний УНІВерситет Культури І Мистецтв Факультет Менеджменту І БІЗнесу Кафедра ЗВЯ’ЗКІВ З ГромадскІСТЮ Курсова робота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ” Студента II- курсу очного відділення група

Реферат Социология 04.10.2005

Шлях до соціальної роботи

Нац ональний ун верситет Ки во-Могилянська Академ я Департамент соц альних наук технолог йШкола соц ально роботи Рефератна тему Шлях до соц ально роботи Мельниково Натал Володимир вниКи в - 1999Людина стота соц альна, тобтоживе в колектив . Тому ц кавлять нш люди власне м сце серед них.

Реферат Менеджмент 22.07.2011

Соціальні та політичні небезпеки

Реферат на тему Соціальні та політичні небезпеки План 1. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки 2. Політичні небезпеки 3. Соціальні конфлікти 4. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій

5ballov.qip.ru рекомендует:

 • Выбор ВУЗа

  С приходом лета начался период, когда выпускники школ выбирают куда пойдут учиться дальше. Конечно, это совсем не легкий выбор, но помочь в выборе может рейтинг вузов на нашем сайте. Также в этом разделе представлена вся нужная для абитуриентов информация.

 • Как сдать ЕГЭ

  Прежде, чем идти в выбранный вуз с документами, нужно сначала получить аттестат, который выдается после сдачи экзаменов. А подготовиться к ним можно в нашем разделе ЕГЭ. Там также представлены варианты за прошлые года.

 • Подготовка к ГИА

  Для девятиклассников не менее важно окончание учебного года. Их также ждет государственная итоговая аттестация. Подготовиться к ней можно на нашем сайте в разделе ГИА. Главное помнить: самоподготовка - это путь к успешной сдаче.

Последние запросы


Предпринимательство как социальная технология интерактивные методы на уроках иностранного языка Пифагор и пифагорейские школы операционная систем solaris эксперимент как метод маркетинговых исследований промышленность и банковская система россии в конце 19-начале 20 века русское искусство конца 19-нач 20 вв в два члена жену Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России Пришвин и русская классика Государственная система научно-технической информации и ее структура уравнение движения механизмов в энергетической форме регулирование скорости машинного агрегата врожденные качества человека Совершенствование ускоренной доставки грузов на жд Уголовная ответственность понятие основания и формы реализа Технология посева ухода и уборки кукурузы товарооборот организаций общественного питания Творчество и биография Набокова сибирское ханство товарная политика wella

Облако тегов